Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

Ministrler Ken’esinin’ Qararlari

 • 04.08.2016.| Batafsil

  O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 iyundagi «2016 yilgi boshoqli don ekinlari hosilidan bo`shaydigan erlarni shudgorlashni tashkil qilish chora-tadbirlari to`g`risida»gi PQ-2555-sonli qarori haqida

    

 • 04.08.2016.| Batafsil

  O`zbekistan Respublikas? Ministrler Kabinetinin` 2016-j?l 28 iyun`degi 217-sanl? «Ministrler Kabinetinin` «S?napl? lampalard?n` isletilip bolg`an resurslar?n toplaw ha`m olard? utilizatsiya etiwdi sho`lkemlestiriw haqq?ndag`? Rejeni tast?y?qlaw haqq?nda»g`? 2011-j?l 21-sentyabr`degi 266-sanl? qarar?na o`zgeris ha`m qos?mshalar kirgiziw haqq?nda»g`? qarar? haqq?nda

    

 • 04.08.2016.| Batafsil

  O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 1 iyuldagi “Hududlarni kompleks rivojlantirish yig`ma boshqarmalarining faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 223-sonli qarori haqida

    

 • 04.08.2016.| Batafsil

  O`zbekistan Respublikas? Ministrler Kabinetinin` 2016-j?l 15-iyun`degi «Jan`a miywe-ovosh o`nimleri, kartoshka, pal?z o`nimleri ha`m ju`zim sat?p al?w boy?nsha ma`mleketlik buy?rtpa haqq?ndag`? rejeni tast?y?qlaw haqq?nda»g`? 206-sanl? qarar? haqq?nda

    

 • 04.08.2016.| Batafsil

  O`zbekistan Respublikas? Ministrler Kabinetinin` 2016-j?l 6-maydag`? «Qaraqalpaqstan Respublikas?nda bal?qsh?l?q taraw?n ja`ne de rawajland?r?w is-ilajlar? haqq?nda»g`? 145-sanl? qarar? haqq?nda

    

 • 04.07.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 iyundagi «2016 yilgi boshoqli don ekinlari hosilidan bo‘shaydigan erlarni shudgorlashni tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2555-sonli qarori haqida

    

 • 14.06.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2015 yil 22 martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2014 yil 6 fevraldagi PQ-2124-son qarorida belgilangan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimlarining shaxsiy mas’uliyati to‘g‘risida”gi 24-a-sonli bayoni haqida

    

 • 01.04.2016.| Batafsil

  O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 4 martdagi «Viloyatlar markazlarida va shaharlardagi tashqi yoritish tizimlarini modernizaciya qilishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi  68-sonli qarori haqida

    

 • 01.04.2016.| Batafsil
 • 01.06.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 1 iyundagi “Muborak Ramazon oyini munosib tarzda o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-2538-sonli qarori haqida

    

 • 26.04.2016| Batafsil

  106-sonli Fermer xo‘jaliklari rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida

    

 • 16.05.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 12 maydagi “2016 yil boshoqli don ekinlari hosilini yig‘ishtirib olish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2529-sonli qarori haqida

    

 • 02.05.2016.| Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2016 йил 26 апрелдаги “Республика агросаноат комплекси учун замонавий асбоб-ускуналар ва технологияларнинг “Uzbekiston Agrotech Expo-2016” XI Хал?аро ихтисослаштирилган кўргазма-савдосини ?амда ?ишло? хўжалиги техникаси ва машиналарининг “Uzbekiston Agrotech Expo-2016” V Хал?аро ихтисослаштирилган кўргазмаcини ташкил этиш ва ўтказиш чора-тадбирлари тў?рисида”ги 121-сонли ?арори ?а?ида

    

 • 22.01.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 19 yanvardagi «Respublikada qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda amaliy yordam ko‘rsatuvchi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va hisob-kitob qilish Monitoring markazlarini tashkil qilish to‘g‘risida»gi 01-03-12-7-sonli yig‘ilish bayoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 11-sonli Hukumat telegrammasi topshiriqlari ijrosini ta’minlash haqida.

    

 • 01.02.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 1 fevraldagi «2016 yilda g‘o‘zani navlar bo‘yicha joylashtirish va paxta yetishtirishning prognoz hajmlari to‘g‘risida»gi PQ-2484-sonli qarori haqida

    

 • 05.03.2016.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 martdagi “2016-2020 yillarda meva sabzavot va go‘sht-sut mahsulotlarining xom-ashyo bazasini yanada rivojlantirish, ularni qayta ishlashni chuqurlashtirish, oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish va eksport qilishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2505-sonli qarori haqida

    

 • 18.02.2016.| Batafsil

  О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2016 года №ПП-2492 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики»

    

 • 29.12.2015.| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrdagi «2016-2020 yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2460-sonli qarori haqida

    

 • 31.03.2016.| Batafsil

  О Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 марта 2016 года № 99 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности зерна».

    

 • 18.02.2016.| Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2016 йил 10 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси ?укуматининг айрим ?арорларига ўзгартириш ва ?ўшимчалар киритиш тў?рисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг «Фермер хўжаликларини юритиш учун берилган ер участкалари майдонларини ма?буллаштириш чора-тадбирлари тў?рисида» 2015 йил 15 декабрдаги 362-сон ?арори) 34-сонли ?арори ?а?ида

    

 • 18.04.2016.| Batafsil

  О Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 2016 года №110 «Об утверждении перечня племенного материала, технологического и вспомогательного оборудования, компонентов для производства комбикормов и кормовых добавок, а также подвоев, саженцев и оборудования для капельного орошения, освобождаемых при ввозе на территорию Республики Узбекистан от таможенных платежей»

    

 • 23.01.2016.| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 19 yanvardagi «Respublikada qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirishda amaliy yordam ko'rsatuvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish va hisob-kitob qilish Monitoring markazlarini tashkil qilish to'g'risida»gi 01-03-12-7-sonli yig'ilish bayoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 11-sonli Hukumat telegrammasi topshiriqlari ijrosini ta'minlash haqida

    

 • 26.01.2016.| Batafsil

  Qaraqalpaqstan Respublikas? aymag'?nda jaylasqan bazarlar ha'm sawda komplekslerinin' basqarmalar? ta'repinen o'ndirip al?natug'?n bir ma'rtelik j?y?mlar, ijara to'lemi ha'm ko'rsetiletug'?n x?zmetler n?rq?n?n' en' kem mug`darlar?n belgilew haqq?nda

    

 • 03.02.2016. (joybar)| Batafsil

  Uliwma awqatlaniw o'nimlerin arnawli ajratlg'an wornlarda satiw ta'rtibin tastiyiqlaw haqqinda

    

 • 03.02.2016. (joybar)| Batafsil

  Qaraqalpaqstan Respublikas? jer resurslar?nan paydalan?w boy?nsha ma'mleketlik jer esab?n?n' juwmag'? haqq?nda

    

 • 04.02.2016| Batafsil

  O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 1 fevraldagi «2016 yilda g`o`zani navlar bo`yicha joylashtirish va paxta etishtirishning prognoz hajmlari to`g`risida»gi PQ-2484-sonli qarori haqida

    

 • 16.02.2016| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 10 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Fermer xo'jaliklarini yuritish uchun berilgan er uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2015 yil 15 dekabrdagi 362-son qarori) 34-sonli qarori haqida

    

 • 17.02.2016. (joybar)| Batafsil

  Qaraqalpaqstan Respublikas? aymag'?nda qala qur?l?s? taraw?ndag'? qatnas?qlard? ta'rtipke sal?w qag'?ydalar?

    

 • 16.03.2016.| Batafsil

  2016-j?lg'a Qaraqalpaqstan Respublikas? aymag'?ndag'? ma'mleketlik ko'shpesmu'lklerden paydalan?wda ija'ra to'lemlerinin' en' kem stavkas?n tast?y?qlaw haqq?nda

    

 • 07.01.2015. (5-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida 2015 yil 6 yanvar kuni Respublika video-selektor yig'ilishida muxokama qilingan “2015 yilda qishloq aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha tashkiliy-tayyorgarlik ishlarining borishi to'g'risida” gi topshiriq va ko'rsatmalarni Qoraqalpog'iston Respublikasida bajarilishini ta'minlash haqida.

    

 • 07.01.2015. (6-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida 2015 yil 6 yanvar kuni Respublika video-selektor yig'ilishida muhokama qilingan “2015 yilda ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha dasturni amalga oshirish yuzasidan tashkiliy-tayyorgarlik ishlarining borishi to'g'risida” gi topshiriq va ko'rsatmalarni Qoraqalpog'iston Respublikasida bajarilishini ta'minlash haqida.

    

 • 10.01.2015. (7-son)| Batafsil

  Qoraqalpog'iston Respublikasi yer resurslaridan foydalanish bo'yicha davlat yer hisobining yakuni haqida

   

 • 10.01.2015. (8-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 31-dekabrdagi “Tovarlarni bojxonada elektron shaklda deklaratsiyalash tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” 376 sonli qarori to'g'risida.

    

 • 13.01.2015. (11-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 31 dekabrdagi “Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil qilish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»gi 378-sonli qarori haqida

   

 • 15.01.2015. (12-son)| Batafsil

  Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan bozorlar va savdo komplekslari ob'ektlarini ijaraga oluvchi jismoniy va yuridik shaxslardan undirib olinadigan bir martalik yig'imlar, ijara to'lovlari va ko'rsatiladigan xizmatlar qiymatining minimal miqdorlari to'g'risida

   

 • 30.01.2015. (25-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 19-apreldagi 180-sonli "Jazoni o‘tash joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashishida yordam ko‘rsatish bo‘yicha Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

   

 • 30.01.2015. (26-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 26 yanvardagi “Sanoat korxonalari va qurilish tashkilotlarining barqaror faoliyatini va ularning quvvatlaridan yuqori darajada foydalanishni ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 11- sonli qarori haqida

   

 • 17.02.2015. (49-son)| Batafsil

  О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2015 года № ПП-2298 «О Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы».

   

 • 23.03.2015. (77-son)| Batafsil

  Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani "Qrantao'" qishloq fuqarolari yig'ini hududini me'moriy rejalashtirilishini tashkil etish loyihasini tasdiqlash to'g'risida

   

 • 28.03.2015. (79-son)| Batafsil

  Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani Xalqabad shahri "Bosh Rejasi"ning asosiy ko'rsatkichlarini ma'qullash to'g'risida

   

 • 30.03.2015. (80-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 26 martdagi "O'zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasining maxsus axborot portali orqali elektron savdo yo'li bilan tadbirkorlik sub'ektlaridan eng zarur tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning davlat xaridini tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizomini tasdiqlash haqida"gi 69-sonli qarori haqida

   

 • 31.03.2015. (81-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 26 martdagi 68-son "Respublikaning sanitariya jihatidan tozalash tashkilotlari xodimlarini moddiy rag'batlantirish mexanizmini yanada takomillashtirish, ularda talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori haqida

   

 • 06.04.2015. (82-son)| Batafsil

  «Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to‘g‘risida»gi Namunaviy nizomni tasdiqlash haqida

 • 06.04.2015. (84-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 31 martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 76-sonli qarori haqida (O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2014 yil 11 dekabrdagi O‘RQ-381-son Qonuni)

   

 • 10.04.2015. (96-son)| Batafsil

  О Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 апреля 2015 года №81 «О мерах по реализации указов Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2015 года №УП-4704 «О награждении памятной юбилейной медалью «Иккинчи жа?он урушидаги ?алабанинг 70 йиллиги» граждан Республики Узбекистан- ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов» и от 6 марта 2015 года №УП-4708 «О поощрении участников войны 1941-1945 годов»

   

 • 13.04.2015-97 | Batafsil

  О постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 2015 года № 86 «О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений»

    

 • 17.04.2015. (98-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida» gi 2015 yil 10 apreldagi 87-sonli qarori to‘g‘risida

   

 • 18.04.2015. (99-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 apreldagi “Fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiga o‘tkazilgan sug‘urta badallari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yakka tartibda hisobga olishni joriy etish chora-tadbirlari haqida”gi 90-sonli qarori to‘g‘risida

   

 • 20.04.2015-100 | Batafsil

  ?ора?алпо?истон Республикасида 2015 йил пахта ?осили учун ?ўза парваришида амалга ошириладиган комплекс чора-тадбирлар тў?рисида

    

 • 22.04.2015-102 | Batafsil

  Тошкент вилоятининг Зангиота тумани мисолида етказиб берилган табиий газ ва электр энергияси учун дебитор ?арздорликлари ?ис?артириш бўйича ташкил этилган янги тизимни ?ора?алпо?истон Республикаси ?удудида жорий этиш чора-тадбирлари тў?рисида

    

 • 24.04.2015. (101-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 16 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi 93-sonli qarori haqida (O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2014 yil 11 dekabrdagi O‘RQ-381-son Qonuni)

   

 • 26.04.2015. (129-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 15 maydagi “Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta’minlash, ularni jadal rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4725-sonli Farmoni haqida

   

 • 28.04.2015. (110-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 23 apreldagi “Respublikaning sanatoriy-sog‘lomlashtirish muassasalariga borayotgan 1941-1945 yillardagi urush va mehnat fronti faxriylariga temir yo‘l transportida bepul yurish va havo transportida imtiyozli yurish huquqini berish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” gi 100-sonli qarori haqida

   

 • 02.05.2015-113 | Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2015 йил 28 апрелдаги «Республика агросаноат комплекси учун мини-технологиялар ва ихчам асбоб-ускуналарнинг “Uzbekistan Agrominitech Expo-2015” X Хал?аро ихтисослаштирилган кўргазма-савдосини ?амда ?ишло? хўжалиги техникаси, машиналари ва асбоб-ускуналарининг “Uzbekistan Agrominitech Expo-2015” IV Хал?аро ихтисослаштирилган кўргазмасини ташкил этиш ва ўтказиш чора- тадбирлари тў?рисида»ги 103-сонли ?арори ?а?ида

    

 • 02.05.2015. (114-son)| Batafsil

  О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2015 года № ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике»

   

 • 05.05.2015. (117-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 30 apreldagi “Korxonalarni shaharni tashkil etuvchi korxonalar va ularga tenglashtirilgan korxonalar jumlasiga kiritish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 107-sonli qarori to‘g‘risida

   

 • 08.05.2015-118 | Batafsil

  О постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года № ПП-2343 «О Программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы»

    

 • 17.05.2015. (119-son)| Batafsil

  О Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 мая 2015 года № 108 «О программе капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и государственного значения на 2015 год»

   

 • 18.05.2015. (120-son)| Batafsil

  О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2015 г. №ПП-2344 “О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы”

   

 • 20.05.2015 (123-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 8 maydagi «Davlat xavfsizligini ta’minlash manfaatlari nuqtai nazaridan garov va ipoteka ko‘llanilishi mumkin bo‘lmagan ob’ektlar toifalari ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 114-sonli qarori haqida

   

 • 21.05.2015-124 | Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 майдаги «2015 йил бошо?ли дон экинлари ?осилини йи?иштириб олиш бўйича ташкилий чора- тадбирлари тў?рисида»ги П?-2345-сонли ?арори ?а?ида

    

 • 23.05.2015. (126-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 13 maydagi « Davlat xizmatlari ko‘rsatish hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning idoralararo axborot hamkorligi tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida »gi 120-sonli qarori to‘g‘risida.

   

 • 26.05.2015-130 | Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2015 йил 20 майдаги “Спорт объектларини ?уриш тартибини янада такомиллаштириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тў?рисида”ги 130-сонли ?арори ?а?ида

    

 • 27.05.2015. (132-son)| Batafsil

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 27 maydagi “Ustav fondida (ustav kapitalida) davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan zarar ko‘rib ishlayotgan, past rentabelli va quvvatlardan past darajada foydalanayotgan sanoat va qurilish sohasidagi korxonalarning aktsiyalari davlat paketlarini (ulushlarni) “nol” xarid qiymati bo‘yicha sotish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 137-sonli qarori haqida

   

 • 08.06.2015. (134-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 20 noyabrdagi 4054-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida fuqarolarining muddatli harbiy xizmatni o‘tash shart - sharoitlarini takomilashtirish to‘g‘risida»gi farmoni ijrosini ta’minlash hamda fuqarolarni 2016 yilgi muddatli harbiy, safarbarlik chaqiruvi rezervi xizmatiga chaqiruvga tayyorgarlik ko‘rish haqida

   

 • 1.09.2015. (206-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 25 avgustdagi “O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga pedagogik faoliyat samaradorligi va sifatini oshirish bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi 246-sonli qarori to'g'risida

    

 • 6.10.2015. (237-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 30 sentyabrdagi «O'simlik dunyosi ob'ektlaridan foydalanishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 278-sonli qarori to'g'risida

    

 • 5.12.2015. (277-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 1 dekabrdagi “Qishloq vrachlik punktlarining patronaj tibbiyot hamshiralarini moddiy rag'batlantirishni kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 350-sonli qarori haqida

    

 • 19.12.2015. (306-son)| Batafsil

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 15 dekabrdagi «Fermer xo'jaliklarini yuritish uchun berilgan er uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 362-sonli qarori haqida

    

 • 03.05.2014. (66-son)| Batafsil

  ?ора?алпо?истон Республикаси ?удудидаги марказлашган ичимлик суви тармо?лари мавжуд бўлмаган а?оли пунктларига ичимлик сувини махсус техникаларда етказиб бериш тарифларини тасди?лаш тў?рисида

   

 • 28.06.2014. (177-son)| Batafsil

  Qoraqalpog‘iston Respublikasi Faxriy unvonlari egalariga to‘lovlarni tayinlash va amalga oshirish tartibini qayta tasdiqlash to‘g‘risida

   

 • 23.05.2014. (128-son)| Batafsil

  Qoraqalpog‘iston Respublikasida oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirish qo‘shimcha chora- tadbirlari to‘g‘risida

   

 • 15.01.2015. (12-son)| Batafsil

  ?ора?алпо?истон Республикаси ?удудида жойлашган бозорлар ва савдо комплекслари объектларини ижарага олувчи жисмоний ва юридик шахслардан ундириб олинадиган бир марталик йи?имлар, ижара тўловлари ва кўрсатиладиган хизматлар ?ийматининг минимал ми?дорлари тў?рисида

   

 • 14.04.2014. (9-son)| Batafsil

  Nukus shahri va Beruniy tumanida keng ko‘lamli qurilish va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish hamda infratuzilmasini rivojlantirish Dasturi to‘g‘risida

   

 • 03.02.2014. (3-son)| Batafsil

  “Sog‘lom avlod uchun” hukumatga qarashli bo‘lmagan xalqaro xayriya fondini qo‘llab-quvvatlashga doir ko‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”

   

 • 26.07.2014. (207-son)| Batafsil

  “2015 yilda qishloq aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta‘minlash bo‘yicha tashkiliy-tayyorgarlik ishlarining borishi to‘g‘risida”

   

 • 15.09.2014. (255-son)| Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси “Одамнинг иммунитет тан?ислиги вируси келтириб чи?арадиган касаллик (ОИВ инфекцияси) тар?алишига ?арши курашиш тў? рисида”ги ?онунига мувофи? Вазирлар Кенгаши ?арор ?илади:

   

 • 15.09.2014. (254-son)| Batafsil

  “2014-2016 йилларда Ўзбекистон Республикасида ОИВ инфекцияси тар?алишига ?арши курашиш со?асидаги Давлат дастурини тасди?лаш тў? рисида”

   

 • 06.12.2014. (313-son)| Batafsil

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2014 йил 2 декабрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, ?айта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишнинг замонавий тизимини яратиш тў?рисида”ги 327-сонли ?арори ?а?ида

   

 •  

Ko'rip shi'g'i'ldi': 12421