Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (97 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (97 KB)

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң қарары

 

Қарақалпақстан Республикасы аймағында қала қурылысы

тараўындағы қатнасықларды тәртипке салыў қағыйдаларын

тастыйықлаў ҳаққында

 

Нөкис қаласы ҳәм районлар ҳәкимликлери, архитектура ҳәм қурылыс бөлимлери (басқармалары) тәрепинен қадағалаўдыӊ пәсейтирилгенлиги нәтийжесинде ислеп шығарыў ҳәм социаллық инфраструктура объектлерин қурыў, реконструкция қылыў ҳәм абаданластырыў, объектлер қурылысын қала қурылысы норма ҳәм қағыйдаларына қайшы рәўиште әмелге асырыў жағдайлары ушыраспақта.

Бул болса өз нәўбетинде, еӊ алды менен, елатлы пунктлерди заманагөй қала қурылысы қағыйдаларына ҳәм миллий дәстүрлерге муўапық комплекс раўажландырыўды тәмийинлеў, қабыл қылынып атырған жойбар шешимлериниӊ сапасын асырыў, сондай-ақ қала қурылысы тараўындағы нызам ҳүжжетлериниӊ орынланыўы үстинен қадағалаўды еледе күшейтиўди талап етпекте.

Өзбекистан Республикасы Қаласазлық кодексиниӊ 19-статьясы, Өзбекистан Республикасы Президентиниӊ 2011-жыл 27-декабрдеги «Социаллық ҳәм пуқаралық объектлерди жойбарластырыў ҳәм қурыўда тийисли тәртип орнатыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПҚ-1666-санлы, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2009-жыл 12-февральдағы «Елатлы пунктлерди комплекс қурыўда қала қурылысы нормалары ҳәм қағыйдаларыныӊ қатаӊ орынланыўын қадағалаўды күшейтиўге тийисли қосымша ис-иләжлар ҳаққында»ғы 41-санлы ҳәм 2013-жыл 25-февральдағы «Қала қурылысы искерлигин әмелге асырыў ҳәмде аўыл хожалығына тийисли болмаған зәрүрликлер ушын жер участкаларын бериў, сондай-ақ объектлерди қурыўға рухсатнамалар бериў тәртибин түптен әпиўайыластырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 54-санлы қарарларына муўапық республика аймағында қала қурылысы искерлигин тәртипке салыў, объектлерди қурыўда белгиленген норма ҳәм қағыйдаларға әмел етилиўин тәмийинлеў, бул бойынша жергиликли ҳәкимликлер, тийисли шөлкемлер ҳәм кәрханалар, пуқаралардыӊ жуўапкершилигин еледе асырыў мақсетинде, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊеси

 

ҚАРАР ЕТЕДИ:

 

1. Қарақалпақстан Республикасы аймағында қала қурылысы тараўындағы қатнасықларды тәртипке салыў Қағыйдалары (кейинги орынларда – Қағыйдалар деп жүритиледи) қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2. Қарақалпақстан Республикасы архитектура ҳәм қурылыс комитети, Мәмлекетлик архитектура-қурылыс қадағалаў инспекциясы, Ишки ислер министрлиги өрт қәўипсизлиги басқармасы, Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайы, «Мәҳалле» қайырқомлық жәмийетлик фонды Қарақалпақстан бөлими, Нөкис қаласы ҳәм район ҳәкимликлери физикалық ҳәм юридикалық шахслар тәрепинен усы қарар менен тастыйықланған Қағыйдаларға қатаӊ әмел етилиўин өз қадағалаўына алсын.

3. Қарақалпақстан Республикасы баспа сөз ҳәм хабар агентлиги, Архитектура ҳәм қурылыс комитети, «Мәҳалле» қайырқомлық жәмийетлик фонды Қарақалпақстан бөлими, «Қарақалпақстан» Телерадиокомпаниясы, Қарақалпақстан Республикасы ғалаба хабар қураллары бас редакторлары Нөкис қаласы ҳәм район ҳәкимликлери менен биргеликте турақлы рәўиште халық арасында усы Қағыйдаларға әмел етилиўин тәмийинлеўге қаратылған үгит-нәсият жумысларыныӊ алып барылыўын тәмийинлесин.

4. «Еркин Қарақалпақстан» ҳәм «Вести Каракалпакстана» газеталары редакциясы (Реймов) ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниӊ тийисли секретариат басшылары усы қарарды «Еркин Қарақалпақстан» ҳәм «Вести Каракалпакстана» газеталарында жәрияласын ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниӊ рәсмий веб-сайтына жайластырсын.

5. Усы қарардыӊ орынланыўын қадағалаў Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊеси баслығыныӊ орынбасары Ж.Ембергеновқа жүкленсин.

6. Бул қарар рәсмий жәрияланған күннен үш ай кейин күшке киреди.

 

Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеӊеси баслығы                                            Б. Янгибаев

 

 

 

                                                                                      Қарақалпақстан Республикасы

                                                                                             Министрлер Кеӊесиниӊ

                2016-жыл «___»_________дағы

           ______-санлы қарарына қосымша

 

Қарақалпақстан Республикасы аймағында қала қурылысы тараўындағы қатнасықларды тәртипке салыў қағыйдалары

 

I. УЛЫЎМА ҚАҒЫЙДАЛАР

 

1. Усы Қағыйдалар қурылыс процессинде қатнасыўшы мәпдар тәреплер ортасындағы өз-ара қатнасықларды, олардыӊ ҳуқықлары, миннетлери
ҳәм жуўапкершиликлерин тәртипке салады, физикалық ҳәм юридикалық тәреплерге қурылыс ушын рухсатнамалар бериў, қурылыс даўамында қала қурылысы норма ҳәм қағыйдаларына әмел қылыў, қурылыс сыпатын қадағалаў ҳәм объектлерди пайдаланыўға қабыл етиў тәртибин белгилейди.

2. Усы Қағыйдаларда төмендеги тийкарғы түсиниклерден пайдаланылады:

жер участкасы - белгиленген шегараға, майданға, мәнзилге, ҳуқықый режимге ҳәм мәмлекетлик жер кадастрында көрсетилетуғын басқа характеристикаларға ийе болған жер фондыныӊ бир бөлеги;

жер участкасын бериў - жер участкасын жайластырыў, оны таӊлаў ҳәм ажыратыў материалларын таярлаў ҳәм жер участкасын бериў бойынша мәмлекет ҳәкимиятыныӊ тийисли органы тәрепинен қарар қабыл қылыў бойынша ис-иләжлар комплекси;

елатлы пункттиӊ бас жобасы - турмыс искерлиги орталығын қәлиплестириўдиӊ комплекс шәртлерин, елатлы пунктлер аймақлық раўажландырыўдыӊ тийкарғы бағдарларын белгилеўши қала қурылысы ҳүжжети;

елатлы пунктлер аралық аймақларда архитектуралық режелестириўди шөлкемлестириў жойбары – халықтыӊ жасаў шараятларын жақсылаўды тәмийинлеўди, аўыл хожалығы ислеп шығарыўын еледе раўажландырыўды, коршаған-орталықты қорғаўды, тәбийғый, инсан ҳәм материаллық ресурслардан пайдаланыўды тәмийинлейтуғын аўыллық елатлы пунктлериниӊ режели структурасын, толық бир жәмленген шешимге ийе архитектуралық көринисин жаратқан ҳалда елатлы  пунктлер аралық аймақларды комплекс раўажландырыў ҳәм зоналастырыўдан ибарат тийкарғы қала қурылысы искерлиги шешимлерин нәзерде тутыўшы жәмленген қала қурылысы ҳүжжети;

қурылыс жойбары - биналар, қурылмалар ҳәм басқа объектлерди қурыў, реконструкция қылыў ҳәм капитал оӊлаў, сондай-ақ абаданластырыў жумыслары қунын, көлемли-режели, конструктивлик ҳәм техникалық шешимлерин белгилейтуғын, объектти қурыўға рухсат бериў ушын тийкар есапланатуғын ҳүжжетлер;

қала қурылысы – елатлы пунктлерди, елатлы  пунктлер аралық аймақларды режелестириў ҳәм қурыўдыӊ социаллық-экономикалық,
қурылыс-техникалық, архитектуралық көркемлик ҳәм өрт қәўипсизлиги қағыйдалары, санитария-гигиеналық нормаларға жуўап беретуғын шешимлериниӊ жыйындысын тәмийинлеўши теориясы ҳәм әмелияты;

қала қурылысы искерлиги - тийисли мәмлекет ҳәкимияты органларыныӊ, юридикалық ҳәм физикалық тәреплердиӊ, социал-экономикалық ҳәм мәмлекет мәплери, сондай-ақ аймақлар ҳәм елатлы пунктлердиӊ миллий, тарийхый-мәдений, экологиялық, тәбийғый өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда раўажландырыўды қала қурылысы қағыйдалары тийкарында режелестириў, жер участкаларынан пайдаланыў, қурылыс материаллары ҳәм буйымларын ислеп шығарыў түрлерин белгилеў, биналар, қурылмалар ҳәм басқа объектлерди жойбарлаў, қурыў ҳәм реконструкция қылыў тараўындағы искерлик;

қала қурылысы ҳүжжетлери – аймақларды, елатлы пунктлерди раўажландырыўды қала қурылысы қағыйдаларынан келип шыққан ҳалда жобаластырыў, ҳәмде объект қурылысына байланыслы, белгиленген тәртипте тастыйықланған ҳүжжетлер;

3. Қурылыс жумысларын әмелге асырыў тәртиби төмендегилерден ибарат:

              а) объектлер қурылысы ушын жер участкасын таӊлаў ҳәм ажыратыў;

              б) қурылыс жойбарын ислеп шығыў;

               в) қурылысқа рухсатнамалар бериў;

              г) қурылыс жумысларын қадағалап барыў;

              д) объектлерди пайдаланыўға қабыл етиў.

4.Бул Қағыйдалар бойынша қурылыс жумысларын баслаў ҳәм жуўмақлаў менен байланыслы болған тийкарғы бағдарлар белгилеп берилген ҳәмде әмелдеги қала қурылысы тараўына тийисли басқа нызамшылық ҳүжжетлерине таянған ҳалда әмелге асырылады.

 

II. ОБЪЕКТЛЕР ҚУРЫЛЫСЫ УШЫН ЖЕР УЧАСТКАСЫН ТАӉЛАЎ ҲӘМ АЖЫРАТЫЎ ТӘРТИБИ

 

5.Қурылыс ушын жер участкасын таӊлаў ҳәм ажыратыў бойынша материалларды таярлаў ҳәмде оларды ўәкилликли органлар менен келисиў Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2013-жыл 25-февральдағы «Қала қурылысы искерлигин әмелге асырыў ҳәмде аўыл хожалығына тийисли болмаған зәрүрликлер ушын жер участкаларын бериў, сондай-ақ объектлерди қурыўға рухсатнамалар бериў тәртибин түптен әпиўайыластырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 54-санлы қарарына муўапық әмелге асырылады.

6.Жер участкалары бериў менен байланыслы қала қурылысы искерлиги елатлы пунктлерди ҳәм елатлы пунктлер аралық аймақларды раўажландырыў, қурыў бойынша төмендеги қала қурылысы ҳүжжетлерине (кейинги орынларда - қала қурылысы ҳүжжетлери деп жүритиледи) тийкарланады:

елатлы пунктлер бас жобалары;

қала ҳәм посёлка шегараларыныӊ жойбарлары;

елатлы пунктлер аймақларын раўажландырыўдыӊ схема жойбарлары;

елатлы пунктлер аралық аймақларды архитектуралық жобаластырыўды шөлкемлестириў жойбарлары (ААЖШЖ);

елатлы пунктлер аймағы бөлимлериниӊ толық жобаластырыў жойбарлары (ТЖЖ);

7.Елатлы пункт бас жобасы, елатлы пунктлер аралық аймақлар архитектуралық жобаластырыўды шөлкемлестириў жойбары ҳәм елатлы пункт аймағы бөлимлериниӊ толық жобаластырыў жойбары болмаған жағдайда елатлы пунктлер аймағында жер участкалары бериў қадаған етиледи, нызамшылық ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған жағдайлардан тысқары.

8.Жер участкасын таӊлаў ҳәм ажыратыў бойынша материалларды көрип шығыўда тийисли мәмлекетлик ҳәкимияты органлары, район (қала) жер ресурслары ҳәм мәмлекетлик кадастры бөлимлери, район (қала), Республика комиссиялары өз ўәкилликлери шеӊберинде төмендеги жағдайларда объект қурылысы ушын жер участкасы жайластырылыўынан бас тартыў ҳуқықына ийе:

өрт қәўипсизлиги, санитария ҳәм тәбиятты қорғаў нормаларыныӊ бузылыўы мүмкин болған жағдайларда;

жер участкасына болған ҳуқықы бийкарланып жер участкасы ҳәкимият жер фондына қайтарып алынып атырған жер участкалары ийелери, пайдаланыўшылары, ижәрашылары яки мүлкдарларыныӊ ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплери кемситилгенде.

9.Жер участкасын таӊлаў ҳәм ажыратыў бойынша тийисли ҳүжжетлер, мүрәжаат ийеси тәрепинен белгиленген дизимге муўапық комиссия қурамына усыныс етилмеген жағдайда, жер участкасын таӊлаў ҳәм ажыратыў бойынша тийисли ҳүжжетлер, мүрәжаат ийесине қайтарылыўы мүмкин. Жер таӊлаў ҳәм ажыратыў бойынша тийисли ҳүжжетлердиӊ қабыл етилмеўи ҳаққында тийкарланған ҳәм жазба түрдеги мағлыўмат мүрәжаат ийесине усынылыўы керек.

10.Жер участкасын ажыратып бериў жумыслары қала қурылысы  ҳүжжетлери бар болғанда яки қала қурылысы ҳүжжетлери болмаған жағдайда Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2013-жыл 25-февральдағы «Қала қурылысы искерлигин әмелге асырыў ҳәмде аўыл хожалығына тийисли болмаған зәрүрликлер ушын жер участкаларын бериў, сондай-ақ объектлерди қурыўға рухсатнамалар бериў тәртибин түптен әпиўайыластырыў ис-иләжлары ҳаққында» ғы 54-санлы қарарына муўапық әмелге асырылады.

11.Исбилерменлик искерлигин әмелге асырыў ушын юридикалық ҳәм физикалық тәреплерге турақлы пайдаланыў ҳәм узақ муддетли ижәраға жер участкаларын ажыратыў, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2015-жыл 7-октябрдеги «Исбилерменлик искерлигин әмелге асырыў ушын таӊлаў тийкарында жер участкаларын бериў тәртиплерин ҳәм қурылыс ушын рухсатнамалар алыў тәртибин жәнеде жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 285-санлы қарары менен белгиленген тәртип тийкарында әмелге асырылады.

12.Жер участкасы ажыратылып берилген күннен баслап еки жыл мүддет ишинде жер участкасына ийелик етиўши юридикалық яки физикалық тәреплер ажыратылған жер участкасынан мақсетли пайдаланбаса, жер участкасына ийелик етиў ҳуқықы белгиленген тәртип тийкарында бийкарланады.

 

III. ҚУРЫЛЫС ЖОЙБАРЫН ИСЛЕП ШЫҒЫЎ, ҚУРЫЛЫСҚА РУХСАТНАМАЛАР БЕРИЎ ТӘРТИБИ

 

13.Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2015-жыл 7-октябрдеги «Исбилерменлик искерлигин әмелге асырыў ушын таӊлаў тийкарында жер участкаларын бериў тәртиплерин ҳәм қурылыс ушын рухсатнамалар алыў тәртибин жәнеде жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 285-санлы қарары тийкарында «Таӊлаў» жеӊимпазы жойбарлаў мәкемелерине жойбарлаў (проект-смета)  ҳүжжетлерин таярлаў ушын мүрәжаат етеди ҳәмде «Таӊлаў» жеӊимпазы болған юридикалық яки физикалық тәреплер менен жойбарлаў мәкемеси ортасында жойбарлаў (проект-смета) ҳүжжетлерин таярлаў бойынша шәртнама дүзиледи.

Жойбарлаў мәкемеси жойбарлаў (проект-смета) ҳүжжетлерин таярлаў мақсетинде район (қала) архитектура ҳәм қурылыс бөлими менен архитектуралық режелестириў тапсырмасын (АРТ I-II бөлимлер) ислеп шығыў ушын шәртнама дүзеди.

14.Жойбарлаў мәкемелери менен юридикалық ҳәм физикалық тәреплер ортасындағы дүзилген шәртнама мәжбүриятларына төмендегилер киреди:

жойбарлаў (проект-смета) ҳүжжетлерин таярлаў ушын тийкарғы ҳүжжет, АРТ I-II бөлимлерин таярлаў;

топографиялық съемка ҳәм геологик жуўмақ шешимин ислеп шығыў;

топографиялық съемка тийкарында жер участкасыныӊ бас жобасын ислеп шығыў;

қурылыс жойбарын Архитектура-қала қурылысы Кеӊеси менен келисиў;

қурылыс жойбары бойынша объекттиӊ өрт қәўипсизлиги ҳәм жер силкиниўге шыдамлылығы бойынша мәмлекетлик экспертизасы органларыныӊ унамлы жуўмағын алыў.

15.Архитектура ҳәм қала қурылысы Кеӊеси менен имәраттыӊ ислеп шығылған жойбарлаў ҳүжжетлериниӊ, архитектуралық режелестириў тапсырмасына муўапықлығы бойынша келисими әмелге асырылады.

Жойбарлаў ҳүжжетлериниӊ архитектуралық бөлимин келисиў Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс комитети тәрепинен бийпул әмелге асырылады.

16.Келисилген жойбарлаў ҳүжжетлериниӊ толық пакети усынылған күннен баслап өрт қәўипсизлиги қағыйдалары ҳәм жер силкиниўине қарсы шыдамлылығы бойынша жети жумыс күни ишинде мәмлекетлик экспертизасынан өткериледи. Нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған көлеми 300 куб метрден көп болмаған объектлерден тысқары.

Жойбар ҳүжжетлерин объекттиӊ өртке қарсы қәўипсизлиги ҳәм жер силкиниўге шыдамлылығы бойынша мәмлекетлик экспертизасынан өткергенлиги ушын Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен белгилеп берилген муғдарда төлем өндириледи.

17.Район (қала) архитектура ҳәм қурылыс бөлими (басқармасы) қурылыс жойбарын ислеп шығыў бойынша мониторинг алып барады.

Жойбарлаў институты қурылыс жойбарын ислеп шығыў бойынша шәртнама дүзип, белгиленген тәртип тийкарында район (қала) архитектура ҳәм қурылыс бөлимин (басқармасын) жойбар-қыдырыў жумыслары басланған ҳәм тамамланған мүддетлерди көрсеткен ҳалда хабардар қылады.

18.Юридикалық ҳәм физикалық тәреплер жойбарлаў ҳүжжетлерин алғаннан кейин қурылыс объектлерин дизимнен өткериў ушын мәмлекетлик архитектура-қурылыс қадағалаў инспекциясына (кейинги орынларда – инспекция деп жүритиледи) мүрәжаат етеди ҳәм объектте қурылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыў дәўиринде инспекция тәрепинен қадағалаў функцияларын әмелге асырыў бойынша шәртнама дүзеди;

19.Төмендегилер ушын қурылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыўға рухсатнамаларды дизимнен өткериў ҳәм бериў талап етилмейди:

жеке тәртиптеги турақ-жай қурылысы (аўыллық жерлерде үлгили жойбар бойынша жеке тәртиптеги турақ-жай қурылысы дәстурине киритилген объектлерден тысқары);

турақ жайлар категориясынан натурақ жайлар категориясына өткизилетуғын объектлер;

мәўсимлик жумыслар ҳәм алыс жайлаўлардағы шарўашылық ушын ўақтыншалық имәратлар ҳәм турмыслық ханалар;

мобиль байланыс станцияларын монтажлаў;

әмелдеги инженерлик тармақларын өзгертиўди талап қылмайтуғын өз алдына қурылып атырған киши (300 куб. метрден көп болмаған) көлемли объектлер;

кәнди қазып алыў жумыслары, технологик ресурс тамам болған ҳәм объектти реконструкция етиў яки жөнелисин қайта өзгертиў талап қылынбайтуғын технологик, инженерлик әсбап-үскенелери бирликлерин оӊлаў ҳәм алмастырыў.

20.Қурылыс объектлерин дизимнен өткериў ҳәм қурылыс-монтаж жумысларын орынлаўға рухсатнама алыў ушын «Бир айна» орайына төмендегилер усынылады:

а) арза;

б) жойбар ҳүжжетлери бойынша экспертиза органларыныӊ унамлы жыйма эксперт жуўмағы;

в) Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети қарарына муўапық қурылып атырған объектлер ушын – жойбардыӊ тастыйықланып атырған басқышы бойынша экспертиза органларыныӊ унамлы жыйма эксперт жуўмағы;

г) объектти жойбарлаў барысы менен бир ўақытта қурылыс жумысларын алып барыўда Өзбекистан Республикасы Президенти Аппараты
менен келискен ҳалда қабыл етилген Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ қарары;

д) қурылыс-монтаж жумысларыныӊ өз алдына лицензияланатуғын айрықша түрлерин әмелге асырыўда - кесип алып ислеўши мәкемелердиӊ лицензия нусқасы;

е) архитектура-қала қурылысы Кеӊеси протоколыныӊ нусқасы;

ж) архитектура ҳәм қурылыс органлары менен келисилген объект жобасы ҳәм фасадыныӊ эскизи, узын объектлер ушын – трассаныӊ бас режеси (схемасы);

з) капитал қурыў ҳәм (яки) капитал оӊлаў Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети ҳәм мәмлекет бюджетинен тысқары фонд қаржылары есабына қаржыландырылатуғын объектлердиӊ мәнзилли дизими;

и) таӊлаў саўдалары нәтийжелери ҳаққындағы мәжилис баяны (бар болған жағдайда);

к) қәўипли ислеп шығарыў объектлери бойынша – жойбар ҳүжжетлериниӊ санаат қәўипсизлиги бойынша экспертизасыныӊ унамлы жуўмағы;

л) қурылысты таӊлаў саўдалары өткерилместен, қаржыландырыўдыӊ орайластырылған дереклери есабына әмелге асырыўда - Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ объектлерди қурыў яки капитал оӊлаў мәселеси бойынша қарары нусқасы.

21.Инспекция бир жумыс күни даўамында бийпул объектти дизимнен өткереди ҳәмде юридикалық ҳәм физикалық тәреплерге қурылыс-монтаж жумысларын алып барыў ушын рухсатнама береди.

Көрсетилген мүддетте қурылыс-монтаж жумысларын орынлаўға рухсатнама усынылмағанда яки бас тартылғанда рухсатнама алынған деп есапланады, (қурамалылығы ҳәм қәўипсизлиги максимал категориядағы объектлерден тысқары) ҳәмде юридикалық ҳәм физикалық тәреплер, бул ҳаққында инспекцияны хабардар кылған ҳалда курылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыў ҳуқықына ийе.

22.Инспекция қурылыс объектин дизимнен өткериўде Қарарда яки Режеде белгиленген тийкарлар бойынша бас тартыўға ҳақылы.

Қурылыс объектин дизимнен еткериўди ҳәм қурылыс-монтаж жумысларына рухсатнама бериўден бас тартыў бойынша Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс комитетине (кейинги орынларда «Давархитектқурылыс» комитети деп жүритиледи) яки суд органларына шағым етилиўи мүмкин.

 

IV. ҚУРЫЛЫС ЖУМЫСЛАРЫН ҚАДАҒАЛАП БАРЫЎ ТӘРТИБИ

 

23.Объекттеги қурылыс жумыслары қурылыс-кесип алып ислеў мәкемеси тәрепинен (юридикалық яки физикалық  тәреплер менен қурылыс-кесип алып ислеў мәкемеси ортасында дүзилген кесип алып ислеў шәртнамасы тийкарында) яки юридикалық ҳәм физикалық тәреплердиӊ өз күшлери менен нызамшылық ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылыўы шәрт.

24.Дизимнен өткерилген объектлерде инспекция тәрепинен, нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте қурылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыўдыӊ барлық басқышларында қала қурылысы нормалары
ҳәм қағыйдаларына әмел етилиўи бойынша қадағалаў орнатылады.

Юридикалық ҳәм физикалық тәреплер арқалы алып барылып атырған объектлердеги қурылыс-монтаж жумысларыныӊ орынланыў сапасы
ҳәм толықлығы бойынша инспекция тәрепинен қадағалаў функциялары әмелге асырылғанлығы ушын Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен белгиленген муғдарда төлем өндириледи.

25.Рухсатнамада берилген шәртлер өзгерген жағдайда (қурылыс жумысларын орынлаўшы, техник ҳәм авторлық қадағалаўды әмелге асырыўшы тәреплер өзгергенде, лицензияныӊ әмел етиў мүддети тамамланғанда, жойбар шешимлеринде кескин өзгерислер болғанда ҳәм усы сыяқлы жағдайларда) юридикалық ҳәм физикалық тәреплер он жумыс күни даўамында инспекцияға тийисли өзгерислерди тастыйықлаўшы ҳүжжетлерди усыныўы керек.

26.Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊеси жанында Қала ҳәм аўыллық елатлы пунктлерин режелестириў ҳәм қурыўды қадағалаў комиссиясы (кейинги орынларда — Комиссия деп жүритиледи) жумыс алып барады.

27.Комиссия:

қала қурылысы искерлиги, қала қурылысы ҳүжжетлерин әмелге асырыў, қала қурылысы искерлиги субъектлери тәрепинен қала қурылысы нормалары ҳәм қағыйдаларына, қоршаған орталықты корғаў, экологик қәўипсизлик талапларына, сондай-ақ өрт қәўипсизлиги, санитария норма ҳәм қағыйдаларына әмел етилиўи бойынша мониторинг жүргизеди;

районлар (қала) ҳәкимликлери, аймақлық архитектура ҳәм қурылыс, жер ресурслары ҳәм мәмлекетлик кадастры бөлимлери, басқада тийисли органлар тәрепинен қала қурылысы искерлигине тийисли нызам ҳүжжетлерине, қала қурылысы нормалары ҳәм қағыйдаларына әмел етилиўи үстинен қадағалаўды әмелге асырады;

объектлер қурылысын жобаластырыўда заманагөй талаплар ҳәм миллий қәдириятларға муўапық елатлы пунктлерди қала қурылысы қағыйдалары бойынша комплекс раўажландырыўды, олардыӊ архитектуралық-көркемлик көринис ҳәм архитектуралық-тарихый бай мийрасымыздыӊ сақланыўын тәмийинлейди;

нызамсыз қурылыслар, қала қурылысы искерлигин әмелге асырыў ушын берилген жер участкаларынан орынсыз пайдаланыўдыӊ алдын алыў
ҳәм орынсыз пайдаланыўға жол қоймаў шараларын көреди;

ўәкилликли мәмлекетлик органларына тийисли аймақта қала қурылысы қағыйдаларына тийисли нызам ҳүжжетлери талапларын бузған ҳалда әмелге асырылып атырған қала қурылысы искерлигин шеклеў, тоқтатыў ҳаққында усыныслар киритеди.

28.Архитектура ҳәм қурылыс бөлимлери (басқармалары)ниӊ тийисли рухсатысыз көп қабатлы турақ жайлар квартираларыныӊ ишки ханаларына
ҳәмде фасад көринисине өзгерис киритиў қадаған етиледи.

29.Көп қабатлы ҳәмде жеке тәртиптеги турақ жайлардыӊ фасад көринисин реконструкциялаў барысында Архитектура ҳәм қурылыс бөлимлери (басқармалары) менен келисилген ҳалда әмелге асырылады.

 

V. ОБЪЕКТЛЕРДИ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ТӘРТИБИ

 

30.Юридикалық ҳәм физикалық тәреплер қурылыс тамамланғаннан кейин жети жумыс күни ишинде нызамда белгиленген тәртипте объектлер
ҳәм қурылмалардыӊ, жер асты инженерлик коммуникацияларыныӊ топографиялық картасын дүзиўди тәмийинлейди.

Топографиялық карта дүзиўди әмелге асырғанлық ушын еӊ кем айлық ис ҳақыныӊ еки есеси муғдарында төлем өндириледи.

31.Қурылысы тамамланған объектти қабыл етиў, қабыллаў комиссиясы тәрепинен, белгиленген қала қурылысы нормалары ҳәм қағыйдаларына муўапық әмелге асырылады.

32.Қурылысы тамамланған объектти қабыл етип алыў, қурылысты кесип алып ислеў мәкемеси (қурылыс өз күши менен әмелге асырған жағдайда – юридикалық ҳәм физикалық тәреплер) район (қала) ҳәкимлигине мүрәжаат етилген күннен баслап бес жумыс күни ишинде қабыллаў комиссиясыныӊ акты менен рәсмийлестириледи.

Район (қала) ҳәкими қурылысы тамамланған объектти қабыл етиў актын тастыйықлаў ҳаққында еки жумыс күни ишинде шешим қабыл қылады.

Қурылысы тамамланған объектти қабыл қылыў ҳүжжетлери ушын төлем өндирилмейди.

33.Район (қала) ҳәкиминиӊ қурылысы тамамланған объектти қабыл етиў актын тастыйықлаў ҳаққындағы шешими район (қала) хожалық есабындағы жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры мәмлекетлик кәрханасы тәрепинен объектти мәмлекетлик дизимнен өткериў ушын тийкар есапланады.

Объектти мәмлекетлик дизимнен өткериў район (қала) хожалық есабындағы жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры мәмлекетлик кәрханасы тәрепинен жети жумыс күни даўамында, белгиленген тәртипте әмелге асырылады.

 

VI. ЖУЎМАҚЛАЎШЫ ҚАҒЫЙДАЛАР

 

34.Усы Қағыйдаларға Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы барлық юридикалық ҳәм физикалық тәреплер (мүлкшилик формасына қарамастан) әмел етиўи шәрт.

Қағыйдалар талапларына әмел етпеген юридикалық ҳәм физикалық тәреплер нызам ҳүжжетлерине муўапық жуўапкершиликке тартылады.

35.Қурылыс барысында қатнасыўшы тәреплер ортасында пайда болатуғын барлық тартыслар ҳәм келиспеўшиликлер сейлесиўлер алып барыў жолы менен шешиледи.

Тәреплердиӊ сөйлесиўлер алып барыў жолы менен шешилмеген барлық тартыслар ҳәм келиспеўшиликлер нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте суд органлары арқалы шешиледи.


Ko'rib chiqildi: 7978

Sahifalar