Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (62 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (62 KB)

Tiykarg‘i sotsial-ekonomikaliq ko’rsetkishler

I-CHORAK

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

1490,8

107,1

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

1282,2 106,8

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

248,6 113,3

 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

mlrd. so'm

89,6 105,9

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

361,5 51,7

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

288,1 109,7

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

108,8 111,6

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

559,0 107,5

  Jami xizmatlar

mlrd.so'm

689,3 111,7

  Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so'm

749,9 112,2

  Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSh doll. 150,0 98,6
  Eksport mln. AQSh doll. 115,3 102,9
  Import mln. AQSh doll. 34,7 86,3
  Saldo (+;-)   80,6 Х

 

II-CHORAK

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

3446,1

107,6

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

2702,2 108,5

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

613,7 111,5

  Qishloq xo'jalik mahsulotlari

mlrd. so'm

491,8

109,4

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

965,5 45,2

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

647,6 107,3

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

346,8 108,1

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

1310,9 106,4

  Jami xizmatlar

mlrd.so'm

1476,2

111,0

  Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so'm

1691,3 113,0

  Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSh doll. 303,9 91,5
  Eksport mln. AQSh doll. 232,6 97,8
  Import mln. AQSh doll. 71,3 75,6
  Saldo (+;-)   161,3 Х

 

III-CHORAK

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

5756,9 105,4

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

4226,2 107,0

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

849,0 103,3

  Qishloq xo'jalik mahsulotlari

mlrd. so'm

1459,8 104,8

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

1620,9 49,5

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

1012,8 103,4

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

660,3 104,9

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

2067,9 106,5

  Jami xizmatlar

mlrd.so'm

2538,0 104,5

  Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so'm

2538,0 104,5

  Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSh doll. 448,0 90,0
  Eksport mln. AQSh doll. 339,8 102,6
  Import mln. AQSh doll. 108,2 64,9
  Saldo (+;-)   231,6 Х

 

IV-CHORAK

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

8285,2 105,7

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

6669,0 109,4

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

1158,6 102,9

 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

mlrd. so'm

1958,6 103,8

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

2235,0 49,1

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

1289,9 103,5

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

553,9 105,8

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

3644,0 102,6

  Jami xizmatlar

mlrd.so'm

3535,0 106,0

Ko'rip shi'g'i'ldi': 8315