Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Menshiklestiriw

Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 2007-ji’l 20-iyuldagi’ «2007-2010-ji’llarda myenshiklyestiriudi janyedye jyedyellyestiriu xam si’rt yel invyesticiyalari’n jalp yetiu is-ilajlari’ xakki’nda»gi’ PK-672-sanli’ karari’na muuapi’k 79 wobyekt sati’li’ui’ ryejyelyestirilip, usi’ kungye shyekyem 27 mamlyekyetlik wobyekt sati’li’p, swonnan 2010-ji’ldi’n juumagi’nda 1 wobyekt sati’lgan. (№1 Kyestye) 2010-ji’lda «nwol» baxasi’nda sati’lgan wobyekt xam karxanalardan jami 358,0 mln. swmli’k invyesticiyalar kiritiliui byelgilyengyen bwoli’p, xaki’ykatta 433,1 mln. swmli’k invyesticiya kiritilgyen, yagni’y byelgilyengyen ryejye 120,9 payi’zga wori’nlangan. (KR Mamlyekyetlik Mulk Kwomityeti yesabati’nan). Usi’ ji’lda myenshiklyestiriudyen kyelip tuskyen karji’lar mugdari’ 208,3 mln. swmdi’ kuradi’, swonnan kwoshpyes mulkti sati’udan 17,1 mln. swm, jyer maydanlari’n sati’udan 191,2 mln. swm. (KR Mamlyekyetlik Mulk Kwomityeti yesabati’nan) 2010-ji’ldi’n juumagi’nda akciwonyerlik jamiyyetlyerdyegi jumi’sshi’lar sani’ 9,9 mi’n adamdi’ kuradi’. Sanaat taraui’nda xaryekyet kworsyetip ati’rgan akciwonyerlik jamiyyetlyerdin islyep shi’gargan wonimlyer mugdari’ 258165,9 mln. swmdi’ kuradi’. (№1 Kyestye) «Ekwonwomika» bwo’limnin’ basi’na qayti’w Aldi’n’g’ι bwo’lim: Finans jag’daylari’ Kyeyingi bwo’lim: Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlig’i


Ko'rip shi'g'i'ldi': 10433