Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (57 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (57 KB)

 

 

 

29.03.2018.  O`ZBEKSTAN RESPUBLİKASINDA MİYWE-OVOSh JETİSTİRİWDİ JEDEL RAWAJLANDIRIWG`A BAYLANISLI QOSIMShA İLAJLAR HAQQINDA

24.03.2018.  SIRTQI SAWDANI BUNNAN BILAY DA ERKİNLESTİRİW HA`M SAWDA OPERATSİYALARININ` NA`TİYJELİLİGİN ARTTIRIW İLAJLARI HAQQINDA

23.03.2018.  BANK XIZMETKERLERININ’ G’ALABALIG’IN ARTTIRIW BOYINSHA QOSIMSHA ILAJLAR HAQQINDA

16.03.2018.  FUTBOLDÍ BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

14.03.2018.  QARAKÓLShILIK TARAWÍN JEDEL RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

14.03.2018.  ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK QÁWIPSIZLIGI SISTEMASÍN JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

13.03.2018.   ULLÍ QAZAQ ShAYÍRÍ HÁM OYShÍLÍ ABAY QUNANBAEVTÍŃ DÓRETIWShILIK MIYRASÍN KEŃNEN ÚYRENIW HÁM ÚGIT-NÁSIYaTLAW HAQQÍNDA

13.03.2018.   ORÍNLAW HÚJJETLERI BOYÍNShA QARÍZDARLÍQLARDÍ ÓNDIRIW MÁSELELERI BAǴDARÍNDA BIRDEN-BIR VEDOMSTVOLARARALÍQ ELEKTRON BIRGE ISLESIW SISTEMASÍN JARATÍW HAQQÍNDA

07.03.2018.    8-MART – XALÍQARALÍQ HAYAL-QÍZLAR KÚNI BAYRAMÍ MÚNÁSIBETI MENEN SÍYLÍQLAW HAQQÍNDA

06.03.2018.   AVTOMOBIL TRANSPORTÍN BASQARÍW SISTEMASÍN BUNNAN BÍLAY DA JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

05.03.2018.   DENETÁRBIYASÍ HÁM SPORT TARAWÍNDA MÁMLEKETLIK BASQARÍW SISTEMASÍN TÚP-TIYKARÍNAN JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

02.03.2018.    ZÚLFIYA ATÍNDAǴÍ MÁMLEKETLIK SÍYLÍQ PENEN SÍYLÍQLAW HAQQÍNDA

28.02.2018.    PAXTA ShIYKI ZATÍ HÁM MASAQLÍ DÁN JETISTIRIWDI QARJÍLANDÍRÍW SISTEMASÍN TÚP-TIYKARÍNAN JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

28.02.2018.   VINOShÍLÍQ TARAWÍN HÁM ALKOGOL ÓNIMLERIN REALIZACIYaLAWDÍ TÚP-TIYKARÍNAN JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

28.02.2018.   MÁMLEKETLIK MEKTEPKE ShEKEMGI BILIMLENDIRIW MÁKEMELERI XÍZMETKERLERINIŃ AYÍRÍM KATEGORIYaLARÍ MIYNETINE HAQÍ TÓLEWDI JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

23.02.2018.  2018-JÍLǴÍ NAWRÍZ ULÍWMAXALÍQLÍQ BAYRAMÍNA TAYARLÍQ KÓRIW HÁM ONÍ ÓTKERIW HAQQÍNDA

22.02.2018.  EKONOMIKANÍŃ BAZALÍQ TARMAQLARÍNDAǴÍ JOYBARLAW JUMÍSLARÍN HÁM INJENER-JOYBARLAWShÍLARDÍ TAYARLAW SISTEMASÍN BUNNAN BÍLAY DA JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

19.02.2018.  MÁLIMLEME TEXNOLOGIYaLARÍ HÁM KOMMUNIKACIYaLARÍ TARAWÍN BUNNAN BÍLAY DA JETILISTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

14.02.2018.  FARMACEVTIKA TARMAǴÍN JEDEL RAWAJLANDÍRÍW BOYÍNShA QOSÍMShA ILAJLAR HAQQÍNDA


Ko'rip shi'g'i'ldi': 13185