Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (57 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (57 KB)

Transport

1-SHEREK

Ju’k tasi’w. 2014 ji’l yanvar-martta ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen  3,6 mln. tonna ju’k tasi’lg’an boli’p, bul wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda  4,1 procentke ko‘p.

Ju’k aylanbasi’ ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 86,4 mln.tn-km.di quradi’ ha’m 4,4 procentke ko’beydi. Ju’k tasi’w ha’m ju’k aylanbasi’ transport tu’rleri boyi’nsha to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli ju’k tasi’wshi’lar avtomobil transporti’ni’n’ ju’k aylanbasi’ 2013-ji’l yanvar-martqa qarag’anda 8,3 procentke ko’beydi ha’m 68,7 mln. tn-km. di quradi’. Ju’k aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 79,5 procentti quradi’ (2013-ji’l yanvar-martta 76,6 procent).

Jolawshi’ tasi’w. 2014 ji’l yanvar-martta ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 40,8 mln. adam tasi’lg’an boli’p, bu ko‘rsetkish wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda 4,5 procentke ko‘p. Jolawshi’ tasi’w aylanbasi’ usi’ da’wirde  10,4 procentke ko’beyip, 434,4 mln. jolawshi’-km. di quradi’.

Transport tu’rleri boyi’nsha jolawshi’ tasi’w ha’m jolawshi’ aylanbasi’ to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli jolawshi’ tasi’wshi’lar avtomobil transporti’nda jolawshi’ aylanbasi’ 2013 ji’l yanvar-martqa qarag’anda 9,4 procentke ko’beydi ha’m 302,2 mln.jolawshi’-km. di quradi’. Jolawshi’ aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 69,6 procentti quradi’ (2013-ji’l yanvar-martta 70,2 procent).

 

2–SHEREK

Ju’k tasi’w. 2014 ji’l yanvar-iyunda ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen  13,7 mln. tonna ju’k tasi’lg’an boli’p, bu wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda 3,4 procentke ko‘p.

Ju’k aylanbasi’ ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 288,1 mln.tn-km.di quradi’ ha’m 3,6 procentke ko’beydi.

Ju’k tasi’w ha’m ju’k aylanbasi’ transport tu’rleri boyi’nsha to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli ju’k tasi’wshi’lar avtomobil transporti’ni’n’ ju’k aylanbasi’ 2013 ji’l yanvar-iyung’a qarag’anda 6,2 procentke ko’beydi ha’m 196,0 mln. tn-km.di quradi’. Ju’k aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 68,0 procentti quradi’ (2013 ji’l  yanvar-iyunda 66,4 procent).

Jolawshi’ tasi’w. 2014 ji’l yanvar-iyunda ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 98,3 mln. adam tasi’lg’an boli’p, bu ko‘rsetkish wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda 5,2 procentke ko’beygen. Jolawshi’ tasi’w aylanbasi’ usi’ da’wirde  9,0 procentke ko’beyip, 1071,0 mln. jolawshi’-km. di quradi’.

Transport tu’rleri boyi’nsha jolawshi’ tasi’w ha’m jolawshi’ aylanbasi’ to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli jolawshi’ tasi’wshi’lar avtomobil transporti’nda jolawshi’  aylanbasi’ 2013 ji’l yanvar-iyung’a qarag’anda 9,2 procentke ko’beydi ha’m 772,9 mln.jolawshi’-km. di quradi’. Jolawshi’ aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 72,2 procentti quradi’ (2013 ji’l yanvar-iyunda  72,0 procent).

 

3-SHEREK

Ju’k tasi’w. 2014 ji’l yanvar-sentyabrde ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen  24,9 mln. tonna ju’k tasi’lg’an boli’p, bu wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda 3,0 procentke ko‘p.

Ju’k aylanbasi’ ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 562,9 mln.tn-km.di quradi’ ha’m 4,9 procentke ko’beydi.

Ju’k tasi’w ha’m ju’k aylanbasi’ transport tu’rleri boyi’nsha to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli ju’k tasi’wshi’lar avtomobil transporti’ni’n’ ju’k aylanbasi’ 2013 ji’l yanvar-sentyabrge qarag’anda 7,5 procentke ko’beydi ha’m 442,5 mln.  tn-km. di quradi’. Ju’k aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 78,6 procentti quradi’ (2013 ji’l  yanvar-sentyabrde 76,7 procent).

Jolawshi’ tasi’w. 2014 ji’l yanvar-sentyabrde ba’rshe transport tu’rleri ta’repinen 157,4 mln. adam tasi’lg’an boli’p, bu ko‘rsetkish wo’tken ji’ldi’n’ usi’ da’wirine qarag’anda 5,8 procentke ko’beygen. Jolawshi’ tasi’w aylanbasi’ usi’ da’wirde  10,2 procentke ko’beyip, 1640,8 mln. jolawshi’-km. di quradi’.

Transport tu’rleri boyi’nsha jolawshi’ tasi’w ha’m jolawshi’ aylanbasi’ to’mendegishe bildiriledi:

Menshikli jolawshi’ tasi’wshi’lar avtomobil transporti’nda jolawshi’  aylanbasi’ 2013 ji’l yanvar-sentyabrga qarag’anda 9,3 procentke ko’beydi ha’m 1578,7 mln. jolawshi’-km. di quradi’.

Jolawshi’ aylanbasi’ni’n’ uli’wma ko’leminde menshikli ju’k tasi’wshi’lardi’n’ u’lesi 96,2 procentti quradi’ (2013 ji’l yanvar-sentyabrde 96,9 procent).


Ko'rip shi'g'i'ldi': 10806