Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (90 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (90 KB)

Tovarlar va xizmatlar bozori

I-CHORAK

2015 yil yanvar-martda chakana tovar aylanmasi 489,4 mlrd. so'mni tashkil etdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 112,8 foizga o'sdi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkchilik shakllari bo'yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil   yanvar-martga nisbatan foiz hisobida

Yakunga
nisbatan foiz

hisobida

Jami

489,4

112,8

100,0

  shu jumladan mulkchilik shakllari bo'yicha:

 

 

 

  davlat mulki

0,2

117,0

0,1

  nodavlat mulki

489,2

112,8

99,9

 

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 11,4 mlrd. so'mga etdi yoki 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 132,6 foizga o'sdi.

Aholiga ko'rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 218,4 mlrd. so'mni, uning real o'sishi esa 2014 yil yanvar-martga  nisbatan 113,0 foizni tashkil qildi. 

Aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (69,3 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 151,3 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 113,0 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 113,2 foizga o'sib, 67,1 mlrd. so'mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 30,7 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko'rsatilgan umumiy pulli  xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 84,3 foizni tashkil qildi (2014 yil yanvar-martda 85,3 foizni tashkil etgan).

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkchilik shakllari bo'yicha aholiga ko'rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Ma'lumot uchun: 2014 yil
yanvar-martga nisbatan
foiz hisobida

Jami

218,4

100,0

113,0

  davlat mulki

34,2

15,7

101,9

  nodavlat mulki

184,2

84,3

94,4

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 13,5 foizni yoki 29,6 mlrd. so'mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-martga nisbatan 115,8 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 94,0 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 27,8 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 115,7 foizni tashkil qildi.

2015 yil yanvar-martga  iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha xizmatlar hajmi 596,8 mlrd. so'mni, shu jumladan qishloq joylarida 225,7 mlrd. so'mni yoki umumiy ko'rsatilgan xizmatlar hajmining 37,8 foizini tashkil qildi. 2014 yil yanvar-martga  nisbatan real o'sish 115,7 foizga to'g'ri keldi.

2015 yil yanvar-mart da xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo'yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-martga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Xizmatlar-jami

596,8

115,7

100

  Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

46,7

132,6

7,8

  Komp'yuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar

0,4

106,3

0,1

  Moliyaviy xizmatlar

47,0

134,3

7,9

  Transport xizmatlari

150,8

108,0

25,3

  Qurilish xizmatlari

46,7

141,3

7,8

  Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

0,4

113,4

0,1

  Qishloq xo'jaligi texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

0,7

112,0

0,1

  Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda)

0,6

112,5

0,1

  Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

103,8

118,5

17,4

  Maishiy xizmatlar

40,7

116,0

6,8

  Ta'lim sohasidagi xizmatlar

28,7

106,1

4,8

  Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar

3,9

132,8

0,6

  Qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar

1,7

107,3

0,3

  Boshqa bozor xizmatlari

124,7

105,7

20,9

 

Xizmat ko'rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 25,3 foizi), savdo va umumovqatlanish (17,4 foizi), moliyaviy (7,9 foizi) va boshqa xizmatlar (20,9 foiz)ga  to'g'ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda) (0,1 foiz), sog'liqni saqlash (0,6 foiz), qurilish xizmatlari (7,8 foiz), moliyaviy (7,9 foiz), komp'yuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo'jalik texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish (0,1 foiz), qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar (0,3 foiz), maishiy (6,8 foiz) xizmatlarida o'sish yuqori bo'ldi.

 

 


 

II-CHORAK

2015 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 1020,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 112,8 foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-iyunga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Jami

1020,0

112,8

100,0

  shu jumladan mulkchilik shakllari bo'yicha:

 

   
  davlat mulki

0,8

2,2

0,1

  nodavlat mulki

1019,2

112,7

99,9

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 25,3 mlrd. so‘mga yetdi yoki 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 125,9 foizga o‘sdi.

Aholiga ko‘rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 484,1 mlrd. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 110,8 foizni tashkil qildi.
Aholiga pulli xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (69,7 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 337,6 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 108,9 foizni tashkil qildi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 115,4 foizga o‘sib, 146,5 mlrd. so‘mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 30,3 foizni tashkil etdi.
Aholiga ko‘rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 87,6 foizni tashkil qildi (2014 yil yanvar-iyunida 86,7 foizni tashkil etgan).

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkchilik shakllari bo'yicha aholiga ko'rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Ma'lumot uchun: 2014 yil
yanvar-iyunga nisbatan
foiz hisobida

Jami

484,1

100,0

110,8

  davlat mulki

60,0

12,4

101,9

  nodavlat mulki

424,1

87,6

110,9

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 13,8 foizni yoki 66,8 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 115,9 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,4 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 60,4 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 116,5 foizni tashkil qildi.

2015 yil yanvar-iyunga iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar hajmi 1324,0 mlrd. so‘mni, shu jumladan qishloq joylarida 413,4 mlrd. so‘mni yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 31,2 foizini tashkil qildi. 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan real o‘sish 116,3 foizga to‘g‘ri keldi.

2015 yil yanvar-iyunida xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo'yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-iyunga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Xizmatlar-jami

1324,0

116,3

100

  Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

98,8

120,7

7,5

  Komp'yuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar

0,8

114,4

0,1

  Moliyaviy xizmatlar

97,9

133,1

7,4

  Transport xizmatlari

345,4

112,3

26,1

  Qurilish xizmatlari

142,9

125,2

10,8

  Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

5,2

111,3

0,4

  Qishloq xo'jaligi texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

2,7

123,3

0,2

  Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda)

1,7

108,8

0,1

  Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

255,8

118,4

19,3

  Maishiy xizmatlar

83,5

116,6

6,3

  Ta'lim sohasidagi xizmatlar

46,8

105,1

3,5

  Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar

9,9

132,0

0,7

  Qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar

10,1

108,3

0,8

  Boshqa bozor xizmatlari

222,5

109,1

16,8

 

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 26,1 foizi), savdo va umumovqatlanish (19,3 foizi), moliyaviy (7,4 foizi) va boshqa xizmatlar (16,8 foiz)ga to‘g‘ri keldi.
Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda) (0,1 foiz), sog‘liqni saqlash (0,7 foiz), qurilish xizmatlari (10,8 foiz), moliyaviy (7,4 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo‘jalik texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish (0,2 foiz), qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar (0,8 foiz), maishiy (6,3 foiz) xizmatlarida o‘sish yuqori bo‘ldi.

 

 


 

III-CHORAK

2015 yil yanvar-sentyabrda chakana tovar aylanmasi 1643,9 mlrd. so'mni tashkil etdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 113,5 foizga o'sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Jami

1643,9

113,5

100,0

  shu jumladan mulkchilik shakllari bo'yicha:

 

   
  davlat mulki

1,1

178,2

0,1

  nodavlat mulki

1642,8

113,4

99,9

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 36,2mlrd. so'mga etdi yoki 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 126,4 foizga o'sdi.

Aholiga ko'rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 731,2 mlrd. so'mni, uning real o'sishi esa 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 110,3 foizni tashkil qildi. Aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (66,7 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 488,3 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 107,9 foizni tashkil qildi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 115,6 foizga o'sib, 242,9 mlrd. so'mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 33,2 foizni tashkil etdi. 
Aholiga ko'rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 87,2 foizni tashkil qildi (2014 yil yanvar-sentyabrda 86,0 foizni tashkil etgan).

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkchilik shakllari bo'yicha aholiga ko'rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Ma'lumot uchun: 2014 yil
yanvar-sentyabrga nisbatan
foiz hisobida

Jami

731,2

100,0

110,3

  davlat mulki

93,4

12,8

96,8

  nodavlat mulki

637,8

87,2

107,6

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 15,1 foizni yoki 110,4 mlrd. so'mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 115,8 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 89,6 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 98,9 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 117,1 foizni tashkil qildi.

2015 yil yanvar-sentyabrga iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha xizmatlar hajmi 2037,7 mlrd. so'mni, shu jumladan qishloq joylarida 643,4 mlrd. so'mni yoki umumiy ko'rsatilgan xizmatlar hajmining 31,6 foizini tashkil qildi. 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan real o'sish 117,2foizga to'g'ri keldi.

2015 yil yanvar-sentyabrda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo'yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Xizmatlar-jami

2037.7

117.2

100

  Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

154,7

116,5

7,5

  Komp'yuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar

1,1

106,9

0,1

  Moliyaviy xizmatlar

148,3

130,4

7,3

  Transport xizmatlari

540,6

117,6

26,5

  Qurilish xizmatlari

207,2

122,9

10,2

  Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

8,2

112,7

0,4

  Qishloq xo'jaligi texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

3,9

123,5

0,2

  Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda)

2,6

113,0

0,1

  Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

402,2

117,1

19,7

  Maishiy xizmatlar

125,8

117,3

6,2

  Ta'lim sohasidagi xizmatlar

75,2

109,5

3,7

  Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar

16,9

126,3

0,8

  Qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar

16,4

110,5

0,8

  Boshqa bozor xizmatlari

334,6

109,9

16,8

 

Xizmat ko'rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 26,5 foizi), savdo va umumovqatlanish (19,7 foizi), Qurilish xizmatlari (10,2 foizi) va boshqa xizmatlar (16,4 foiz)ga to'g'ri keldi. 
Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda) (0,1 foiz), sog'liqni saqlash (0,8 foiz), moliyaviy (7,3 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo'jalik texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish (0,2 foiz), qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar (0,8 foiz), maishiy (6,2 foiz) xizmatlarida o'sish yuqori bo'ldi. 

 

 

VI-CHORAK

2015 yil yanvar-dekabrda chakana tovar aylanmasi 2372,2 mlrd. so'mni tashkil etdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 112,9 foizga o'sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mlrd. so'm

2014 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Jami

2372,2

112,9

100,0

  shu jumladan mulkchilik shakllari bo'yicha:

 

   
  davlat mulki

1,6

146,7

0,1

  nodavlat mulki

2370,6

112,9

99,9

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 59,2 mlrd. so'mga etdi yoki 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 110,3 foizga o'sdi.

Aholiga ko'rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 1065,8 mlrd. so'mni, uning real o'sishi esa 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 110,3 foizni tashkil qildi. Aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (66,0 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 703,3 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 107,7 foizni tashkil qildi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 115,6 foizga o'sib, 362,6 mlrd. so'mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 34,0 foizni tashkil etdi. 
Aholiga ko'rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 86,5 foizni tashkil qildi (2014 yil yanvar-dekabrda 86,3 foizni tashkil etgan).

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkchilik shakllari bo'yicha aholiga ko'rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Ma'lumot uchun: 2014 yil
yanvar-dekabrga nisbatan
foiz hisobida

Jami

1065,8

100,0

110,3

  davlat mulki

143,4

13,5

106,8

  nodavlat mulki

922,4

86,5

109,4

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 15,5 foizni yoki 164,9 mlrd. so'mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 114,3 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 89,3 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 164,9 mlrd. so'mni, o'sish sur'ati esa 114,3 foizni tashkil qildi.

2015 yil yanvar-dekabrga iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha xizmatlar hajmi 2952,1 mlrd. so'mni, shu jumladan qishloq joylarida 788,7 mlrd. so'mni yoki umumiy ko'rsatilgan xizmatlar hajmining 26,7 foizini tashkil qildi. 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan real o'sish 118,3 foizga to'g'ri keldi.

2015 yil yanvar-dekabrda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo'yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

Xizmatlar-jami

2952.1

118.3

100

  Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

214,9

116,2

7,3

  Komp'yuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar

1,6

107,1

0,1

  Moliyaviy xizmatlar

207,2

135,0

7,0

  Transport xizmatlari

756,6

117,1

25,6

  Qurilish xizmatlari

317,4

130,3

10,8

  Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

11,5

113,0

0,4

  Qishloq xo'jaligi texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar

5,4

123,8

0,2

  Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda)

3,6

111,7

0,1

  Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

580,9

117,9

19,7

  Maishiy xizmatlar

181,4

118,9

6,1

  Ta'lim sohasidagi xizmatlar

116,3

108,3

3,9

  Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar

23,9

125,0

0,8

  Qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar

27,2

111,2

0,9

  Boshqa bozor xizmatlari

504,2

110,9

17,1

 

Xizmat ko'rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 25,6 foizi), savdo va umumovqatlanish (19,7 foizi), Qurilish xizmatlari (10,8 foizi) va boshqa xizmatlar (17,1 foiz)ga to'g'ri keldi. 
Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo'shgan holda) (0,1 foiz), sog'liqni saqlash (0,8 foiz), moliyaviy (7,0 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog'liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo'jalik texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish (0,2 foiz), qishloq xo'jaligi sohasidagi xizmatlar (0,9 foiz), maishiy (6,1 foiz) xizmatlarida o'sish yuqori bo'ldi. 


Ko'rib chiqildi: 8580