Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (82 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (82 KB)

Sanoat

2014 yil yanvar-martda sanoat mahsuloti hajmi 305,5 mlrd. so’mni yoki o’tgan yilning shu davriga nisbatan o’sish sur’ati 111,4 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 114,4 mlrd. so’mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2013 yil yanvar-martga nisbatan 109,0 foizni tashkil etdi. Jumladan, 60,5 mlrd. so’mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 31,0 mlrd. so’mlik nooziq-ovqat mollari va 22,9 mlrd. so’mlik vino-aroq mahsulotlari (2013 yil yanvar-martga nisbatan mos ravishda 110,0 foiz, 105,7 foiz va 111,0 foiz) ishlab chiqarildi.

2014 yil yanvar-martda sanoat tarmoqlari bo’yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so’m

2013 yil
yanvar-martga nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish

305,5

111,4

shu jumladan:

 

 

yoqilg’i

20,7

113,3

qora metallurgiya

2,6

91,4

energetika

74,1

111,2

kimyo va neft-kimyo

18,8

108,0

mashinasozlik va metallni
qayta ishlash

1,6

102,5

o’rmon, yog’ochni qayta ishlash
va tsellyuloza-qog’oz

1,2

107,4

qurilish materiallari

23,2

148,9

engil sanoat

83,7

106,1

oziq-ovqat sanoati

75,2

112,1

sanoatning boshqa tarmoqlari

4,4

92,4

Iste’mol tovarlari

114,4

109,0

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

60,5

110,0

nooziq-ovqat mahsulotlari

31,0

105,7

aroq-vino mahsulotlari va pivo

22,9

111,0

Tarmoqlar bo’yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat tarmoqlari bo’yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo’yicha)

  2014 yil
yanvar-mart
2013 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg’i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln.kvt.soat 991,0 109,7

Issiqlik energiyasi, ming.gkal

15,8

101,3

Tabiiy gaz, mln.m.kub.

566,97

115.9

Gaz kondensati, ming tn.

11,85

119,1

Qora metallurgiya sanoati

Po’lat, ming tn.

-

-

Tayyor prokat, ming tn.

-

-

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Karbonat dinatriya, ming tn.

25,1

99,2

Mineral o’g’it, ming tn.

-

-

Karbamid, ming tn.

 

 

Mashinasozlik va metallni qayta ishlash sanoati

Traktor kultivatorlari, dona

-

-

Kompressorlar, dona

-

-

Qurilish materiallari sanoati

Sement, ming tn.

-

-

Shifer, mln. shartli plitka

-

-

Yig’ma temirbeton konstruktsiyalari va detallar, ming kub. m.

-

-

Yengil sanoat

Paxta tolasi, tn.

23531

106,6

Chigit, tn.

33055

119,1

Paxta linti, tn.

2083

96,9

Kalava ip, tn.

582

76,7

Trikotaj mahsulotlari, ming dona

-

-

Xo’jalik sovuni, mln. tn.

-

-

Oziq-ovqat sanoati

Non va non mahsulotlari, tn.

387,5

118,1

Sut va sut mahsulotlari, ming tn.

-

-

Konservalar, ming shartli banka

-

-

Muzqaymoq, tn.

-

-

O’simlik yog’i, tn.

3665

99,6

Makaron mahsulotlari, tn.

694

99,4

Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming .l 100% spirttan

684

104,3

Vino, ming dal

-

-

Pivo, ming dal

-

-

Ma’danli suv, ming bir yarim litr

-

-

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn.

12952

77,3

Omixta yem, tn.

7519

72,5

 


 

II-CHORAK

2014 yil yanvar-iyunda sanoat mahsuloti hajmi 622,7mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 115,8 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 239,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 114,1foizni tashkil etdi. Jumladan, 151,5 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 41,2 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 47,0 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2013 yil yanvar-iyunga nisbatan mos ravishda 118,2 foiz, 107,7 foiz va 107,5 foiz) ishlab chiqarildi.

2014 yil yanvar-iyunda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so‘m

2013 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

Mahsulot ishlab chiqarish

622,7

115,8

shu jumladan:

 

 

yoqilg‘i

41,7

105,7

qora metallurgiya

5,6

99,9

energetika

133,3

114,0

kimyo va neft-kimyo

45,2

104,9

mashinasozlik va metallni
qayta ishlash

2,9

105,4

o‘rmon, yog‘ochni qayta ishlash
va tsellyuloza-qog‘oz

3,2

94,0

qurilish materiallari

56,8

130,8

engil sanoat

137,3

118,2

oziq-ovqat sanoati

187,6

119,8

sanoatning boshqa tarmoqlari

9,1

87,5

Iste’mol tovarlari

239,7

114,1

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

151,5

118,2

nooziq-ovqat mahsulotlari

41,2

107,7

aroq-vino mahsulotlari va pivo

47,0

107,5

 

Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo‘yicha)

  2014 yil
yanvar-iyun
2013 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg‘i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln.kvt.soat

1778,7

111,7

Issiqlik energiyasi, ming.gkal

23,1

103,1

Tabiiy gaz, mln.m.kub.

1105,6

110,3

Gaz kondensati, ming tn.

25,01

119,6

Qora metallurgiya sanoati

Po‘lat, ming tn.

-

-

Tayyor prokat, ming tn.

-

-

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Karbonat dinatriya, ming tn.

50,8

100,6

Mineral o‘g‘it, ming tn.

-

-

Karbamid, ming tn.

 

 

Mashinasozlik va metallni qayta ishlash sanoati

Traktor kultivatorlari, dona

-

-

Kompressorlar, dona

-

-

Qurilish materiallari sanoati

Sement, ming tn.

-

-

Shifer, mln. shartli plitka

-

-

Yig‘ma temirbeton konstruktsiyalari va detallar, ming kub. m.

-

-

Yengil sanoat

Paxta tolasi, tn.

42894

108,1

Chigit, tn.

62328

122,7

Paxta linti, tn.

3747

109,9

Kalava ip, tn.

888

55,3

Trikotaj mahsulotlari, ming dona

-

-

Xo‘jalik sovuni, mln. tn.

-

-

Oziq-ovqat sanoati

Non va non mahsulotlari, tn.

679,5

107,6

Sut va sut mahsulotlari, ming tn.

-

-

Konservalar, ming shartli banka

-

-

Muzqaymoq, tn.

-

-

O‘simlik yog‘i, tn.

6116

92,7

Makaron mahsulotlari, tn.

1002

71,4

Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming .l 100% spirttan

1747,8

101,9

Vino, ming dal

-

-

Pivo, ming dal

-

-

Ma’danli suv, ming bir yarim litr

-

-

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn.

21316

66,4

Omixta yem, tn.

12884

67,6

 


 

III-CHORAK

2014 yil yanvar-sentyabrda sanoat mahsuloti hajmi 902,9 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 112,9 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 373,4 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 114,1 foizni tashkil etdi. Jumladan, 242,3 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 57,3 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 73,8 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan mos ravishda 118,0 foiz, 105,5 foiz va 109,2 foiz) ishlab chiqarildi.

2014 yil yanvar-sentyabrda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so‘m

2013 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

Mahsulot ishlab chiqarish

902,9

112,9

shu jumladan:

 

 

yoqilg‘i

62,3

103,1

qora metallurgiya

8,5

106,2

energetika

193,5

112,7

kimyo va neft-kimyo

62,6

104,2

mashinasozlik va metallni
qayta ishlash

4,4

112,8

o‘rmon, yog‘ochni qayta ishlash
va tsellyuloza-qog‘oz

4,9

86,4

qurilish materiallari

105,8

127,5

engil sanoat

153,2

105,3

oziq-ovqat sanoati

291,9

119,7

sanoatning boshqa tarmoqlari

15,8

90,8

Iste’mol tovarlari

373,4

114,1

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

242,3

118,0

nooziq-ovqat mahsulotlari

57,3

105,5

aroq-vino mahsulotlari va pivo

73,8

109,2

Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo‘yicha)

  2014 yil
yanvar-sentyabr
2013 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg‘i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln.kvt.soat

2473

108,2

Issiqlik energiyasi, mln.gkal

26,5

97,8

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Karbamid, ming tn.

70,9

101,0

Yengil sanoat

Paxta tolasi, tn.

46961

107,8

Chigit, tn.

68586

124,0

Paxta linti, tn.

4048

110,6

Oziq-ovqat sanoati

Non va non mahsulotlari, tn.

995,3

108,0

O‘simlik yog‘i, tn.

7447

87,8

Makaron mahsulotlari, tn.

1761

80,2

Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

2730

105,8

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn.

33813

74,9

Omixta yem, tn.

18059

70,1

 


 

IV-CHORAK

2014 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 1333,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,3 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 529,2 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 112,0 foizni tashkil etdi. Jumladan, 344,7 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 78,7 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 105,8 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 111,6 foiz, 110,8 foiz va 114,4 foiz) ishlab chiqarildi.

2014 yil yanvar-dekabrda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so‘m

2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish

1333,3

110,3

shu jumladan:

 

 

yoqilg‘i

82,1

100,5

qora metallurgiya

11,3

112,1

energetika

269,6

109,7

kimyo va neft-kimyo

81,3

100,4

mashinasozlik va metallni
qayta ishlash

5,6

80,6

o‘rmon, yog‘ochni qayta ishlash
va tsellyuloza-qog‘oz

6,5

65,6

qurilish materiallari

162,1

143,2

engil sanoat

271,0

102,9

oziq-ovqat sanoati

419,9

113,2

sanoatning boshqa tarmoqlari

23,9

91,5

Iste’mol tovarlari

529,2

112,0

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

344,7

111,6

nooziq-ovqat mahsulotlari

78,7

110,8

aroq-vino mahsulotlari va pivo

105,8

114,4

Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
 (yirik korxonalar bo‘yicha)

  2014 yil
yanvar-dekabr
2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg‘i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln.kvt.soat

3429,4

107,6

Issiqlik energiyasi, mln.gkal

43,3

97,5

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Dinatriy karbanati, ming tn.

95,9

99,9

Yengil sanoat

Paxta tolasi, tn.

69417

105,1

Chigit, tn.

103893

125,8

Paxta linti, tn.

6051

108,0

Oziq-ovqat sanoati

Non va non mahsulotlari, tn.

1391,3

91,5

O‘simlik yog‘i, tn.

11787

80,1

Makaron mahsulotlari, tn.

2776

85,9

Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

3887

106,1

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn.

50814

81,9

Omixta yem, tn.

27200

79,2


Ko'rib chiqildi: 12971