Statistik va tahliliy ma‘lumotlar

2018 yil bo'yicha (I CHORAK)


Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Sanoat

Qishloq xo'jaligi

Investitsiyalar va qurilish

Transport

Tovarlar va xizmatlar bozori

Demografiya va mehnat bozori

Yuklab olish 

 

2017 yil bo'yicha (I-IV CHORAK)


Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Sanoat

Qishloq xo'jaligi

Investitsiyalar va qurilish

Transport

Tovarlar va xizmatlar bozori

Demografiya va mehnat bozori

Yuklab olish

 

2016 yil bo'yicha (I-IV CHORAKLAR)


Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Sanoat

Qishloq xo'jaligi

Investitsiyalar va qurilish

Transport

Tovarlar va xizmatlar bozori

Demografiya va mehnat bozori

Yuklab olish

 

2015 yil bo'yicha (I-IV CHORAKLAR)


Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Sanoat

Qishloq xo'jaligi

Investitsiyalar va qurilish

Transport

Tovarlar va xizmatlar bozori

Demografiya va mehnat bozori

Yuklab olish

 

2014 yil bo'yicha (I-IV CHORAKLAR)


Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Sanoat

Qishloq xo'jaligi

Investitsiyalar va qurilish

Transport

Tovarlar va xizmatlar bozori

Demografiya va mehnat bozori

Yuklab olish

 


Ko'rib chiqildi: 35650