Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (73 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (73 KB)

Demografiya va mehnat bozori

I-CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 aprel holatiga respublikada doimiy aholi soni 1768,1 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 5,0 ming kishiga yoki 100,3 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 6156 kishini tashkil etdi.
2015 yil yanvar-martda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 1151 kishini tashkil qildi.
Aholining tabiiy harakati 2015 yil yanvar-martda quyidagicha ifodalanadi:

 

Kishi

Har 1000 kishiga

 

2014y.

2015y.*)

o`sish,
kamayish (-)

2014y.

2015y. **)

  Tug`ilganlar

7925

7893

-32

18,5

18,1

  O`lganlar

2108

1737

-371

4,9

4,0

  shu jumladan bir yoshgacha bolalar

88

105

17

9,3

10,4

  Tabiiy o`sish

5817

6156

339

13,6

14,1

  Nikohlar

4048

3803

-245

9,4

8,7

  Ajralishlar

263

267

4

0,6

0,6

2015 yil yanvar-martda tug‘ilganlar soni 7893 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 32 kishi yoki 99,6 foiz bulib, tug‘ilish koeffitsienti 18,5 promilledan 18,1 promelliga kamaydi.
Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Qorao‘zak (12,2 dan 20,6 promelliga) tumanida, Muynok (11,9 dan 18,0 promelliga), Chimboy (15,8 dan 17,8 promelliga), Taxtako‘pir (18,6 dan 19,7 promelliga), Nukus (19,3 dan 21,3 promelliga) tumanlarida kuzatildi.
2014 yil yanvar-martga nisbatan o‘lganlar soni 371 kishiga yoki 7,6 foizga kamaydi. O‘lganlar sonining kamayishi Kegeyli (7,3 dan 3,5 promelliga) tumanida, Xo‘jayli (4,9 dan 4,4 promelliga), Beruniy (5,2 dan 3,6 promelliga), Amudaryo (4,9 dan 3,4 promelliga), Chimboy (5,3 dan 4,3 promelliga) tumanlarida kuzatildi.
Eng ko‘p o‘lim hollari Nukus tumanida (5,5 promelli), eng kam o‘lim holatlari Kegeyli tumanida kuzatildi (3,8 promelli).
2015 yil yanvar-martda 3803 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 267 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,7 nikoh va 0,6 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2014 yil yanvar-martda mos ravishda 9,4 va 0,6).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,
2014 yil yanvar-martga nisbatan 1,1 foizga ko‘payib, 1017,1 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,5 foizini tashkil qildi.
2015 yil yanvar-martda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 4326 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (570 kishiga) shaharida, Beruniy (487 kishiga), Xujayli (466 kishiga), , Qung‘irot (409 kishiga), Ellikqa’la (397 kishiga) va Turtkul (363 kishiga) tumanlarida ko‘p.
Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 4276 nafari (barcha murojaat etganlarning 98,8 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 12,8 foizi) shahrida, Beruniy (11,5 foiz),Xujayli (10,5 foiz), Qung‘irot (9,5 foiz), Turtkul (8,9 foiz)va Ellikqa’la (9,2 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

(kishi)

 

 

 II-CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 iyul holatiga respublikada doimiy aholi soni 1774,1 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 11,0 ming kishiga yoki 100,6 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 13684 kishini tashkil etdi.
2015 yil yanvar-iyunda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 2682 kishini tashkil qildi.
Aholining tabiiy harakati 2015 yil yanvar-iyunda quyidagicha ifodalanadi:

 

Kishi

Har 1000 kishiga

 

2014y.

2015y. *)

o`sish,
kamayish (-)

2014y.

2015y. **)

  Tug`ilganlar

17075

17425

350

18,8

19,9

  O`lganlar

3808

3741

67

4,4

4,3

  shu jumladan bir yoshgacha bolalar

204

238

34

10,5

11,6

  Tabiiy o`sish

13267

13684

417

15,4

15,6

  Nikohlar

7695

7013

-682

8,9

8,0

  Ajralishlar

603

548

-55

0,7

0,6

2015 yil yanvar-iyunda tug‘ilganlar soni 17425 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 350 kishi yoki 102,0 foiz bulib, tug‘ilish koeffitsienti 19,8 promilledan 19,9 promelliga kupaydi.
Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Muynok (16,0 dan 16,8 promelliga) tumanida, To‘rtkul (18,4 dan 19,0 promelliga), Qorao‘zak (19,7 dan 20,1 promelliga), Taxtako‘pir (20,1 dan 20,5 promelliga), Nukus (23,1 dan 23,5 promelliga), Chimboy (20,6 dan 21,0 promillega) tumanlarida kuzatildi.
2014 yil yanvar-iyunga nisbatan o‘lganlar soni 67 kishiga yoki 1,8 foizga kamaydi. O‘lganlar sonining kamayishi Kegeyli (7,3 dan 4,2 promelliga) tumanida, Xo‘jayli (6,0 dan 4,6 promelliga), Beruniy (5,2 dan 3,9 promelliga), Amudaryo (4,9 dan 3,9 promelliga), Chimboy (5,3 dan 4,7 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko‘p o‘lim hollari Taxtako‘pir tumanida (5,0 promelli), eng kam o‘lim holatlari Kegeyli tumanida kuzatildi (4,2 promelli).
2015 yil yanvar-iyunda 7013 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 548 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,0 nikoh va 0,6 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2014 yil yanvar-iyunda mos ravishda 8,9 va 0,7).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,
2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 1,1 foizga ko‘payib, 1020,7 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,5 foizini tashkil qildi.
2015 yil yanvar-iyunda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 9772 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (1360 kishiga) shaharida, Beruniy (1102 kishiga), Xujayli (1031 kishiga), , Qung‘irot (977 kishiga), Turtkul (893 kishiga) va Ellikqa’la (769 kishiga) tumanlarida ko‘p.
Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 9657 nafari (barcha murojaat etganlarning 98,8 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 13,5 foizi) shahrida, Beruniy (11,3 foiz),Xujayli (10,5 foiz), Qung‘irot (10,0 foiz), Turtkul (9,2 foiz) va Ellikqa’la (7,9 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

(kishi)

 

 III-CHORAK

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yilning 1 oktyabr holatiga respublikada doimiy aholi soni 1781,7 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 18,6 ming kishiga yoki 100,6 foizga ko'paydi.

Aholining tabiiy o'sishi 22908 kishini tashkil etdi. 
2015 yil yanvar-sentyabrda migratsiya saldosi, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, minus 4371 kishini tashkil qildi. 
Aholining tabiiy harakati 2015 yil yanvar-sentyabrda quyidagicha ifodalanadi:

 

Kishi

Har 1000 kishiga

 

2014y.

2015y. *)

o`sish,
kamayish (-)

2014y.

2015y. **)

  Tug`ilganlar

28573

28587

14

21,9

21,6

  O`lganlar

5799

5679

-120

4,4

4,3

  shu jumladan bir yoshgacha bolalar

345

348

3

11,3

11,0

  Tabiiy o`sish

22774

22908

134

17,5

17,3

  Nikohlar

11291

10394

-894

8,6

7,8

  Ajralishlar

945

845

-100

0,7

0,6

2015 yil yanvar-sentyabrda tug'ilganlar soni 28587 kishini tashkil qildi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14 kishi yoki 100,1 foiz bulib, tug'ilish koeffitsienti 21,9 promilledan 21,6 promelliga kamaydi.
Tug'ilish darajasining ko'payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko'rsatkichning yuqori darajasi Ellikqa'la (21,8 dan 23,2 promelliga) tumanida, Nukus (24,2 dan 24,8 promelliga), To'rtkul (21,0 dan 21,5 promelliga), Amudaryo tumanlarida (22,5 dan 22,6 promelliga) va Nukus shaxrida (20,7 dan 20,9 promelliga) kuzatildi.
2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan o'lganlar soni 120 kishiga yoki 2,1 foizga ko'paydi. O'lganlar sonining ko'payishi Taxtako'pir (4,2 dan 5,6 promelliga) tumanida, Qonliko'l (3,8 dan 4,4 promelliga), Muynok (5,2 dan 5,5 promelliga), Chimboy (4,8 dan 4,9 promelliga), Nukus (4,3 dan 4,7 promilliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko'p o'lim hollari Taxtako'pir tumanida (5,6 promelli), eng kam o'lim holatlari Beruniy va Qorao'zak (4,1 promelli) tumanlarida kuzatildi.
2015 yil yanvar-sentyabrda 10394 ta nikoh ro'yxatga olindi, ajralishlar soni esa 845 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 7,8 nikoh va 0,6 ajralishlar to'g'ri kelmoqda (2014 yil yanvar-sentyabrda mos ravishda 8,6 va 0,7).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 
2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 1,0 foizga ko'payib, 1022,2 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,4 foizini tashkil qildi. 
2015 yil yanvar-sentyabrda bandlikka ko'maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so'rab, 9772 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (1360 kishiga) shaharida, Beruniy (1102 kishiga), Xujayli (1031 kishiga), , Qung'irot (977 kishiga), Turtkul (893 kishiga) va Ellikqa'la (769 kishiga) tumanlarida ko'p. 
Bandlikka ko'maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 15513 nafari (barcha murojaat etganlarning 98,8 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko'rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 97,4 foizi) shahrida, Beruniy (100,4 foiz),Xujayli (99,9 foiz), Qung'irot (100 foiz), Turtkul (101,6 foiz) va Ellikqa'la (100 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo'ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

(kishi)

 


VI-CHORAK

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yilning 1 yanvar holatiga respublikada doimiy aholi soni 1791,1 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 28,0 ming kishiga yoki 101,6 foizga ko'paydi.

Aholining tabiiy o'sishi 33196 kishini tashkil etdi. 
2015 yil yanvar-dekabrda migratsiya saldosi, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, minus 5253 kishini tashkil qildi. 
Aholining tabiiy harakati 2015 yil yanvar-dekabrda quyidagicha ifodalanadi:

 

Kishi

Har 1000 kishiga

 

2014y.

2015y. *)

o`sish,
kamayish (-)

2014y.

2015y. **)

  Tug`ilganlar

40883

41331

448

23,4

23,3

  O`lganlar

8157

8135

-22

4,7

4,6

  shu jumladan bir yoshgacha bolalar

509

477

-32

12,5

11,2

  Tabiiy o`sish

32726

33196

470

18,7

18,7

  Nikohlar

15035

13791

-1244

8,6

7,8

  Ajralishlar

1213

1134

-79

0,7

0,6

2015 yil yanvar-dekarda tug'ilganlar soni 41331 kishini tashkil qildi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 448 kishi yoki 101,1 foiz bulib, tug'ilish koeffitsienti 23,4 promilledan 23,3 promelliga kamaydi.
Tug'ilish darajasining ko'payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko'rsatkichning yuqori darajasi Ellikqa'la (24,1 dan 26,4 promelliga) tumanida, Nukus (24,6 dan 25,5 promelliga), To'rtkul (23,1 dan 23,6 promelliga), Amudaryo tumanlarida (24,9 dan 25,6 promelliga) va Nukus shaxrida (21,3 dan 21,7 promelliga) kuzatildi.
2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan o`lganlar soni 22 kishiga yoki 0,3 foizga ko`paydi. O`lganlar sonining ko`payishi Taxtako`pir (4,9 dan 5,2 promelliga) tumanida, To`rtkul (4,6 dan 4,7 promelliga), Chimboy (5,0 dan 5,1 promelliga), Ellikqa`la (3,6 dan 3,7 promilliga) tumanlarida  kuzatildi.

Eng ko`p o`lim hollari Taxtako`pir tumanida (5,2 promelli), eng kam o`lim holatlari  Kegeyli (5,0 promelli) tumanlarida kuzatildi.2015 yil yanvar`-dekabrda 15035 ta nikoh ro`yxatga olindi, ajralishlar soni esa 1213 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 7,8 nikoh va 0,6 ajralishlar to`g`ri kelmoqda (2014 yil yanvar`-dekabrda mos ravishda 8,6  va 0,7).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 
2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 1,2 foizga ko`payib, 1023,7 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,1 foizini tashkil qildi.
2015 yil yanvar-dekabrda bandlikka ko`maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so`rab, 20033 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (2717 kishiga) shaharida, Beruniy  (2339 kishiga), Xujayli (2219 kishiga), , Qung`irot (1937 kishiga), Turtkul  (1711 kishiga) va  Ellikqa`la (1537 kishiga) tumanlarida ko`p. 
Bandlikka ko`maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 19834 nafari (barcha murojaat etganlarning 99,0 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko`rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 97,2 foizi) shahrida, Beruniy (100,0 foiz),Xujayli (97,9 foiz), Qung`irot (100 foiz), Turtkul (97,9 foiz) va  Ellikqa`la (100 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo`ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

(kishi)

 

 


Ko'rib chiqildi: 8467