Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (68 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (68 KB)

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

I-CHORAK

2017 yil yanvar-martda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) nominal qiymati 1490,8 mlrd. so'mda baholandi. Uning real hajmi o'sish sur'atlari 2016 yil yanvar-martiga nisbatan 107,1 foizni tashkil qildi.

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2016 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil
yanvar-mart

2017 yil
yanvar-mart

  Jami  (shu jumladan:)

1248,1

1490,8

107,1

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

30,4

34,4

105,9

  Sanoat (qurilishni qushgan xolda)

466,5 570,9

106,1

  Sanoat 357,8 441,9 105,5

  qurilish

108,7 129,0 109,7

  Xizmatlar

622,9 740,7 108,0

  savdo, yashash va ovqatlanish xizmatlari

101,5 121,7

110,1

 tashish va saqlash, axborot va aloqa

106,6 121,3

110,1

  boshqa xizmat tarmoqlari

414,8 497,7 107,5
  Soliqlar 128,3 144,8 106,8

 

YaHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo’yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 48,9 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to'g'ri keldi va bu ko'rsatkich 2015 yil yanvar-martda 51,0 foiz-ni tashkil etgan.

 


 

II-CHORAK

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yil yanvar-iyunda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2748,9 mlrd. so'mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-iyuniga nisbatan o'sish sur'ati 121,2 foizga teng bo'ldi. 2016 yil yanvar-iyun oylarida YaHM deflyator indeksi 114,9 foizni tashkil qildi.

Yanvar-iyun oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2015 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

2015 yil

2016 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1974,2

2748,9 121,2

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

1855,2

2471,5

120,4
  Mahsulotlarga sof soliqlar 119,0 277,4

133,5

  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 1855,2 2471,5 120,4

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

120,8 129,2 108,3

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

538,5 928,6 149,8

  sanoat

316,1 666,9 177,0
  qurilish 222,4 261,7 111,2
  Xizmatlar 1195,9 1413,7 108,3
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 179,9 216,4 112,0
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 227,5 264,1 110,0
  boshqa xizmatlar 788,5 933,2 107,0

 

Yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 47,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to'g'ri keldi va bu ko'rsatkich 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 2,1 foizli bandga kamaydi.

 


 

III-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2016 yil yanvar-sentyabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 4534,6 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan o`sish sur`ati 118,0 foizga teng bo`ldi. 2016 yil yanvar-sentyabr oylarida YaHM deflyator indeksi 112,9 foizni tashkil qildi.

Yanvar-sentyabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2015 yil
yanvar-sentyabr
ga
nisbatan foiz
hisobida

2015 yil

2016 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

3402,4

4534,6 118,0

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

3224,9 4144,6 117,3
  Mahsulotlarga sof soliqlar 177,6 390,0 131,5
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 3224,9 4144,6 117,3

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

577,5 624,2 106,3

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

862,3 1414,8 142,7

  sanoat

476,7 982,8 173,0
  qurilish 385,6 432,0 105,2
  Xizmatlar 1785,0 2105,2 108,6
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 285,3 341,3 111,1
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 324,6 379,8 109,2
  boshqa xizmatlar 1175,1 1384,3 107,8

 

Yanvar-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 55,9 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 10,8 foizli bandga kamaydi.

 


 

IV-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2016 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 6518,0 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan o`sish sur`ati 118,7 foizga teng bo`ldi. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 109,4 foizni tashkil qildi.

Yanvar-sentyabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2015 yil
yanvar-dekabr
ga
nisbatan foiz
hisobida

2015 yil

2016 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

5016,9 6518,0 118,7

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

4763,9 6043,7 118,1
  Mahsulotlarga sof soliqlar 253,0 474,3 130,1
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 4763,9 6043,7 118,1

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

828,4 896,9 107,9

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

1381,8 2110,4 142,4

  sanoat

847,8 1551,1 169,0
  qurilish 534,0 559,3 100,1
  Xizmatlar 2553,7 3036,4 108,3
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 424,7 502,0 110,1
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 427,4 507,0 108,4
  boshqa xizmatlar

1701,6

2027,4 107,8

 

Yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 57,0 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,6 foizli bandga kamaydi.

 


 


Ko'rib chiqildi: 8228