Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (66 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (66 KB)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

I-CHORAK

 

2015 yilning 1 aprel` holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 10732 tani tashkil qildi.

2015 yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 51,0 foiz (2014 yil yanvar-martda 50,5 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo`lganlarning 73,6 foizi (461,1 ming kishi) kichik biznes sektoriga to`g`ri keldi. Band bo`lganlarning 49,5 foizi (310,3 ming kishi)   xususiy sektor hamda 14,1 foizi (88,6 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keladi.

Kichik biznes sub`ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 121,3  foizga o`sdi va 101,2  mlrd. so`mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining  26,8 foizi), qishloq xo`jalik mahsuloti 106,3 foizga o`sib, 69,7 mlrd. so`mni (qishloq xo`jaligi yalpi mahsulotining 98,0 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 4,6 foizini kichik biznes sub`ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 70,5 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga  to`g`ri keldi.

Kichik biznes sub`ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 106,9  foizga o`sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 88,4 foizini, yo`lovchi aylanmasi esa 108,3 foizga o`sib, umumiy yo`lovchi aylanmasining 94,6 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 42,6 foizi yoki 208,5 mlrd. so`mi (o`sish 103,7 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko`rsatish umumiy hajmining 37,5 foizi yoki 82,0 mlrd. so`mi (113,0 foizga o`sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Kichik biznes sub`ektlari tashqi savdo aylanmasi respublika tashqi savdo   aylanmasi hajmining 25,8 foizini tashkil qildi. Joriy yilda 27,9 mln. AQSh dollari yoki eksport umumiy hajmidan 25,6 foizi miqdorida mahsulot eksporti va 56,1 mln. AQSh dollari yoki umumiy importning 25,9 foizi miqdorida mahsulot importi kichik biznes sub`ektlari tomonidan amalga oshirildi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi.  2015 yil yanvar-martda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Xususiy tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd. so`m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi,  
% hisobida

  Sanoat

68,2

18,1

  Qurilish

54,0

32,6

  Chakana savdo

31,8

6,5

  Pulli xizmat

2,3

1,1

  Yuk tashish, mln. tn

0,06

1,6

  Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

1,1

2,5

 

 

II-CHORAK

 

2015 yilning 1 iyul holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarsiz) 10758 tani tashkil qildi.

2015 yil yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 49,6 foiz (2014 yil yanvar-iyunida 48,4 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo‘lganlarning 74,2 foizi (468,2 ming kishi) kichik biznes sektoriga to‘g‘ri keldi. Band bo‘lganlarning 68,0 foizi (318,4 ming kishi)   xususiy sektor hamda 19,3 foizi (90,4 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 119,9 foizga o‘sdi va 250,2 mlrd. so‘mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 31,6 foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 107,6 foizga o‘sib, 349,6 mlrd. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 99,0 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 6,2 foizini kichik biznes sub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 77,5 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Kichik biznes sub’ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,4 foizga o‘sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 78,0 foizini, yo‘lovchi aylanmasi esa 107,1 foizga o‘sib, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,3 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 88,9 foizi yoki 906,4 mlrd. so‘mi (o‘sish 114,4 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 37,2 foizi yoki 179,9 mlrd. so‘mi (115,8 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 88,9 foizi yoki 906,4 mlrd. so‘mi (o‘sish 114,4 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko‘rsatish umumiy hajmining 37,2 foizi yoki 179,9 mlrd. so‘mi (115,8 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2015 yil yanvar-iyunda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Xususiy tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd. so`m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi, % hisobida

  Sanoat

160,6

20,3

  Qurilish

159,9

27,8

  Chakana savdo

650,9

63,8

  Pulli xizmat

4,9

1,0

  Yuk tashish, mln. tn

0,4

2,7

 Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

1,3

1,4

 

 III -CHORAK

 

2015 yilning 1 oktyabr holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 10758 tani tashkil qildi.

2015 yil yanvar-sentyabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 66,7 foiz (2014 yil yanvar-sentyabrda 66,0 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo`lganlarning 74,2 foizi (470,9 ming kishi) kichik biznes sektoriga to`g`ri keldi. Band bo`lganlarning 68,0 foizi (430,8 ming kishi)   xususiy sektor hamda 15,2 foizi (96,6 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keladi.

Kichik biznes sub`ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 120,9  foizga o`sdi va 408,2  mlrd. so`mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining  35,1 foizi), qishloq xo`jalik mahsuloti 107,6 foizga o`sib, 349,6 mlrd. so`mni (qishloq xo`jaligi yalpi mahsulotining 99,0 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 7,4 foizini kichik biznes sub`ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 78,4 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga  to`g`ri keldi.

Kichik biznes sub`ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,3  foizga o`sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 82,8 foizini, yo`lovchi aylanmasi esa 107,1 foizga o`sib, umumiy yo`lovchi aylanmasining 93,8 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 82,5 foizi yoki 1356,1 mlrd. so`mi (o`sish 115,3 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko`rsatish umumiy hajmining 40,6 foizi yoki 296,6 mlrd. so`mi (115,2 foizga o`sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi.  2015 yil yanvar-sentyabrda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Xususiy tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd. so`m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi,  
% hisobida

Sanoat

259,5

22,3

  Qurilish

297,2

32,2

Chakana savdo

258,4

15,7

Pulli xizmat

9,1

1,2

Yuk tashish, mln. tn

0,7

13,3

Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

2,3

8,6

 

 IV -CHORAK

 

2016 yilning 1 yanvar holatiga ro'yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlarining soni (fermer va dehqon xo'jaliklarsiz) 10617 tani tashkil qildi.

2015 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 64,6 foiz (2014 yil yanvar-dekabrda 64,5 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo'lganlarning 74,9 foizi (471,8 ming kishi) kichik biznes sektoriga to'g'ri keldi. Band bo'lganlarning 68,0 foizi (428,4 ming kishi) xususiy sektor hamda 15,1 foizi (95,3 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri keladi.

Kichik biznes sub'ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 120,5 foizga o'sdi va 826,5 mlrd. so'mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 39,1 foizi), qishloq xo'jalik mahsuloti 106,8 foizga o'sib, 1204,7 mlrd. so'mni (qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining 97,9 foizi) tashkil qildi.

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 10,0 foizini kichik biznes sub'ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi, qurilish ishlarining 77,1 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to'g'ri keldi.

Kichik biznes sub'ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 107,3 foizga o'sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 83,5 foizini, yo'lovchi aylanmasi esa 109,0 foizga o'sib, umumiy yo'lovchi aylanmasining 93,5 foizini tashkil etdi.

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 82,2 foizi yoki 1949,3 mlrd. so'mi (o'sish 114,2 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko'rsatish umumiy hajmining 41,6 foizi yoki 443,2 mlrd. so'mi (115,2 foizga o'sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2015 yil yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Xususiy tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd. so`m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi,  
% hisobida

Sanoat

825,5

39,0

  Qurilish

410,1

32,1

Chakana savdo

304,5

12,8

Pulli xizmat

15,7

0,5

Yuk tashish, mln. tn

1,0

2,7

Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

3,3

1,5

 

 


Ko'rib chiqildi: 9286