Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (61 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (61 KB)

Shomanay rayoni’ ha’kimiyati’

 

Tuman hokimligi veb-saytiga o'tish
 

Shomanay rayoni ha’kimligi adminstratsiyasi

Yangibaev
Baxadir

Shomanay rayoni ha’kimi

 Manzil:  231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-77
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  i.davletmuratov@umail.uz,
 i.davletmuratov@exat.uz
 Qabil
 ku’nleri:
 Shembi, saat 09:00 - 11:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Xodjambetov
Quwatbay
Ilishevich

Shomanay rayoni ha’kiminin’ ekonomika ha’m isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-89
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  a.allambergenov@exat.uz,
 qonlikol.t@exat.uz
  Qabil
 ku’nleri:
 Siyshembi ha'm Sa'rshembi, soat 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Klıshev Rashid Janibekovich

Shomanay rayoni ha’kiminin’ sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Jarilkaganov

Baxtiyar Jalgasbaevich

 

 

Shomanay rayoni ha’kiminin’ investitsiyalar, innovatsiyalar, menshiklestirilgen ka'rxanalarg'a ko'meklesiw, erkin ekanomikaliq ha'm kichi sanaat zonalarin ja'ne turizmdi rawajlandiriw ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Temirxanov Maqset

Tursınbaevich

 

Shomanay rayoni ha’kiminin’ orinbasari – Awil ha'm suw xojalig'i bo'liminin' baslig'i

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabillaw
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Allaniyazov
Inambek
Janibekovich

Sho'monay tumani hokimining  yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari

 

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-89
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
 Siyshembi ha'm Sa'reshembi,saat 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

 

Allaniyazova Zamira

Qdırniyazovna

Sho'monay tumani hokimining o'rinbosari – hotin qizlar qo'mitasi raisi

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 770-70-82
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  t.qalliqilichova@exat.uz,
 qonlikol.t@exat.uz
 Qabil
 ku'nleri:
 Juma, saat 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Shomanay rayoni ha’kimiyatinda jumis alip bariwshi bo’limler:

 • er jetpegenler menen islesiw komissiyasi juwapli xatkeri;
 • bas Rayon ha’kimi
 • Rayon ha’kiminin’ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari
 • Rayon ha’kiminin’sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari;
 • Rayon ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari;
 • Rayon ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i;
 • Ha’kim ja’rdemshisi;
 • is ju’ritiwshi;
 • huquq ma’sla’ha’tshi;
 • (devonxona) 1-da’rejeli qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar baslig’i;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar jetekshi qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar 1-da’rejeli qaniyge;
 • kapital qurilis, kommunikasiyalar, kommunal xojaliq ha’m abadanlastiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygesi– 1;
 • Rayon hakimliginin’ ekonomika ha’m sotsiyalliq rawajlandiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygeler– 2;
 • hayal-qizlar komiteti bas qa’niygesi;
 • ha’kimlik ja’miyetlik ha’m diniy sh’olkemler menen baylanisli bas qaniygesi;
 • ha’kimlik qasindag’i esapshi

 

Shomanay rayoni haqqinda qisqasha mag’luwmat


shomanay rayoni 1950-jilio du’zilgen. Rayon arqa-batistan Qon’irat rayoni, arqa-shig’istan Qanliko’l, shig’is-qubladan Xo’jeli rayoni, qubladan Turkmenistan Respublikasi menen shegaralas.

Maydani 0.78 ming kv.km. Rayonda 1 qala (Shomanay), 5  ma’helle va 7 awil puqaralar jiyini (Sarmanbayko'l, Akjap, Aybu’yir, Begjap, Diyxanabad, Ketenler, Birleshik, Tashkent, Mamiy,) bar.Orayi Shomanay qalasi.

2015-jil 1-yanvar xalatina ko’re rayon xalqi sani 53,6 min’ adamdi quraydi. Sodan14,1 min’ adam qalada, 39,5 min’ adam awilda jasaydi.


 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 9638