Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

Vazirlar Kengashining Raisi, o’rinbosarlari, boshqarma, kotibiyat, guruh hamda bo’limlarning funktsional vazifalari taqsimoti


Ko'rip shi'g'i'ldi': 7478