O’zbekistan Respublikasi’ Ni’zamlari’

O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ a’meldegi ha’m wo’z ku’shin jog’altqan normativ-huquq hu'jjetlerin  Milliy normativ-huquq hu'jjyetleri bazasi’nda ko’riwin’iz mu’mkin – lex.uz


Ko'rip shi'g'i'ldi': 19751