Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (64 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (64 KB)

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

I-CHORAK

2015 yil yanvar-martda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 705,2 mlrd. so‘mda baholandi. Uning real hajmi o‘sish sur’atlari 2014 yil yanvar-martga nisbatan 109,6 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2014 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz
hisobida

2014 yil
yanvar-mart

2015 yil
yanvar-mart

  Jami  (shu jumladan:)

100,0

100,0

109,6

 

 

 

 

  sanoat

18,2 18,2 108,1

  qishloq xo’jaligi

4,0 3,8 106,3

  qurilish

10,1 10,7 109,3

  transport va aloqa

14,7 14,3 106,4

  savdo va umumiy ovqatlanish

11,1 11,5 118,1

  boshqalar

34,5 34,6 109,6

  mahsulotlar va eksport-import  operatsiyalariga sof soliqlar

7,4 6,9 109,4

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 50,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-martda 50,2 foizni tashkil etgan.

 


 

II-CHORAK

2015 yil yanvar-iyunida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 1765,3 mlrd. so‘mda baholandi. Uning real hajmi o‘sish sur’atlari 2014 yil yanvar-martga nisbatan 108,8 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

  Yakunga nisbatan foiz hisobida 2014 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida
2014 yil
yanvar-iyun
2015 yil
yanvar-iyun
  Jami  (shu jumladan:) 100,0 100,0 108,8
       
  sanoat 15,2 15,2 108,4
  qishloq xo’jaligi 6,8 6,5 107,4
  qurilish 15,4 15,8 109,4
  transport va aloqa 15,0 14,2 105,1
  savdo va umumiy ovqatlanish 9,8 9,6 113,0
  boshqalar 31,6 31,8 109,5
  mahsulotlar va eksport-import  operatsiyalariga sof soliqlar 6,2 6,9 108,8

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 50,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2013 yil yanvar-martda 50,2 foizni tashkil etgan.

 


 

 III-CHORAK

2015 yil yanvar-sentyabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 3045,4 mlrd. so‘mda baholandi. Uning real hajmi o‘sish sur’atlari 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 108,7 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

  Yakunga nisbatan foiz hisobida 2014 yil
yanvar-sentyabr
nisbatan foiz
hisobida
2014 yil
yanvar-sentyabr
2015 yil
yanvar-sentyabr
  Jami  (shu jumladan:) 100,0 100,0 108,7
       
  sanoat 12,5 12,9 108,7
  qishloq xo’jaligi 18,7 19,4 106,7
  qurilish 15,2 15,7 109,5
  transport va aloqa 12,2 11,5 106,8
  savdo va umumiy ovqatlanish 9,1 9,0 112,3
  boshqalar 25,9 26,5 109,4
  mahsulotlar va eksport-import  operatsiyalariga sof soliqlar 5,7 5,6 109,1

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 66,7 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to’g’ri keldi va bu ko’rsatkich 2014 yil yanvar-sentyabr 66,0 foizni tashkil etgan.

 


 

 IV-CHORAK

2015 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 4485,9 mlrd. so'mda baholandi. Uning real hajmi o'sish sur'atlari 2014 yil yanvar-dekabriga nisbatan 110,7 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

  Yakunga nisbatan foiz hisobida 2014 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida
2014 yil
yanvar-dekabr
2015 yil
yanvar-dekabr
  Jami  (shu jumladan:) 100,0 100,0 110,7
       
  sanoat 14,5 16,5 119,5
  qishloq xo’jaligi 19,5 18,1 106,5
  qurilish 14,4 14,5 109,6
  transport va aloqa 10,5 9,8 107,3
  savdo va umumiy ovqatlanish 9,3 9,2 113,6
  boshqalar 26,6 26,4 109,4
  mahsulotlar va eksport-import  operatsiyalariga sof soliqlar 5,2 5,5 113,5

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 64,6 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to'g'ri keldi va bu ko'rsatkich 2014 yil yanvar-dekabrda 64,5 foiz-ni tashkil etgan.

 


Ko'rib chiqildi: 8826