Neft wo’nimlerin avtomobillerge jani’lg’i’ quyi’w shaqapshalari’ ha’m may almasti’ri’w punktleri arqali’ sati’w boyi’nsha iskerligin licenziyalaw

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 17355