Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

O’rmon fondiga kirmaydigan Qizil kitobka kiritilmagan o’simlik turlarini tabiyiy muhitdan olishka/terish (yig’ish)ga ruxsatnoma berish

ЯкорьЯкорьЯкорьЯкорьЯкорь

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 5669