Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (67 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (67 KB)

Transport

I-CHORAK

Yuk tashish. 2014 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 3,6 mln. tonna yuk tashilgan bo’lib, bu o’tgan yilning shu davriga nisbatan 4,1 foizga ko’p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 86,4 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,4 foizga ko’paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo’yicha quyidagicha ifodalanadi:
 

Tashilgan yuk, mln. tn.

3,6

104,1

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

3,6

104,1

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

86,4

104,4

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

86,4

104,4

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2013 yil yanvar-martga nisbatan 8,3 foizga ko’paydi va 68,7 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 79,5 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-martda 76,6 foiz).

Yo’lovchi tashish. 2014 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 40,8 mln. kishi tashilgan bo’lib, bu ko’rsatkich o’tgan yilning shu davriga nisbatan 4,5 foizga ko’paygan. Yo’lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 10,4 foizga ko’payib, 434,4 mln. yo’lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo’yicha yo’lovchi tashish va yo’lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

Transportda tashilgan yo’lovchilar, mln. kishi

40,8

104,5

avtomobil transportida

40,8

104,5

Yo’lovchi aylanmasi,
mln. yo’lovchi-km

434,4

110,4

avtomobil transportida

434,4

110,4

 

Xususiy yo’lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo’lovchi aylanmasi 2013 yil yanvar-martga nisbatan 9,4 foizga ko’paydi va 302,2 mln.yo’lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo’lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 69,6 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-martda 70,2 foiz).

 


 

II-CHORAK

Yuk tashish. 2014 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 13,7 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 288,1 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 3,6 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:
 

Tashilgan yuk, mln. tn.

13,7

103,4

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

13,7

103,4

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

288,1

103,6

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

288,1

103,6

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 6,2 foizga ko‘paydi va 196,0 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 68,0 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-iyunda 66,4 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2014 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 98,3 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 5,2 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 9,0 foizga ko‘payib, 1071,0 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

98,3

105,2

avtomobil transportida

98,3

105,2

Yo‘lovchi aylanmasi,
mln. yo‘lovchi-km

1071,0

109,0

avtomobil transportida

1071,0

109,0

 

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 9,2 foizga ko‘paydi va 772,9 mln.yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 72,2 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-iyunda 72,0 foiz).

 


 

III-CHORAK

Yuk tashish. 2014 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 24,9 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,0 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 562,9 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,9 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:
 

Tashilgan yuk, mln. tn.

24,9

103,0

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

24,9

103,0

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

562,9

104,9

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

562,9

104,9

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 7,5 foizga ko‘paydi va 442,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 78,6 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-sentyabrda 76,7 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2014 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 157,4 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 5,8 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 10,2 foizga ko‘payib, 1640,8 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

157,4

105,8

avtomobil transportida

157,4

105,8

Yo‘lovchi aylanmasi,
mln. yo‘lovchi-km

1640,8

110,2

avtomobil transportida

1640,8

110,2

 

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 9,3 foizga ko‘paydi va 1578,7 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 96,2 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-sentyabrda 96,9 foiz).

 


 

IV-CHORAK

Yuk tashish. 2014 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 35,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2,4 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 794,3 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,0 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:
 

Tashilgan yuk, mln. tn.

35,6

102,4

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

35,6

102,4

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

794,3

104,0

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

794,3

104,0

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,8 foizga ko‘paydi va 648,0 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 81,6 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-dekabrda 78,7 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2014 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 214,8 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,4 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 8,7 foizga ko‘payib, 2308,2 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

214,8

104,4

   avtomobil transportida

214,8

104,4

Yo‘lovchi aylanmasi,
mln. yo‘lovchi-km

2308,2

108,7

avtomobil transportida

2308,2

108,7

 

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,8 foizga ko‘paydi va 2155,5 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 93,4 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-dekabrda 94,1 foiz).


Ko'rib chiqildi: 10785