Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (64 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (64 KB)

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

I-CHORAK

2014 yil yanvar-martda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 567,2 mlrd. so’mda baholandi. Uning real hajmi o’sish sur’atlari 2013 yil yanvar-martga nisbatan 108,7 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2013 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz
hisobida

2013 yil yanvar-mart

2014 yil yanvar-mart

 Jami

100,0

100,0

108,7

shu jumladan:

 

 

 

sanoat

18,8

18,6

109,0

qishloq xo’jaligi

4,4

4,2

106,2

qurilish

9,1

8,8

103,3

transport va aloqa

16,6

15,8

107,0

savdo va umumiy ovqatlanish

11,2

11,0

111,2

boshqalar

32,2

33,6

110,5

mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

7,7

8,0

108,9

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 50,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-martda 50,2 foizni tashkil etgan.

 


 

II -CHORAK

2014 yil yanvar-iyunda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 1466,0 mlrd. so’mda baholandi. Uning real hajmi o’sish sur’atlari 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 110,3 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2013 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

 

2013 yil yanvar-iyun

2014 yil yanvar-iyun

 Jami

100,0

100,0

110,3

shu jumladan:

 

 

 

sanoat

14,3

14,7

112,5

qishloq xo’jaligi

7,4

6,7

106,5

qurilish

13,2

13,6

111,4

transport va aloqa

16,1

15,3

106,8

savdo va umumiy ovqatlanish

9,7

9,3

110,6

boshqalar

33,4

33,9

111,2

mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

5,9

6,5

111,0

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 48,4 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-iyunda 47,2 foizni tashkil etgan.

 


 

III -CHORAK

2014 yil yanvar-sentyabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 2537,4 mlrd. so’mda baholandi. Uning real hajmi o’sish sur’atlari 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 109,4 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2013 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz
hisobida

 

2013 yil yanvar-sentyabr

2014 yil yanvar-sentyabr

 Jami

100,0

100,0

109,4

shu jumladan:

 

 

 

sanoat

12,1

12,3

110,0

qishloq xo’jaligi

20,6

19,4

105,6

qurilish

12,8

13,3

110,0

transport va aloqa

13,1

12,6

107,5

savdo va umumiy ovqatlanish

8,6

8,5

112,2

boshqalar

27,0

28,1

111,7

mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

5,8

5,8

110,3

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 66,0 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-sentyabrda 65,8 foizni tashkil etgan.

 


 

IV -CHORAK

2014 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 3632,1 mlrd. so’mda baholandi. Uning real hajmi o’sish sur’atlari 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 108,4 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

 

2013 yil yanvar-dekabr

2014 yil yanvar-dekabr

 Jami

100,0

100,0

108,4

shu jumladan:

 

 

 

sanoat

12,7

12,7

107,1

qishloq xo’jaligi

20,5

20,0

106,1

qurilish

12,2

12,8

109,7

transport va aloqa

11,9

11,3

106,8

savdo va umumiy ovqatlanish

9,0

9,0

111,8

boshqalar

29,0

29,5

109,5

mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

4,7

4,7

108,4

 

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 64,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-dekabrda 64,0 foizni tashkil etgan.

 Ko'rib chiqildi: 11050