Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

Qoraqalpog‘iston davlat xizmatchilarini turmush darajasi ko‘rsatkichlari monitoringi bo‘yicha yangi tеxnologiyalarga o‘qitish


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6219