Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


HU’RMETLI TUTI’NI’WSHI’LAR «QARAQALPAQ AYMAQLI’Q ELEKTR TARMAQLARI’ KA’RXANASI’» AKTSIYONERLIK JA’MIYETI

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Sizde «Qaraqalpaq Aymaqli'q elektr tarmaqlari' ka'rxanasi'» aktsiyonerlik ja'miyeti xi’zmetleri boyinsha sheshilmegen ma’sele ha’m mashqalari’n’i’z, arza, shag’i’m yaki usi’ni’slar barma?

Onda mu’ra’ja’a’tlerin’izdi’ tikkeley «Qaraqalpaq Aymaqli'q elektr tarmaqlari' ka'rxanasi'» AJ BAS DIREKTORI’NA 3 tu’rli usi’lda mu’ra’ja’a’t etiwin’izge boladi’:

Telefon arqali’: 780-07-44


Sa'ne: 19.02.2018 17:35, 2107 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'