Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi statistika boshqarmasi 2017 yilning yanvar-sentabr oylarida asosiy kapitalga investitsiyalar


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2016