Совет Министров Республики Каракалпакстан

Портал государственной власти Республики Каракалпакстан


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Скачать страницу в PDF Скачать страницу в PDF (50 Kb)    Версия    Скачать страницу в doc (50 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jaylasqan bazarlar ha`m sawda komplekslerinin` basqarmaları ta`repinen o`ndirip alınatug`ın bir ma`rtelik jıyımlar, ijara to`lemi ha`m ko`rsetiletug`ın xızmetler nırqının` en` kem mug`darların belgilew haqqında.


Просмотров: 4329