Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (67 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (67 KB)

Transport

I-CHORAK

Yuk tashish. 2015 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan  3,7 mln. tonna yuk tashilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,1 foizga ko'p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 89,9 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,0 foizga ko'paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo'yicha qo'yidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil yanvar-mart

2014 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz hisobida

 Tashilgan yuk, mln. tn.

3,7

103,1

 shu jumladan:

 

 

 avtomobil transportida

3,7

103,1

 Yuk aylanmasi, mln. tn-km

89,9

104,0

 shu jumladan:

 

 

 avtomobil transportida

89,9

104,0

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-martga nisbatan 6,9 foizga ko'paydi va 79,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 88,4 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-martta 86,0 foiz).

Yo'lovchi tashish. 2015 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 43,1 mln. kishi tashilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5,6 foizga ko'paygan. Yo'lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda  12,2 foizga ko'payib, 487,3 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil
yanvar-mart

2014 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz hisobida

 Transportda tashilgan yo'lovchilar, mln. kishi

43,1

105,6

 avtomobil transportida

43,1

105,6

 Yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km

487,3

112,2

 avtomobil transportida

487,3

112,2

 

Xususiy yo'lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo'lovchi aylanmasi 2014 yil yanvar-martga nisbatan 8,3 foizga ko'paydi va 460,8 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo'lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 94,6 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-martda 98,0 foiz).
 

 


 

II-CHORAK

Yuk tashish. 2015 yil yanvar-iyunida barcha transport turlari tomonidan 14,5 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 297,3 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 3,1 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil yanvar-iyun

2014 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz hisobida

 Tashilgan yuk, mln. tn.

14,5

103,4

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

14,5

103,4

 Yuk aylanmasi, mln. tn-km

297,3

103,1

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

297,3

103,1

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 7,4 foizga ko‘paydi va 232,0 mln.tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 78,0 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-iyunta 74,9 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2015 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 100,2 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,7 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 7,4 foizga ko‘payib, 1116,9 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil
yanvar-iyun

2014 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz hisobida

 Transportda tashilgan yo'lovchilar, mln. kishi

100,2

104,7

 avtomobil transportida

100,2

104,7

 Yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km

1116,9

107,4

 avtomobil transportida

1116,9

107,4

 

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 7,1 foizga ko‘paydi va 1042,5 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 93,3 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-iyunida 93,6 foiz).

 

 


 

III-CHORAK

Yuk tashish. 2015 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 26,0 mln. tonna yuk tashilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4,6 foizga ko'p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 578,6 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 4,0 foizga ko'paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil yanvar-sentyabr

2014 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz hisobida

 Tashilgan yuk, mln. tn.

26.0

104,6

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

26,0

104.6

 Yuk aylanmasi, mln. tn-km

578,6

104,0

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

578,6

104,0

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 7,3 foizga ko'paydi va 479,2 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 82,8 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-sentyabrda 80,3 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2015 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 163,1 mln. kishi tashilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5,3 foizga ko'paygan. Yo'lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 7,5 foizga ko'payib, 1781,5 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil
yanvar-sentyabr

2014 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz hisobida

 Transportda tashilgan yo'lovchilar, mln. kishi

163,1

105,3

 avtomobil transportida

163,1

105,3

 Yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km

1781,5

107,5

 avtomobil transportida

1781,5

107,5

 

Xususiy yo'lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo'lovchi aylanmasi 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 7,1 foizga ko'paydi va 1670,2 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo'lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yulovchi tashuvchilarning ulushi 93,8 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-sentyabrda 94,1 foiz).

 

 

VI-CHORAK

Yuk tashish. 2015 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 37,2 mln. tonna yuk tashilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5,6 foizga ko'p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 833,5 mln.tn-km.ni tashkil qildi va 5,0 foizga ko'paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar-dekabrga 
nisbatan foiz hisobida

 Tashilgan yuk, mln. tn.

37.2

105,6

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

37,2

105.6

 Yuk aylanmasi, mln. tn-km

833,5

105,0

 shu jumladan:    
 avtomobil transportida

833,5

105,0

 

Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,3 foizga ko'paydi va 696,2 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 83,5 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-dekabrda 81,7 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2015 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 226,6 mln. kishi tashilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5,9 foizga ko'paygan. Yo'lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 8,4 foizga ko'payib, 2512,8 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2015 yil
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar-dekabrga 
nisbatan foiz hisobida

 Transportda tashilgan yo'lovchilar, mln. kishi

226,6

105,9

 avtomobil transportida

226,6

105,9

 Yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km

2512,8

108,4

 avtomobil transportida

2512,8

108,4

 

Xususiy yo'lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo'lovchi aylanmasi 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 9,0 foizga ko'paydi va 2350,3 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo'lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yulovchi tashuvchilarning ulushi 93,5 foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-dekabrda 93,1 foiz).

 

 


Ko'rib chiqildi: 9399