2014 yil bo‘yicha

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

 

O‘lchov
birligi

2014 yil
yanvar-dekabr

2013 yil
yanvar-dekabrga    nisbatan foiz
hisobida

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

3632,1

108,4

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

1333,3

110,3

Iste’mol tovarlari

mlrd. so‘m

529,2

112,

Qishloq xo‘jalik mahsulotlari

mlrd. so‘m

1097,3

106,1

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

mlrd. so‘m

3840,3

143,4

Qurilish ishlari

mlrd. so‘m

917,3

109,7

Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSh dollari

325,4

139,2

Eksport

mln. AQSh dollari

109,2

95,3

Import

mln. AQSh dollari

216,2

181,3

Yuk aylanmasi

mln. tn-km

794,3

104,0

Yo‘lovchi aylanmasi

mln.  yo‘lovchi-km

2308,2

108,7

Jami xizmatlar

mlrd.so‘m

2627,8

121,4

Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so‘m

1913,4

114,1

Aholiga pulli xizmat ko‘rsatish

mlrd. so‘m

880,9

112,5Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

2014 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 3632,1 mlrd. so’mda baholandi. Uning real hajmi o’sish sur’atlari 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 108,4 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

 

2013 yil yanvar-dekabr

2014 yil yanvar-dekabr

 Jami

100,0

100,0

108,4

shu jumladan:

 

 

 

sanoat

12,7

12,7

107,1

qishloq xo’jaligi

20,5

20,0

106,1

qurilish

12,2

12,8

109,7

transport va aloqa

11,9

11,3

106,8

savdo va umumiy ovqatlanish

9,0

9,0

111,8

boshqalar

29,0

29,5

109,5

mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

4,7

4,7

108,4

 

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 64,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-dekabrda 64,0 foizni tashkil etgan.Kichik tadbirkorlik (biznes)

IV -CHORAK

2015 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarsiz) 10609 tani tashkil qildi.

2014 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 64,5 foiz (2013 yil yanvar-dekabrda 64,0 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo‘lganlarning 74,5 foizi (462,7 ming kishi) kichik biznes sektoriga to‘g‘ri keldi. Band bo‘lganlarning 51,3 foizi (318,8 ming kishi) xususiy sektor hamda 16,0 foizi (99,2 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 120,5 foizga o‘sdi va 461,1 mlrd. so‘mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 34,6 foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 108,0 foizga o‘sib, 1097,3 mlrd. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 97,6 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 11,2 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 77,4 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,8 foizga o‘sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 81,6 foizini, yo‘lovchi aylanmasi esa 107,8 foizga o‘sib, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,4 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 42,8 foizi yoki 819,5 mlrd. so‘mi (o‘sish 106,1 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 39,1 foizi yoki 344,6 mlrd. so‘mi (118,5 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo aylanmasi hajmining 25,8 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 27,9 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 25,6 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 56,1 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 25,9 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2014 yil yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Sanoat

284,7

21,3

Qurilish

362,9

39,6

Chakana savdo

400,0

20,9

Pulli xizmat

6,7

0,8

Yuk tashish, mln. tn

0,5

2,2

Yo‘lovchi tashish, mln. kishi

3,8

1,8Tashqi iqtisodiy aloqalar

Respublikaning tashqi savdo aylanmasi 2014 yil yanvar-dekabrda
325,4 mln. AQSh dollarni, shu jumladan eksport 109,2 mln. AQSh dollarni, import 216,2 mln. AQSh dollarni tashkil qildi.

Respublika tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:

Tashqi savdo aylanmasi

233,8

325,4

139,2

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

79,4

90,4

113,9

boshqa xorij mamlakatlari

154,4

235,0

152,2

 

 

 

 

Eksport

114,5

109,2

95,3

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

20,7

27,2

131,3

boshqa xorij mamlakatlari

93,8

82,0

87,4

 

 

 

 

Import

119,2

216,2

181,3

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

58,6

63,2

107,8

boshqa xorij mamlakatlari

60,6

153,0

2,5m

Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorij mamlakatlarining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar dinamikasi

Eksport tarkibi

100,0

100,0

95,3

paxta tolasi

69,4

62,1

85,3

oziq-ovqat mahsulotlari

5,9

7,6

123,2

kimyo va undan tayyorlangan
mahsulotlar

5,2

8,8

161,9

energiya manbalari va neft mahsulotlari

-

-

-

qora va rangli metallar

-

-

70,2

mashina va uskunalar

-

-

193,2

xizmatlar

11,9

13,8

110,3

boshqalar

7,6

7,7

96,4

Import tarkibi

100,0

100,0

181,3

oziq-ovqat mahsulotlari

27,1

6,0

40,1

kimyo va undan tayyorlangan
mahsulotlar

1,0

1,9

3,6m

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,1

0,2

6,6m

qora va rangli metallar

2,3

0,4

34,7

mashina va uskunalar

36,8

45,4

2,2m

xizmatlar

19,4

34,5

3,2m

boshqalar

13,3

11,6

156,5

Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Respublika tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

Rossiya

14,5

160,4

Turkiya

1,1

157,6

Qozog‘iston

2,4

66,6

Xitoy

36,7

187,2

Ukraina

2,0

73,8

Germaniya

5,7

2,4m

J.Koreya

11,7

13,4m

Eron

0,4

2,5m

Turkmaniston

0,1

95,0

Qirg‘iziston

2,1

4,3m

BAA

1,9

2,7m

Polsha

0,3

3,5m

Litva

1,8

60,4m

Hisobot davrida Qoraqalpog‘iston Respublikasi jahonning 77 dan ortiq mamlakati bilan tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirdi va 6 mamlakat bilan ijobiy saldoga ega bo‘ldi.

2014 yil yanvar-dekabrda MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 Sanoat

2014 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 1333,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,3 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 529,2 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 112,0 foizni tashkil etdi. Jumladan, 344,7 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 78,7 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 105,8 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 111,6 foiz, 110,8 foiz va 114,4 foiz) ishlab chiqarildi.

2014 yil yanvar-dekabrda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so‘m

2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish

1333,3

110,3

shu jumladan:

 

 

yoqilg‘i

82,1

100,5

qora metallurgiya

11,3

112,1

energetika

269,6

109,7

kimyo va neft-kimyo

81,3

100,4

mashinasozlik va metallni
qayta ishlash

5,6

80,6

o‘rmon, yog‘ochni qayta ishlash
va tsellyuloza-qog‘oz

6,5

65,6

qurilish materiallari

162,1

143,2

engil sanoat

271,0

102,9

oziq-ovqat sanoati

419,9

113,2

sanoatning boshqa tarmoqlari

23,9

91,5

Iste’mol tovarlari

529,2

112,0

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

344,7

111,6

nooziq-ovqat mahsulotlari

78,7

110,8

aroq-vino mahsulotlari va pivo

105,8

114,4

Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
 (yirik korxonalar bo‘yicha)

  2014 yil
yanvar-dekabr
2013 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg‘i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln.kvt.soat

3429,4

107,6

Issiqlik energiyasi, mln.gkal

43,3

97,5

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Dinatriy karbanati, ming tn.

95,9

99,9

Yengil sanoat

Paxta tolasi, tn.

69417

105,1

Chigit, tn.

103893

125,8

Paxta linti, tn.

6051

108,0

Oziq-ovqat sanoati

Non va non mahsulotlari, tn.

1391,3

91,5

O‘simlik yog‘i, tn.

11787

80,1

Makaron mahsulotlari, tn.

2776

85,9

Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

3887

106,1

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn.

50814

81,9

Omixta yem, tn.

27200

79,2Qishloq xo’jaligi

2014 yilning yanvar-dekabrida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish amaldagi narxlarda 1097,3 mlrd. so‘mni va 2013 yilning shu davriga nisbatan 106,1 foizni tashkil qildi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 533,2 mlrd. so‘mni (2013 yil yanvar-dekabriga nisbatan 104,1 foiz), chorvachilik mahsulotlari 564,1 mlrd. so‘mni (108,1 foiz) tashkil etdi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 48,6 foizni, chorvachilik mahsulotlari 51,4 foizni tashkil qildi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Dehqonchilik. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, barcha toifadagi xo‘jaliklarda joriy yil hosili uchun asosiy maydonlarda qishloq xo‘jalik ekinlarining umumiy maydoni 229762 gektarni tashkil qildi. Jumladan, 2015 yilning 1 yanvar holatiga don va dukkakli don ekinlari bilan band bo‘lgan ekin maydoni 82994 gektar, paxta ekin maydoni 94700 gektar, kartoshka 4338 gektar, sabzavot ekinlari 10543 gektarni, poliz 9172 gektarni, ozuqa ekinlari 22585 gektarni, moyli ekinlar 5242 gektarni va boshqa turdagi ekinlar 188 gektarni tashkil qildi.

Hosil yig‘imi. 2015 yil 1 yanvar holatiga barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 161,9 ming tonna boshoqli don ekinlari, shundan 161,7 ming tonna bug‘doy ishlab chiqarildi.

Barcha toifadagi xo‘jaliklarda 44,7 ming tonna kartoshka qazib olindi (2013 yilga nisbatan 113,3 foizga ko‘p), 227,5 ming tonna sabzavot
(112,9 foizga ko‘p) yig‘ib olindi, 106,0 ming tonna poliz ekinlari (107,3 foizga ko‘p), 36,8 ming tonna meva va rezavorlar (111,3 foizga ko‘p) va 5,3 ming tonna uzum (118,7 foizga ko‘p) yetishtirildi.

Chorvachilik. 2015 yilning 1 yanvar holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 101,2 foizga (jami 871,7 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 100,3 foizga (269,3 ming bosh), qo‘y va echkilar 100,5 foizga (876,9 ming bosh), parrandalar 102,6 foizga (2849,8 ming bosh) ko‘paydi.

2014 yilning yanvar-dekabrida barcha toifadagi xo‘jaliklarda 82,7 ming tonna tirik vaznda go‘sht (o‘tgan yilga nisbatan 107,2 foizga ko‘p), 296,5 ming tonna sut (109,0 foizga ko‘p), 185,9 mln. dona tuxum (113,3 foizga ko‘p), 1,1 ming tonna jun (101,9 foizga ko‘p) yetishtirildi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,0 foizni, sut ishlab chiqarishda 98,7 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 91,2 foizni tashkil etdi.

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

Fermer xo‘jaliklari. 2015 yilning 1 yanvar holatiga fermer xo‘jaliklarida 33,5 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 12,0 ming bosh sigir, 32,4 ming bosh qo‘y va echkilar, 154,7 ming bosh parrandalar mavjud bo‘lib, 2013 yilning yanvar-dekabriga nisbatan yirik shoxli qoramollar soni 95,4 foizni, qo‘y va echkilar 92,0 foizni, parrandalar 81,0 foizni tashkil etdi.

Fermer xo‘jaliklarida asosiy qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

shu jumladan bug‘doy

111,7

69,0

111,1

68,6

99,5

Kartoshka

10,4

26,4

11,6

26,0

111,8

Sabzavot

79,5

39,5

85,8

37,7

107,8

Poliz

48,6

49,2

52,4

49,4

107,6

Meva va rezavorlar

13,1

39,6

11,4

31,0

87,1

Uzum

0,5

11,1

0,5

9,4

106,1

Go‘sht, tirik vaznda

1,8

2,3

1,8

2,2

103,1

Sut

12,5

4,6

13,5

4,6

107,7

Tuxum, mln. dona

12,8

7,8

11,1

6,0

86,6

Jun, tonna

65,0

6,0

65,0

6,0

100,0

Pilla, tonna

714,4

87,4

733,9

82,4

102,7Investitsiyalar va qurilish

2014 yil yanvar-dekabrida respublikaning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 3840,3 mlrd. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi, o‘sish sur’ati 143,4 foizni tashkil qildi.

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan:

Jami

3840,3

2,5

35,8

49,3

3,7

5,6

0,3

2,8

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

davlat

442,9

21,4

23,9

2,2

1,6

48,2

2,7

-

nodavlat

3397,4

-

37,3

55,4

4,0

0,1

-

3,2

 

Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarni o‘zlashtirish quyidagi ma’lumotlarda ifodalanadi:

 

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

 

Iqtisodiyot tarmoqlarida barcha moliyalashtirish manbalari hisobiga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibi quyidagi ko‘rinishda:

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar - jami

3840,3

100,0

100,0

Ishlab chiqarish tarmoqlari

3134,9

81,6

77,4

Sanoat

2663,7

69,4

64,7

shu jumladan:

 

 

 

-yoqilg‘i-energetika

2567,5

66,86

56,5

-metallurgiya

0,1

0,01

0,03

-kime va neft-kimyo sanoati

67,1

1,7

3,1

-mashinasozlik

1,4

0,04

0,03

-engil sanoat

 7,3

0,19

3,1

-oziq-ovqat sanoati

10,0

0,3

0,2

-qurilish materiallari

8,6

0,2

1,6

-boshqalar

1,7

0,1

0,14

Qishloq xo‘jaligi

72,5

1,9

2,0

Qurilish

22,7

0,6

0,6

Transport va aloqa

227,7

5,9

6,3

Savdo va umumiy ovqatlanish

44,6

1,1

1,6

Boshqa ishlab chiqarish
tarmoqlari

103,7

2,7

2,2

Noishlab chiqarish tarmoqlari

705,4

18,4

22,6

Uy-joy qurilish

430,5

11,2

14,6

Kommunal xo‘jalik

118,4

3,1

2,5

Sog‘liqni saqlash

39,9

1,0

1,6

Ta’lim

43,5

1,2

1,7

Boshqa noishlab chiqarish
tarmoqlari

73,1

1,9

2,2

 

Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar umumiy hajmidan 3134,9 mlrd. so‘mi yoki 81,6 foizi ishlab chiqarish tarmoqlariga, noishlab chiqarish tarmoqlariga ,705,4 mlrd. so‘m yoki 18,4 foizi yo‘naltirildi.

 

Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish

Noishlab chiqarish sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmidan 430,5 mlrd. so‘mi yoki 61,0 foizi uy-joy qurilishida o‘zlashtirilgan. 2014 yil yanvar-dekabridada umumiy maydoni 754,2 ming kv.m. bo‘lgan 4914 ta xonadon (2013 yil yanvar-dekabriga nisbatan 99,6 foiz), shu jumladan qishloq joylarida 214,9ming kv.m. (96,7 foiz) uy-joy foydalanishga topshirildi.

Ta’lim va sog‘likni saqlash muassasalarini rekonstruktsiya qilish, mukammal ta’mirlash va jixozlash, bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasi va chet el mablag‘lari hisobiga umumta’lim maktablarini, musiqa va san’at maktablari hamda bolalar sporti ob’ektlarini qurish va rekonstruktsiya ishlari uchun 26,5 mlrd. so‘m nvestitsiyalar o‘zlashtirildi, bu esa noishlab chiqarish sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 3,8 foizini va ta’lim sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 60,9 foizini tashkil qildi va 3 ta musiqa maktabi, 6 ta bolalar sporti ob’ektlari yangidan ishga tushirilib, 2426 o‘quvchi o‘ringa ega bo‘lgan 11-ta umumta’lim maktablari rekonstruktsiyadan chiqarildi. Bundan tashkari 8,9 mlrd.sum mablag‘ hisobidan 14 ta umumta’lim maktablari va 1 ta bolalar sporti ob’ektlari kapital ta’mirdan chiqarildi.

Oliy ta’lim muassasalarini, kasb-hunar kollejlarini va akademik litseylarini qurish, rekonstruktsiya qilish ishlarida davlat byudjeti, oliy ta’lim muassasalarini moddiy texnika bazasini shakillantirish, ta’lim va sog‘likni saqlash muassasalarini rekonstruktsiya qilish, mukammal ta’mirlash va jixozlash fondlari va korxonalarning o‘z mablag‘lari hisobidan 17,9 mlrd. so‘mlik investitsiyalar o‘zlashtirilib, bu noishlab chiqarish sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 2,5 foizini va ta’lim sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 41,1 foizini tashkil qildi va Qoraqalpoq Davlat Universitetining 2320 o‘quvchi o‘rinlik 2 va 5-o‘quv bloki, 400 o‘rinlik 3-talabalar yotoqxonasi, Amudaryo tumanidagi 60 o‘quvchi o‘rinlik xizmat ko‘rsatish kasb-xunar kolledji, Nukus shahrida 30 o‘quvchi o‘rinlik ixtisodiyot va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolledjlarida, Qonlikul tumanidagi 130 o‘rinlik pedagogika kasb-xunar kolledji yotoqxonalarida rekonstruktsiya ishlari tugatildi va Nukus shahrida 330 ta o‘quvchi o‘rinlik va 100 o‘rinlik yotoqxonaga muljallangan yangi tasviriy sanaat litsey internat ishga tushirildi. Bundan tashqari 7,1 mlrd sum mablag‘ hisobiga Qoraqalpoq Davlat Universitetining sport saroyi, 6 ta kasb-xunar kolledji, 1 ta akademik litseylarda kapital ta’mirlash ishlari amalga oshirildi.

Sog‘liqni saqlash ob’ektlarini rekonstruktsiya qilish ishlari uchun ta’lim va sog‘liqni saqlash muassasalarini rekonstruktsiya qilish, mukammal ta’mirlash va jixozlash jamg‘armasi mablag‘i hisobidan 23,6 mlrd. so‘mlik investitsiyalar o‘zlashtirildi, bu noishlab chiqarish sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 3,4 foizini va sog‘liqni saqlash sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 59,1 foizini tashkil qildi. Buning hisobiga 1000 o‘rinlik va smenasiga 500 qatnov quvvatiga ega bo‘lgan 9 ta sog‘liqni saqlash ob’ektlari ishga tushirildi.

Kommunal qurilish sohasida 177,0 km uzunlikdagi ichimlik suvi, 49,3 km uzunlikdagi gaz tarmoqlari foydalanishga topshirildi, bu 2013 yil yanvar-dekabriga nisbatan mos ravishda 85,3 foizni va 98,0 foizni tashkil qildi. Foydalanishga topshirilgan ichimlik suvi tarmoqlarining 40,7 foizi va gaz tarmoqlarining 31,9 foizi qishloq joylariga to‘g‘ri keldi.

Ichimlik suvi tarmoqlari qurilishiga 10,4 mlrd. so‘m, shundan aholi mablag‘lari hisobiga 1,0 mlrd. so‘m, davlat byudjeti hisobidan 8,3 mlrd. so‘m, gaz tarmoqlari qurilishiga esa aholi mablag‘lari hisobiga 0,8 mlrd. so‘m miqdorida investitsiyalar o‘zlashtirildi.

Qurilish faoliyati. 2014 yil yanvar-dekabrida 917,3 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 109,7 foizni tashkil etdi.

Qurilish ishlari umumiy hajmining 82,5 foizi yangi qurilish, korxonalarni rekonstruktsiya qilish, kengaytirish va texnik jihatdan qayta jihozlashga, 10,9 foizi kapital, 6,6 foizi joriy ta’mirlash va boshqa pudrat ishlariga to‘g‘ri keladi.

Nodavlat mulkchilik shaklidagi tashkilotlar tomonidan 807,4 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, qurilish ishlarining umumiy hajmida 88,0 foizni (2013 yil yanvar-dekabrigaga nisbatan 0,6 foizga kupaygan) tashkil qildi.

Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish tashkilotlarining o‘z kuchlari bilan bajargan qurilish ishlari taqsimoti quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaTransport

Yuk tashish. 2014 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 35,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2,4 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 794,3 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,0 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:
 

Tashilgan yuk, mln. tn.

35,6

102,4

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

35,6

102,4

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

794,3

104,0

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

794,3

104,0

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,8 foizga ko‘paydi va 648,0 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 81,6 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-dekabrda 78,7 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2014 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 214,8 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,4 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 8,7 foizga ko‘payib, 2308,2 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

214,8

104,4

   avtomobil transportida

214,8

104,4

Yo‘lovchi aylanmasi,
mln. yo‘lovchi-km

2308,2

108,7

avtomobil transportida

2308,2

108,7

 

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,8 foizga ko‘paydi va 2155,5 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 93,4 foizni tashkil etdi (2013 yil yanvar-dekabrda 94,1 foiz).Tovarlar va xizmatlar bozori

2014 yil yanvar-dekabrda chakana tovar aylanmasi 1913,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 114,1 foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Jami

1913,4

114,1

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

davlat mulki

1,0

103,4

0,1

nodavlat mulki

1912,4

114,1

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

394,1

105,9

20,6

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2014 yil yanvar-dekabrda 854,7 mlrd. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga oshgan.

Dehqon bozorlari tomonidan hisobot davrida qishloq xo‘jalik tovarlari va qoramol sotish hajmi 20,8 foizga oshdi va 863,3 mlrd. so‘mga yetdi, uning umumiy tovar aylanmasi hajmidagi ulushi 45,1 foizni tashkil qildi.

Norasmiy sektorning tovar aylanmasi 195,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi yoki 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 16,0 foizga oshdi. Tovar aylanmasining umumiy hajmida uning ulushi 10,2 foizni tashkil qildi.

 Joriy yil yanvar-dekabrda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

1913,4

114,1

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

854,7

107,8

44,7

bozorlar

863,3

120,8

45,1

uyushmagan sektor

195,4

116,0

10,2

Oziq-ovqat mollarini sotish hajmi 105,5 foizni, nooziq-ovqat mollarini sotish hajmi esa 125,3 foizni tashkil qildi.

Chakana tovar aylanmasi tarkibida oziq-ovqat mollari ulushi  2014 yil yanvar-dekabrga 52,2 foizni, nooziq-ovqat mollari ulushi  47,8 foizni (2013 yil yanvar-dekabrda mos ravishda 56,5 va 43,5 foiz) tashkil qildi.

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 38,2 mlrd. so‘mga yetdi yoki 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 100,8 foizga o‘sdi.

2014 yilning 1 oktyabr holatiga chakana savdodagi tovar zahiralari  11,8 mlrd. so‘mni yoki 33 savdo kunini tashkil qildi.

Aholiga ko‘rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 880,9 mlrd. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 112,5 foizni tashkil qildi.

Aholiga pulli xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (67,9 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 598,3 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 109,5 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 119,5 foizga o‘sib, 282,6 mlrd. so‘mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 32,1 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko‘rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 86,3 foizni tashkil qildi (2013 yil yanvar-dekabr  86,3 foizni tashkil etgan).

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

Jami

880,9 100,0 112,5

davlat mulki

121,0 13,7 115,2

nodavlat mulki

759,9 86,3 114,5

shundan:

     

fuqarolarning xususiy mulki

65,9 8,7 132,8

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 14,6 foizni yoki 128,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 117,3 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,5 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 116,2 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 118,1 foizni tashkil qildi.

Maishiy xizmatlar hajmining barcha hududlarda o‘sganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu ko‘rsatkich Turtkul (117,7 foiz), Nukus shahri (120,9 foiz) va Amudaryo (117,2 foiz) tumanlarida 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan yuqori darajada bo‘ldi.

2013 yil yanvar-dekabrga iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar

hajmi 2627,8 mlrd. so‘mni, shu jumladan qishloq joylarida 903,5 mlrd. so‘mni yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,4 foizini tashkil qildi. 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan real o‘sish 121,4 foizga to‘g‘ri keldi.

 

2014 yil yanvar-dekabrda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar-jami

2627,8

121,4

100,0

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

193,0

129,6

7,3

Kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar

1,3

111,7

0,1

Moliyaviy xizmatlar

161,0

140,5

6,1

Transport xizmatlari

612,8

119,8

23,3

Qurilish xizmatlari

244,9

124,0

9,3

Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

2,6

105,4

0,1

Qishloq xo‘jaligi texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

3,6

90,1

0,1

Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

2,5

110,1

0,1

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

579,5

124,9

22,1

Maishiy xizmatlar

138,9

121,9

5,3

Ta’lim sohasidagi xizmatlar

94,3

110,8

3,6

Sog‘liqni saqlash sohasida xizmatlar

17,3

113,9

0,7

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

21,2

103,7

0,8

Boshqa bozor xizmatlari

554,9

113,3

21,1

 

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 23,2 foizi), savdo va umumovqatlanish (22,1 foizi), moliyaviy (6,1 foizi) va boshqa xizmatlar (21,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda) (0,1 foiz), sog‘liqni saqlash (0,7 foiz), qurilish xizmatlari (9,3 foiz), moliyaviy (6,1 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo‘jalik texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish (0,1 foiz), qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar (0,8 foiz), maishiy (5,3 foiz) xizmatlarida o‘sish yuqori bo‘ldi.Demografiya va mehnat bozori

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 yanvar holatiga respublikada doimiy aholi soni 1763,2 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 26,7 ming kishiga yoki 101,6 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 32744 kishini tashkil etdi.

2014 yil yanvar-dekabrda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 5988 kishini tashkil qildi.

Aholining tabiiy harakati 2014 yil yanvar-dekabrda quyidagicha ifodalanadi:

Tug‘ilganlar

39100

40905

1805

22,7

23,4

O‘lganlar

8134

8161

27

4,7

4,7

Tabiiy o‘sish

30966

32744

1778

18,0

18,7

Nikohlar

16525

15035

-1490

9,6

8,6

Ajralishlar

982

1213

231

0,6

0,7

 

2014 yil yanvar-dekabrda tug‘ilganlar soni 40905 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1805 kishi yoki 104,6 foizga ko‘paydi, tug‘ilish koeffitsienti 22,7 promilledan 23,4 promelliga kupaydi.

Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (21,9 dan 25,6 promelliga) tumanida, Beruniy (24,6 dan 26,5 promelliga), Qung‘irot (22,9 dan 23,7 promelliga), Qorauzak (21,0 dan 23,1 promelliga), Kanlikul (22,8 dan 24,2 promelliga), Nukus shaxrida (20,9 dan 21,6 promelliga) kuzatildi.

 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan o‘lganlar soni 27 kishiga yoki 0,3 foizga ko‘paydi. O‘lganlar sonining kamayishi Nukus (5,2 dan 4,7 promelliga) tumanida, Amudaryo (4,9 dan 4,4 promelliga), Qanlikul (4,5 dan 4,2 promelliga), Ellikka’la (4,1 dan 3,6 promelliga), Beruniy (5,0 dan 4,8 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko‘p o‘lim hollari Muynok tumanida (5,5 promelli), eng kam o‘lim holatlari Nukus tumanida kuzatildi (4,7 promelli).

2014 yil yanvar-dekabrda 15035 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 1213 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,6 nikoh va 0,7 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2013 yil yanvar-dekabrda mos ravishda 9,6 va 0,6).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,
2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 1,5 foizga ko‘payib, 1011,6 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,4 foizini tashkil qildi.

2014 yil yanvar-dekarda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 22900 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (3582 kishiga) shaharida, Beruniy (2418 kishiga), Xujayli (2414 kishiga), , Qung‘irot (2195 kishiga), Ellikqa’la (2007 kishiga) va Turtkul (1973 kishiga) tumanlarida ko‘p.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 22370 nafari (barcha murojaat etganlarning 97,7 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 15,6 foizi) shahrida, Beruniy (10,7 foiz),Xujayli (10,8 foiz), Qung‘irot (9,4 foiz), Turtkul (8,5 foiz)va Ellikqa’la (9,0 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

 


Ko'rib chiqildi: 10613