Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

Vazirlar Kengashi tomonidan tasdiqlangan hozirda o’z kuchini yo’qotgan me’yoriy va huquqiy hujjatlar ro’yhati


Ko'rip shi'g'i'ldi': 5431