Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Jalpi’ aymaqli’q wo’nim islep shi’g’ari’w

2014-ji'l yanvar-martta islep shi'g'ari'lg'an jalpi' aymaqli'q wo'nimnin' (JIWo') nominal bahosi 567,2 mlrd. sumda bahalandi'. Woni'n' real ko'lemi wo‘siw pa'tleri 2013-ji'l yanvar-martqa qarag'anda 108,7 procentti quradi'.

JIWo' islep shig'ariwdi'n' tarawlar booyi'nsha qurami' to'mendegishe bildiriledi:

JIWo' islep shi'g'ariwdi'n' tarawlar boyi'nsha qurami' (uli'wma ko'lemge qarag'anda procent yesabi'nda):

JIWo' islep shi'g'ari'w uli'wma ko'lemnin' 50,5 procenti kishi biznes u'lesine tuwri' keldi ha'm bul ko‘rsetkish 2013-ji'l yanvar-martta 50,2 procentti qurag'an.

Dizimge ali'ng'an xojali'q ju'ritiwshi sub’ektler-yuridikali'q shaxslar mu'lkshilik tu'rleri boyi'nsha to'mendegishe bo'listiriledi:

2014-ji'l 1-yanvar halati'na; uli'wma ko'lemge qarag'anda procent yesabi'nda

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6913