Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (61 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (61 KB)

Shomanay rayoni’ ha’kimiyati’

 

Tuman hokimligi veb-saytiga o'tish
 

Shomanay rayoni ha’kimligi adminstratsiyasi

Yangibaev
Baxadir

Shomanay rayoni ha’kimi

 Manzil:  231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-77
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  i.davletmuratov@umail.uz,
 i.davletmuratov@exat.uz
 Qabil
 ku’nleri:
 Shembi, saat 09:00 - 11:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Xodjambetov
Quwatbay
Ilishevich

Shomanay rayoni ha’kiminin’ ekonomika ha’m isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-89
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  a.allambergenov@exat.uz,
 qonlikol.t@exat.uz
  Qabil
 ku’nleri:
 Siyshembi ha'm Sa'rshembi, soat 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Klıshev Rashid Janibekovich

Shomanay rayoni ha’kiminin’ sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Jarilkaganov

Baxtiyar Jalgasbaevich

 

 

Shomanay rayoni ha’kiminin’ investitsiyalar, innovatsiyalar, menshiklestirilgen ka'rxanalarg'a ko'meklesiw, erkin ekanomikaliq ha'm kichi sanaat zonalarin ja'ne turizmdi rawajlandiriw ma'seleleri boyinsha orinbasari

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Temirxanov Maqset

Tursınbaevich

 

Shomanay rayoni ha’kiminin’ orinbasari – Awil ha'm suw xojalig'i bo'liminin' baslig'i

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-25-39
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabillaw
 ku'nleri:
Du’yshembi ha'm Piyshembi, saat 15:00 - 17:00
Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda
 

 

Allaniyazov
Inambek
Janibekovich

Sho'monay tumani hokimining  yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari

 

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 346-17-89
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  
  Qabil
 ku'nleri:
 Siyshembi ha'm Sa'reshembi,saat 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

 

Allaniyazova Zamira

Qdırniyazovna

Sho'monay tumani hokimining o'rinbosari – hotin qizlar qo'mitasi raisi

 Manzil:   231500,Shomanay rayoni, Baxıtlı ko'shesi 1 Jay
 Telefon:  0 (361) 770-70-82
 Faks:  0 (361) 346-25-75
 E-mail:  t.qalliqilichova@exat.uz,
 qonlikol.t@exat.uz
 Qabil
 ku'nleri:
 Juma, saat 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
 Ha’kimlik binasi, puqaralardi qabil qiliw xanasinda

 

Shomanay rayoni ha’kimiyatinda jumis alip bariwshi bo’limler:

 • er jetpegenler menen islesiw komissiyasi juwapli xatkeri;
 • bas Rayon ha’kimi
 • Rayon ha’kiminin’ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari
 • Rayon ha’kiminin’sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari;
 • Rayon ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari;
 • Rayon ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i;
 • Ha’kim ja’rdemshisi;
 • is ju’ritiwshi;
 • huquq ma’sla’ha’tshi;
 • (devonxona) 1-da’rejeli qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar baslig’i;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar jetekshi qaniyge;
 • Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar 1-da’rejeli qaniyge;
 • kapital qurilis, kommunikasiyalar, kommunal xojaliq ha’m abadanlastiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygesi– 1;
 • Rayon hakimliginin’ ekonomika ha’m sotsiyalliq rawajlandiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygeler– 2;
 • hayal-qizlar komiteti bas qa’niygesi;
 • ha’kimlik ja’miyetlik ha’m diniy sh’olkemler menen baylanisli bas qaniygesi;
 • ha’kimlik qasindag’i esapshi

 

Shomanay rayoni haqqinda qisqasha mag’luwmat


shomanay rayoni 1950-jilio du’zilgen. Rayon arqa-batistan Qon’irat rayoni, arqa-shig’istan Qanliko’l, shig’is-qubladan Xo’jeli rayoni, qubladan Turkmenistan Respublikasi menen shegaralas.

Maydani 0.78 ming kv.km. Rayonda 1 qala (Shomanay), 5  ma’helle va 7 awil puqaralar jiyini (Sarmanbayko'l, Akjap, Aybu’yir, Begjap, Diyxanabad, Ketenler, Birleshik, Tashkent, Mamiy,) bar.Orayi Shomanay qalasi.

2015-jil 1-yanvar xalatina ko’re rayon xalqi sani 53,6 min’ adamdi quraydi. Sodan14,1 min’ adam qalada, 39,5 min’ adam awilda jasaydi.


 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 16091