O’zbekiston Respublikasi banknotlar va tangalar

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 122 – moddasi va «O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligining asoslari to'g'risida»gi qonunning 11–moddasi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning 1993 yil 3 sentyabrdagi 952-XII sonli Qaroriga muvofiq 1994 yil 1 iyuldan boshlab, O'zbekiston Respublikasi hududida qonuniy to'lov vositasi bo'lgan milliy valyuta - «so'm» muomalaga kiritildi. Hozirgi vaqtda 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 so'm qiymatidagi banknotlar va 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyin (1tiyin = 1/100 so'm), hamda 1, 5, 10, 25, 50, 100 so'm qiymatidagi tangalar muomaladadir.


Ko'rib chiqildi: 9624