Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

«Gidrotexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rip shi'g'i'ldi': 4394

Betler