Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (53 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (53 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jaylasqan bazarlar ha`m sawda komplekslerinin` basqarmaları ta`repinen o`ndirip alınatug`ın bir ma`rtelik jıyımlar, ijara to`lemi ha`m ko`rsetiletug`ın xızmetler nırqının` en` kem mug`darların belgilew haqqında.

O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` 2010-jıl 26-aprel`degi «Diyqan bazarları ha`m sawda kompleksleri jumısların sho`lkemlestiriwdi ja`ne de jetilistiriw haqqında»g`ı PQ-1326-sanlı qararının` 4-ba`ntine muwapıq, Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jaylasqan diyqan bazarlar ha`m sawda kompleksleri ta`repinen o`ndirip alınatug`ın bir ma`rtelik jıyımlar, ijara to`lemi ha`m ko`rsetiletug`ın xızmetler nırqının` en` kem mug`darların belgilew maqsetinde, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi

QARAR   ETEDİ:

1. Qaraqalpaqstan Respublikası Finans ministrliginin` 2018-jıl 31-yanvar`dag`ı SM/03-02/146-sanlı ha`m Ma`mleketlik salıq basqarmasının` 2018-jıl 23-yanvar`dag`ı 04/2-00766-sanlı usınısların ina`batqa alıp, Qaraqalpaqstan Respublikası «Qaraqalpaqdiyqanbazarı» Respublikalıq birlespesi menen kelisilgen, Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jaylasqan bazarlar ha`m sawda kompleksleri basqarmaları ta`repinen o`ndirip alınatug`ın bir ma`rtelik jıyımlar, ijara to`lemleri ha`m ko`rsetiletug`ın xızmetler nırqının` en` kem mug`darları usı  qarardın` qosımshasına muwapıq tastıyıqlansın.

2. No`kis qalası ha`m rayonlar ha`kimliklerine, ma`mleketlik salıq basqarmasına (A.Saparbaev):

a) yuridikalıq ha`m fizikalıq ta`replerden Hu`kimetlik sheshimler  menen belgilengen ta`rtipte ijara to`lemi, jıyımlar  ha`m basqa da to`lemlerdi o`z waqtında jıynaw, bankler kassalarına tapsırıw boyınsha bazarlar ha`m sawda komplekslerinin` alıp barıp atırg`an jumısları u`stinen qatan` qadag`alaw ornatıw;

b) bazarlar ha`m sawda kompleksleri xızmetkerleri ta`repinen satıwshılardan bir ma`rtelik jıyımlardı, ko`rsetiletug`ın xızmetler ha`m ijara to`lemlerin belgilengen ta`rtipte nızamlı ra`wishte o`ndiriliwin qadag`alap barıw tapsırılsın.

3. Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` 2017-jıl
6-fevral`dag`ı 52-sanlı «Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jaylasqan bazarlar ha`m sawda komplekslerinin` basqarmaları  ta`repinen o`ndirip alınatug`ın  bir ma`rtelik jıyımlar, ijara to`lemleri ha`m ko`rsetiletug`ın xızmetler nırqının` en` kem mug`darların belgilew haqqında»g`ı qararı o`z ku`shin joyıtqan dep esaplansın.

4. Usı qarar «Erkin Qaraqalpaqstan» (K.Reymov) ha`m «Qoraqalpog`iston tongi» (N.Matyakubova) gazetalarında ra`smiy ja`riyalansın
ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` ra`smiy
veb-saytına jaylastırılıu usınıs etilsin.

5. Usı qarardın` orınlanıwın qadag`alaw Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` birinshi orınbasarı A.Tajetdinovqa ju`klensin.

6. Usı  qarar  ra`smiy  ja`riyalang`an  ku`nnen  baslap  ku`shke  kiredi.

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ı

 

 

                 Q.Sariev


Ko'rip shi'g'i'ldi': 1602