Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (68 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (68 KB)

Qon’i’rat rayoni’ ha’kimiyati’

 

Qon’irat rayoni ha’kimligi administratsiyasi

 
 

 image002

Temirbaev
Sharaprashid

Keulimjaevich

Qon’irat rayoni ha’kimi

 Manzil:  230600, Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  0 (361) 312-16-41
 Faks:  0 (361) 312-23-77
 E-mail:  z.zaytov@exat.uz
 Qabil
 ku'nleri:
 Juma, saat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw  xanasinda
 
 

image003

Edenbaev
Erpolat
Izmuratovich

Qon’irat rayoni ha’kiminin’ ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari

 Manzil:  230600, Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-34-34
 Faks:  8 (361) 312-10-59
 E-mail:  
 Qabil
 ku'nleri:
 Shembi, soat 10:00 — 12:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

image006

Qosimbetov
Ajimurat
Baymuratovich

Qon’irat rayoni ha'kiminin'sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari

 Manzil:  Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-09-60
 Faks:  8 (361) 312-36-36
 E-mail:  qonirathakimiyat@inbox.uz
 Qabil
 kenleri:
 Siyshembi, soat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 
 
 

 

vakant

 

 

Qon’irat rayoni ha'kiminin' investitsiyalar, innovatsiyalar, menshiklestirilgen ka'rxanalarg'a ko'meklesiw, erkin ekanomikaliq ha'm kichi sanaat zonalarin ja'ne turizmdi rawajlandiriw ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:  Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-09-60
 Faks:  8 (361) 312-36-36
 E-mail:  qonirathakimiyat@inbox.uz
 Qabil
 kenleri:
 Siyshembi, soat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Djadigerov

Shaukat

Sultanbekovich

Qon’irat rayoni ha'kiminin' orinbasari – Awil ha'm suw xojalig'i bo'liminin' basligi

 Manzil:  Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-38-76
 Faks:  8 (361) 312-38-76
 E-mail:  qonirat.asxb@exat.uz
 Qabillaw
 ku'nleri:
 Siyshembi, soat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Kamalov
Baxtiyar
Shamhsetdinovich

Qon’irat rayoni ha'kiminin' jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari 

 Manzil:  230600, Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon: 8 (361) 312-18-18
 Faks:  8 (361) 312-10-59
 E-mail:  
 Qabil
 kenleri:
 Du'yshembi ha' Sa'rshembi, soat 10:00 — 12:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

Ametova
Jamila
Janibekov

Qon’irat rayoni ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig'i

 Manzil:  Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-14-32
 Faks:  8 (361) 312-14-86
 E-mail:  qonirathakimiyat@inbox.uz
 Qabil
 kenleri:
 Piyshembi, Shembi, saat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Qon'irat rayoni ha’kimiyatinda jumis alip bariwshi bo’limler:

 • Rayon ha’kimi
 • Rayon ha’kiminin’ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari
 • Rayon ha’kiminin’sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari;
 • Rayon ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari;
 • Qon'irat rayoni ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i;
 • Ha’kim ja’rdemshisi;
 • is ju’ritiwshi;
 • huquq ma’sla’ha’tshi;
 • (devonxona) 1-da’rejeli qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar baslig’i;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar jetekshi qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar 1-da’rejeli qaniyge;
 • kapital qurilis, kommunikasiyalar, kommunal xojaliq ha’m abadanlastiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygesi– 1;
 • Rayon hakimliginin’ ekonomika ha’m sotsiyalliq rawajlandiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygeler– 2;
 • hayal-qizlar komiteti bas qa’niygesi;
 • ha’kimlik ja’miyetlik ha’m diniy sh’olkemler menen baylanisli bas qaniygesi;
 • ha’kimlik qasindag’i er jetpegenler menen islesiw komissiyasi juwapli xatkeri;
 • bas esapshi

 

QON'IRAT RAYONI HAQQINDA QISQASHA MAG’LUWMAT

 

Qon’irat rayoni respublikanin’ arqa-batis ta’repinde jaylasqanbolip, 1927-jildin’ 3-iyulinda du’zilgen. Rayon o’z aymag’ boyinsha O’zbekistan Respublikasinin’ 12 protsentin, Qaraqalpaqstan Respublikasinin’ 46 protsentin quraydi. Rayon batstan Qazaqstan Respublikasi, arqadan Moynaq rayoni, batistan Kegeyli rayoni ha’m qubadan Qanliko’l rayoni menen shegaralas.

Maydani 76,0 ming kv.km. Rayonda1 qala (Qon‘irat), 21 ma’helle, 5 qalasha tipindegi posyolka ha’m 12 awil puqaralar jiyini bar. (Rawshan, Nawriz, Qipshaq, Qon’irat, Xarezm, U’stu’rt, Ajiniyaz, Oxunbabaev, Janatalap, Qizilqum, Altinko’l) Orayliq-Qon’irat qalasi.

2015-jil 1-yanvar xalatina ko’re rayon xalqi sani 121,7 min’ adamdi quraydi. Sonnan 76,7 min’ adam qalada, 45,0 min’ adam awilda jasaydi.

Rayonnin’ batis ta’repin Ustu’rt tekisligi iyelegen bolip, tiykarinan jer asti bayliqlari usi reionda jaylasqan. Bunda ha’ktas, bor, gips, mergel, as tuzi, neft, gaz ha’m kondensatlari ha’m basqa qazilma bayliqlardin’ iri ka’nleri bar.. Shaxpaxtû, Quwanish, Aqsholaq, U’sh-say, Urga maydanlarinda gaz ka’nlari ashilg’an. Urga ka’ni 1995-jili ga’z magistralina qosilip, xalq ma’plerin ta’milew ushinxizmet ko’rsetpekte. Sonin’ menen birge, Barsa-kelmes ha’m Qarawimbet duz ka’mleri bar. «Barsa kelmes» duz ka’ninin’ uzinlig’i 75 km, eni 70-72 km bolip, teren’ligi 30-60 m, uliwma maydani 1000 kv.m quraydi. Onin’ zapasi 105 mlrd. tonnani quraydi. Bul duz ka’nlerinen sanaatda paydalniw maqsetinde O‘zbekistan Respublikasi Ministrler komitetinin’ 1995-jil 2-martdag’I 79-sanli qararina muwapiq ma’mleket a’hmiyetine iye Qon‘irat soda zavodi qurilib isge tu’sirildi. Tabiiiy suw deregi Amuwdarya esaplaadi. Tiykarg’I suwg’ariw kanllar rayonlar araliq «Su‘wenli» ha’m «Ra’wshan» kanallari esaplanadi.

 

image006

Qosimbetov
Ajimurat
Baymuratovich

Qon’irat rayoni ha'kiminin'sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari

 Manzil:  Qon’irat rayoni, G’arezsizlik ko’shesi 18 jay
 Telefon:  8 (361) 312-09-60
 Faks:  8 (361) 312-36-36
 E-mail:  qonirathakimiyat@inbox.uz
 Qabil
 kenleri:
 Siyshembi, soat 10:00 — 12:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

Ko'rip shi'g'i'ldi': 21011