Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (57 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (57 KB)

"O’zbekistan pochtasi’" AJ Qaraqalpaqstan filiali’Direktor w.w.a: Quandikov Qutli’murat Atamuratovich
Qabi’llaw ku’nleri: Du’senbi ha’m shembi, saat 10:00 – 12:00 shekem
Telefon: (361) 222-08-80
E-XAT:
Elektron pochta: nukusadm@post.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, Dizelnaya ko’shesi, 6 jayDirektordi’n’ birinshi wori’nbasari’: Quandikov Qutli’murat Atamuratovich
Qabi’llaw ku’nleri: Siyshenbi ha’m piyshenbi, saat:10:00 – 12:00 shekem
Telefon: (361) 222-70-66
E-XAT:   
Elektron pochta: nukusadm@post.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, Dizelnaya ko’shesi, 6 jay
Veb-sayt:www.pochta.uz.Direktor wori’nbasari’- pochta qa’wipsizligi inspektori’: Madenov Quatbay  Yakupbaevich
Qabi’llaw ku’nleri: Sa’rshenbi ha’m juma, saat:10:00 – 15:00 shekem
Telefon: (361) 222-15-77
Elektron pochta ma’nzili: nukusspb@post.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, Dizelnaya ko’shesi, 6 jay


Veb-sayt: www.pochta.uz


Filial haqqi’nda
2004 ji’li’ – MAK «O’zbekstan pochtasi’» ashi’q akcionerlik ja’miyetge wo’zgeriwi mu’na’siybeti menen Wo’zbekstan Ruspublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 19.07.2004 ji’lg’i’ №339 sanli’ Qarari’ tiykari’nda ATAJ «Qaraqalpaq pochtasi’»  «Uzbekiston pochtasi» AAJ Qaraqalpaqstan filiali’ boli’p ashi’ldi’.
2014 ji’l  sentyabr ayi’nda akcionerlik ja’miyet Ustavi’ jan’a redakciyada tasti’yi’qlang’anli’g’i’ ha’m ma’mleket diziminen wo’tkerilgenligi mu’na’siybeti menen atamasi’ «Wzbekiston pochtasi» AJ Qaraqalpaqstan filiali’na wo’zgertildi.
«Wzbekiston pochtasi» AJ Qaraqalpaqstan filiali’na 15 pochta baylani’s tarmag’i’, 214 pochta baylani’s bo’limi, sonnan 173 awi’l aymag’i’nda jaylasqan boli’p, 1100 aymaqli’q jasaw punktlerine xi’zmet ko’rsetedi.
Isshi xi’zmetkerler sani’ 700 adamdi’ quraydi’, sonnan 191pochtalon boli’p tabi’ladi’.
Isshilerdin’ demografik qurami’ 35 % yer adamlar, 65,0% xayal adamlardi’ quraydi’. Sonnan 4,1% basshi’, 28,8% jetekshi qa’niyge,  45,2% tiykarg’i’ islep shi’g’ari’wshi’, 7,5 % islep shi’g’ari’wg’a ja’rdemshi, 14,4% xi’zmet ko’rsetiwshi.


Pochta xi’zmetleri:
a) quni’ belgilengen a’piwayi’ ha’m buyi’rtpa xatlari’n jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
b) a’piwayi’, buyi’rtpa kartochkalari’n jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
v) Wo’zbekstan Respublikasi’ boylap a’piwayi’ ha’m buyi’rtpa banderol ha’m quni’ belgilengen banderollerin jo’netiw;
g) a’piwayi’ ha’m buyi’rtpa sekogramma jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
d) a’piwayi’ ha’m buyi’rtpa bahasi’ belgilengen posi’lka jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
ye) buyi’rtpa mayda paketlerdi jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
j) baspa wo’nimlerin tiyisli woramda jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
z) Wo’zbekstan Respublikasi’ boylap a’piwayi’ telegraf ha’m elektron pul jo’netpelerin jo’netiw;
i) a’piwayi’ ha’m xali’q arali’q elektro ha’m gibrid pul jo’netpelerin jo’netiw.


Kurer xi’zmeti:
a) pochta kartochka jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
b) xat jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
v) ishki banderol jo’netiw;
g) posi’lka jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);
d) baspa wo’nimlerin tiyisli woramda jo’netiw (ishki ha’m xali’q arali’q);.


Qosi’msha xi’zmetler:
- pochta marka ha’m filatelistik wo’nimlerin sati’w;
- posi’lkalardi’ saqlaw;
- jo’netiwshiler posi’lka ham banderol woraw ha’m tigiw;
- jo’netilgen pochta jo’netpelerdi ma’nzilin jazi’w ha’m pochta blankalari’n tolti’ri’w;
- abonent pochta quti’si’nan paydalani’w;
- jo’netiwshi qa’lewine qarap posi’lkasi’n qayta woraw;
- posi’lka quti’si’, banderol kuti’lari’n sati’w;
- faksimil xabarlardi’ qabi’l yetiw ha’m jo’netiw.


Sha’rtnamali’ xi’zmetler:
- gazeta, jurnal ha’m kitaplarg’a jazi’li’w;
- pensiya ham napaqalardi’ jetkerip beriw;
- telegramma qabi’l yetiw ha’m jetkerip beriw;
- qalali’q ha’m xali’q arali’q telefon so’ylesiwler;
- kommunal xi’zmetler ushi’n to’lemlerin qabi’l yetiw (elektroenergiya, gaz, i’ssi’ti’w, i’ssi’ suw h.t.b) ha’m  qalali’q telefonlar ushi’n abonent to’lemler qabi’llaw;


AKT bazasi’ndag’i’ zamanagoy xi’zmetler:
- Internetten ja’ma’tlik paydalani’w punkti – “Internet kafe”;
- elektron pochta;
- nusqa ko’shiriw;
- elektron xabarlardi’ tasi’wshi’ disk, fleshka h.t.b ko’shiriw.;
- «Internet du’ka’n» arqali’ marka ha’m filatelistik wo’nimlerdi ali’wg’a bwyi’rtpa ali’w;
- veb-sayt arqali’ wobekt indeks mag’li’wmatlari’n beriw;
- veb-sayt arqali’ pochta baylani’si’ tarif ha’m xi’zmetler mag’li’wmatlari’n beriw;
- veb-sayt arqali’ dizimge ali’ng’an pochta jo’netpeler ju’risin baqlaw;


Ko'rip shi'g'i'ldi': 11784