Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’

 

QARAQALPAQSTAN
RYESPUBLIKASININ'
KONSTITUSIYASI
 
ON YEKINSSI SSAQIRIQ
QARAQALPAQSTAN RYESPUBLIKASI
JOQARG'I SOVYETININ'
ON YEKINSHI SYESSIYASINDA

1993-JIL  9-APRYELDYE QABIL YETILGYEN

 

 

(1994-jildin'  26-fevralinda on yekinshi shaqiriq Qaraqalpaqstan Respublikasi Joqarg'i Sovetinin' on besinshi ha'm 1995-jildin' 31-oktyabr, 1997-jildin' 15-dekabrindegi birinshi shaqiriq Qaraqalpaqstan Respublikasi Joqarg'i Ken'esinin' to'rtinshi, on u'shinshi sessiyalari, 2003-jil 12-noyabr Yekinshi shaqiriq Qaraqalpaqstan Respublikasi Joqarg'i Ken'esinin' on yekinshi sessiyasinda ha'm 2014-jil 6-iyun on besinshi sessiyasinda o'zgerisler ha'm qosimshalar kirgizildi)

 

 


 


 

QARAQALPAQSTAN RYESPUBLIKASININ'
KONSTITUSIYASI

A L G' I    S O' Z

 

Qaraqalpaqstan Respublikasinin' xalqi,

adam huqiqlarin ha'm ma'mleketlik suverenitet printsiplerin o'zinin' jaqlaytug'inlig'in saltanatli tu'rde ja'riyalay otirip,

ha'zirgi ha'm keleshek a'wladlar aldinda joqari juwapkershilikti seze otirip,

Qaraqalpaqstan ma'mleketliligin rawajlandiriwdin' tariyxiy ta'jiriybesine su'yene otirip,

demokratiya ha'm sotsialliq a'dillik ideyalarina  o'zinin' sadiqlig'in tastiyiqlay otirip,

xaliq araliq huqiqtin' g'alaba ta'n aling'an normalarinin' artiqmashlig'in moyinlay otirip,

respublika puqaralarina ilayiqli turmisti ta'miyinlewge umtila otirip,

adamgershilikli, demokratiyaliq huqiqiy ma'mleket du'ziwdi waziypa yetip qoya otirip,

puqaraliq paraxatshiliqti ha'm milliy kelisimdi ta'miyinlew maqsetinde,

o'zinin' toliq huqiqli wa'killeri arqali Qaraqalpaqstan Respublikasinin' usi Konstitutsiyasin qabil yetedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 52846