Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (66 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (66 KB)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

I-CHORAK

2014 yilning 1 aprel holatiga ro’yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 22396 tani tashkil qildi.

2014 yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 50,5 foiz (2013 yil yanvar-martda 50,2 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo’lganlarning 72,7 foizi (448,9 ming kishi) kichik biznes sektoriga to’g’ri keldi. Band bo’lganlarning 48,7 foizi (300,8 ming kishi) xususiy sektor hamda 15,2 foizi (94,0 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to’g’ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 121,2 foizga o’sdi va 81,9 mlrd. so’mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 26,8 foizi), qishloq xo’jalik mahsuloti 105,7 foizga o’sib, 60,8 mlrd. so’mni (qishloq xo’jaligi yalpi mahsulotining 98,0 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 10,0 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 80,3 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to’g’ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 109,3 foizga o’sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 86,0 foizini, yo’lovchi aylanmasi esa 110,2 foizga o’sib, umumiy yo’lovchi aylanmasining 98,0 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 48,8 foizi yoki 193,6 mlrd. so’mi (o’sish 120,2 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko’rsatish umumiy hajmining 31,7 foizi yoki 64,6 mlrd. so’mi (119,3 foizga o’sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo aylanmasi hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 1,8 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 11,2 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 10,7 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 38,7 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o’zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2014 yil yanvar-martda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Sanoat

57,7

18,9

Qurilish

44,1

50,4

Chakana savdo

87,7

22,1

Pulli xizmat

1,9

2,9

Yuk tashish, mln. tn

0,05

9,2

Yo’lovchi tashish, mln. kishi

0,6

7,2

 


 

II -CHORAK

2014 yilning 1 iyul holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 22725 tani tashkil qildi.

2014 yil yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 48,4 foiz (2013 yil yanvar-iyunda 47,2 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo‘lganlarning 73,5 foizi (458,0 ming kishi) kichik biznes sektoriga to‘g‘ri keldi. Band bo‘lganlarning 49,8 foizi (310,5 ming kishi) xususiy sektor hamda 15,8 foizi (98,7 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 128,8 foizga o‘sdi va 191,9 mlrd. so‘mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 30,8 foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 106,6 foizga o‘sib, 298,2 mlrd. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 98,9 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 10,5 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 82,3 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 106,4 foizga o‘sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 72,6 foizini, yo‘lovchi aylanmasi esa 109,9 foizga o‘sib, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 95,3 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 45,1 foizi yoki 375,5 mlrd. so‘mi (o‘sish 107,5 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 35,2 foizi yoki 140,9 mlrd. so‘mi (116,3 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo aylanmasi hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 1,8 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 11,2 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 10,7 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 38,7 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2014 yil yanvar-iyunda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Sanoat

122,0

19,6

Qurilish

156,3

38,1

Chakana savdo

177,6

21,3

Pulli xizmat

3,6

2,5

Yuk tashish, mln. tn

0,2

2,1

Yo‘lovchi tashish, mln. kishi

1,6

1,7

 


 

III -CHORAK

2014 yilning 1 oktyabr holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarsiz) 10571 tani tashkil qildi.

2014 yil yanvar-sentyabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 66,0 foiz (2013 yil yanvar-sentyabrda 65,8 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo‘lganlarning 73,8 foizi (461,4 ming kishi) kichik biznes sektoriga to‘g‘ri keldi. Band bo‘lganlarning 57,4 foizi (358,6 ming kishi) xususiy sektor hamda 16,4 foizi (102,8 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 121,0 foizga o‘sdi va 319,5 mlrd. so‘mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 35,4 foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 106,4 foizga o‘sib, 843,8 mlrd. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 98,0 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 9,7 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 76,6 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,5 foizga o‘sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 78,6 foizini, yo‘lovchi aylanmasi esa 109,3 foizga o‘sib, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 96,2 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 44,0 foizi yoki 590,5 mlrd. so‘mi (o‘sish 106,9 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 37,7 foizi yoki 233,9 mlrd. so‘mi (117,3 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo aylanmasi hajmining 30,4 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 21,4 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 29,3 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 39,4 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 31,1 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2014 yil yanvar-sentyabrda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Sanoat

209,1

23,1

Qurilish

231,8

34,1

Chakana savdo

278,9

20,8

Pulli xizmat

6,0

0,9

Yuk tashish, mln. tn

0,4

2,8

Yo‘lovchi tashish, mln. kishi

3,0

2,0

 


 

IV -CHORAK

2015 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarsiz) 10609 tani tashkil qildi.

2014 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 64,5 foiz (2013 yil yanvar-dekabrda 64,0 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo‘lganlarning 74,5 foizi (462,7 ming kishi) kichik biznes sektoriga to‘g‘ri keldi. Band bo‘lganlarning 51,3 foizi (318,8 ming kishi) xususiy sektor hamda 16,0 foizi (99,2 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 120,5 foizga o‘sdi va 461,1 mlrd. so‘mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 34,6 foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 108,0 foizga o‘sib, 1097,3 mlrd. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 97,6 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 11,2 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 77,4 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,8 foizga o‘sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 81,6 foizini, yo‘lovchi aylanmasi esa 107,8 foizga o‘sib, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,4 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 42,8 foizi yoki 819,5 mlrd. so‘mi (o‘sish 106,1 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 39,1 foizi yoki 344,6 mlrd. so‘mi (118,5 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo aylanmasi hajmining 25,8 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 27,9 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 25,6 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 56,1 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 25,9 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2014 yil yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Sanoat

284,7

21,3

Qurilish

362,9

39,6

Chakana savdo

400,0

20,9

Pulli xizmat

6,7

0,8

Yuk tashish, mln. tn

0,5

2,2

Yo‘lovchi tashish, mln. kishi

3,8

1,8


Ko'rib chiqildi: 12730