Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (71 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (71 KB)

A’miwda’rya rayoni’ ha’kimiyati’

Rayon hakmiligi veb-saytina o'tiw

Amuwdarya rayoni hakimligi adminstratsiyasi

 

Yuldashev
Sultobnoy
Rajapbaevich

Amudaryo rayoni hakimi

 Manzil:  230700, Amuwdarya rayoni, Mang’it qalasi,
Gurlan ko’shesi 65 jay
 Telefon:  0 (361) 515-33-83
 Faks:  0 (361) 515-35-69
 E-mail:  yuldashev.r@umail.uz
 r.yoldashev@exat.uz
 Qabil
 ku'nleri:
  Du’yshembi, saat 10:00 — 12:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Temirboyev
Ma’murjon
Yuldashevich

Amuwdarya rayoni ha'kiminin' ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari

 Manzil: 230700, Amuwdaryo rayoni, Mang’it qalasi,
Gurlan ko’shesi 65 jay
 Telefon: 0 (361) 515-34-93
 Faks:  0 (361) 515-34-49
 E-mail:

sadullaev.f@umail.uz,
f.sadullaev@exat.uz

 Qabil
 ku'nleri:
 Sa’rshembi ham Shembi, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Palvanov
Ulug’bek
Yadgarovich

Amuwdarya rayoni ha'kiminin'sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari

 Manzil: 230700, Amuwdaryo rayoni, Mangit qalasi,
Gurlan koshesi 65 jay
 Telefon: 0 (361) 515-34-93
 Faks:  0 (361) 515-34-49
 E-mail:

amudaryo.t@exat.uz

 Qabil
 ku'nleri:
 Seyshembi ha’m Juma, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 


Salaev Rashid Baxramovich

 Amuwdarya rayoni ha'kiminin' investitsiyalar, innovatsiyalar, menshiklestirilgen ka'rxanalarg'a ko'meklesiw, erkin ekanomikaliq ha'm kichi sanaat zonalarin ja'ne turizmdi rawajlandiriw ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:  230700, Amuwdaryo rayoniMangit qalasi,
Gurlan koshesi 65 jay
 Telefon:  0 (361) 222-25-39
 Faks:  0 (361) 222-71-01
 E-mail:

 a.ibragimov@exat.uz,
 aibragimov@umail.uz

xknukuscity2@sovminrk.gov.uz

 Qabiliaw
 ku'nleri:
 Seyshembi ha’m Juma, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Yuldashev Anvar

Rajapovich

A'miwda'rya rayoni ha'kiminin' orinbasari  – Awil ha'm suw xojaligi bo'liminin' baslig'i 

 
Manzil:   230700, Amudaryo tumani, Mang’it shahri,
Gurlan ko’chasi 65 uy
 Telefon:

0 (361) 515-32-86,

 Faks:  0 (361) 222-71-01
 E-mail:

 a.ibragimov@exat.uz,
 aibragimov@umail.uz

xknukuscity2@sovminrk.gov.uz

 
Qabiilaw
 ku'nleri:
 
   
Seyshembi ha’m Juma, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Yuldashev
Alisher
Yalgashevich

A'miwda'rya rayoni ha'kiminin' jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ruwxiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari 

 Manzil: 230700, Amuwdaryo rayoniMangit qalasi,
Gurlan koshesi 65 jay
 Telefon: 0 (361) 515-34-93
 Faks:  0 (361) 515-34-49
 E-mail:

amudaryo.t@exat.uz

 Qabil
 ku'nleri:
 Seyshembi ha’m Juma, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 


Axmedova
Maryam
Xalilaevna

 

Amuwdarya rayoni ha'kiminin'orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i 

 Manzil: 230700, Amuwdaryo rayoniMangit qalasi,
Gurlan koshesi 65 jay
 Telefon:  0 (361) 515-33-74
 Faks: 0 (361) 515-35-69
 E-mail:

 axmedova.m@umail.uz,
 m.axmedova@exat.uz

 Qabil
 ku'nleri:
 Piyshembi, saat 10:00 — 13:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

Amudaryo rayoni ha’kimiyatinda jumis alip bariwshi bo’limler:

 • Rayon ha’kimi
 • Rayon ha’kiminin’ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari
 • Rayon ha’kiminin’sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari;
 • Rayon ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari;
 • Amuwdaryo rayoni ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i;
 • Ha’kim ja’rdemshisi;
 • is ju’ritiwshi;
 • huquq ma’sla’ha’tshi;
 • (devonxona) 1-da’rejeli qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar baslig’i;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar jetekshi qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar 1-da’rejeli qaniyge;
 • kapital qurilis, kommunikasiyalar, kommunal xojaliq ha’m abadanlastiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygesi– 1;
 • Rayon hakimliginin’ ekonomika ha’m sotsiyalliq rawajlandiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygeler– 2;
 • hayal-qizlar komiteti bas qa’niygesi;
 • ha’kimlik ja’miyetlik ha’m diniy sh’olkemler menen baylanisli bas qaniygesi;
 • ha’kimlik qasindag’i er jetpegenler menen islesiw komissiyasi juwapli xatkeri;
 • bas esapshi

 

AMUDARYA RAYONI HAQQINDA QISQASHA MAG’LUWMAT

Amudarya rayoni Qaraqalpastan Respublikasinin’ qubla-shig’isinda, Amuwdaryanin’ orta ag’iminda jaylasqan. Rayon aymag’inin’ tiykarg’i bo’limi Amuwdaryanin’ shep jag’asinda jaylasqan bolip, on’ ta’repte jaylasqan aymaq menen Qipshaq  ha’m Jumurtawdag’i panton ko’pir arqali baylanisqan.qubla-batis ta’repten Tu’rkmenistan Respublikasi Tashawiz walayati Gubatag rayoni, shig’is ta’repten Xarezm walayati Gurlan rayoni menen, arqa-shig’is ta’repten Qaraqalpaqistan Respublikasi Beruniy ha’m Qarao’zekrayonlari menen shegaralas.

O’zbekistan Respublikasi Oliy Kengashi Rayosatining Pa’rmanina muwapiq  1957-jilidin’ dekabirinde sho’lkemlestirilgen.

Rayon aymag’inan walayat qaramag’inda bolg’an Man’g’it-Urgensh, No’kis-Man’g’it-To’rtku’l, Man’g’it-Tashawiz ha’m Man’g’it-Gubatag jollari o’tken. Sonin’ menen birge rayon aymag’inan uliwma uzinlig’i 39, 7 km bolg’an No’kis-To’rtku’l jo’nelisindegi temir jol o’tken.

Rayon aymag’i: 1021 kv.km. 2015 jil 1-yanvar xalatina xaliq sani 182,3 min’ adamdi quraydi. Sodan 48,4 min’ adam qalada, 133,9 min’ adam awilda jasaydi.

Rayonnin’ aymaqliq orayi, xalqi 48,4 min’ adam bolg’an, 1973 jilda qala tipindegi poselkadan rayon qaramag’indag’i qalag’a aylantirilg’an Man’g’it qalasi. Rayon aymag’inan No’kis-To’rtku’l temir jol shaxabshasi o’tgen.

Rayonda bir rayon qaramag’indag’i qala, 30 ma’helle, Jomartaw poselkasi, 3  qalasha tipindegi posyolka ha’m 16  awil puqaralar jiyini bar.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 21590