Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (69 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (69 KB)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

I-CHORAK

2016 yilning 1 aprel holatiga ro'yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlarining soni (fermer va dehqon xo'jaliklarsiz) 10815 tani tashkil qildi. 

2016 yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida kichik biznesning ulushi 48,9 foiz (2015 yil yanvar-martda 51,0 foiz)ni tashkil qildi.

Iqtisodiyotda jami band bo'lganlarning 74,0 foizi (469,6 ming kishi) kichik biznes sektoriga to'g'ri keldi. Band bo'lganlarning 68,1 foizi (432,7 ming kishi) xususiy sektor hamda 14,2 foizi (90,5 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri keladi. 

Kichik biznes sub'ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 115,1 foizga o'sdi va 190,5 mlrd. so'mni (respublika sanoat ishlab chiqarishining 20,5 foizi), qishloq xo'jalik mahsuloti 106,6 foizga o'sib, 74,2 mlrd. so'mni (qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining 98,3 foizi) tashkil qildi. 

Respublika iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmining 17,1 foizini kichik biznes sub'ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar tashkil qildi.

Kichik biznes sub'ektlarining avtomobil transportida yuk aylanmasi 106,9 foizga o'sdi va respublika avtomobil transporti yuk aylanmasining 87,1 foizini, yo'lovchi aylanmasi esa 107,9 foizga o'sib, umumiy yo'lovchi aylanmasining 95,6 foizini tashkil etdi. 

Chakana savdo aylanmasi umumiy hajmining 91,5 foizi yoki 561,5 mlrd. so'mi (o'sish 119,9 foizni tashkil qildi) va aholiga pulli xizmat ko'rsatish umumiy hajmining 36,7 foizi yoki 107,0 mlrd. so'mi (115,3 foizga o'sgan) kichik tadbirkorlikda shakllandi.

Iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik ulushining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 

Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2016 yil yanvar-martda kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, xizmat) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Xususiy tadbirkorlik
mahsuloti (ish, xizmat)
hajmi, mlrd. so`m

Kichik tadbirkorlik
mahsuloti (ish, xizmat)
hajmida xususiy sektor
ulushi, % hisobida

  Sanoat

13,3 1,4

  Qurilish

68,3 27,2

  Chakana savdo

54,0 8,8

  Pulli xizmat

3,1 0,8

  Yuk tashish, mln. tn

0,1 2,6

  Yo`lovchi tashish, mln.   kishi 

0,8 1,9

 

 


 

II-CHORAK

 

2016 yilning 1 iyul holatiga ro'yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlarining soni (fermer va dehqon xo'jaliklarsiz) 10959 tani tashkil qildi. 

2016 yil yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulotning 47,5 foizi (2015 yil yanvar-iyunda 49,6 foiz) kichik biznes sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2016 yilning yanvar-iyunida kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlari tomonidan:

- 477,2 ming nafar kishining bandligi ta'minlandi (jami iqtisodiyotda band bo'lganlarning 74,5 foizi), shu jumladan band bo'lganlarning 284,9 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 192,3 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 443,1 mlrd. so'mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 23,5 foizi) yoki 2015 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 25,2 foiz o'sishni tashkil qildi;

- 386,1 mlrd. so'mlik qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko'rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o'sish sur'ati 8,7 foizni (qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklari yalpi mahsulotining 97,8 foizi) tashkil qildi.

- 267,8 mlrd. so'mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 14,1 foizi) o'zlashtirildi va 2015 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 37,8 foizga o'sdi; 

- 516,6 mlrd. so'mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 82,3 foizi) bajarildi va 2015 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 25,6 foizga ko'paydi;

- avtomobil transporti yuk aylanmasining 8.9 foizga (respublika jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 79,4 foizi), yo'lovchi aylanmasining esa 8,7 foizga (umumiy yo'lovchi aylanmasining 95,5 foizi) ko'payishi ta'minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 92,7 foizi yoki 1240,9 mlrd. so'mi (o'sish 19,2 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 59,0 foizi yoki 760,8 mlrd. so'mi (o'sish 19,4 foiz) shakllantirildi;

- 30,5 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 13,0 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 22,0 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 22,6 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

 

2016 yilning yanvar-iyunida kichik tadbirkorlik sub'ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmi,
mlrd.so'm

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmida
xususiy sektor ulushi,
% hisobida

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi  386,1 100,0

  Sanoat

39,2 2,1

  Qurilish

198,3 31,6

  Chakana savdo

108,1 8,1

   Yuk tashish, mln. tn

0,4 10,7

  Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

0,6 3,3
  Eksport, mln. AQSh doll. 30,5 1,2
  Import, mln. AQSh doll. 22,0 44,7

 

 


 

III-CHORAK

 

2016 yilning 1 oktyabr holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) subektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 10853 tani tashkil qildi.

2016 yil yanvar-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotning 55,9 foizi (2015 yil yanvar-sentyabrda 66,7 foiz) kichik biznes subektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2016 yilning yanvar-sentyabrida kichik tadbirkorlik (biznes) subektlari tomonidan:

-  479,9 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 74,6 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 285,9 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 93,5 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 677,1 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 24,4 foizi) yoki 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 14,2 foiz o`sishni tashkil qildi;

- 1087,1 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 6,6 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 97,4 foizi) tashkil qildi.

- 463,4 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 16,5 foizi) o`zlashtirildi va 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 26,3 foizga o`sdi;

- 800,6 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 82,7 foizi) bajarildi va 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 12,8 foizga ko`paydi;

- avtomobil transporti yuk aylanmasining 7,3 foizga (respublika jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 82,0 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 8,2 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 95,2 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 93,0 foizi yoki 1963,4 mlrd. so`mi (o`sish 17,4 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 60,1 foizi yoki 1241,4 mlrd. so`mi (o`sish 24,3 foiz) shakllantirildi;

- 43,7 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 13,2 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 40,2 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 23,5 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

 

2016 yilning yanvar-iyunida kichik tadbirkorlik sub'ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmi,
mlrd.so'm

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmida
xususiy sektor ulushi,
% hisobida

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi  1087,1 96,8

  Sanoat

677,1 16,6

  Qurilish

800,6 37,4

  Chakana savdo

1963,4 18,1

   Yuk tashish, mln. tn

18,6 2,2

  Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

167,8 0,6
  Eksport, mln. AQSh doll. 43,7 0,2
  Import, mln. AQSh doll. 40,2 9,3

 

 


 

IV-CHORAK

 

2017 yilning 1 yanvar holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 10800 tani tashkil qildi.

2016 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 57,0 foizi (2015 yil yanvar-dekabrda 64,6 foiz) kichik biznes subektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2016 yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik (biznes) subektlari tomonidan:

- 475,9 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 74,5 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 279,4 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 94,0 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 1188,2 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 27,5 foizi) yoki 2015 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 12,6 foiz o`sishni tashkil qildi;

- 1356,0 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 8,6 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 98,0 foizi) tashkil qildi.

- 567,4 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 15,2 foizi) o`zlashtirildi va 2015 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 11,4 foizga kamaydi;

- 1024,2 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 82,0 foizi) bajarildi va 2015 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 8,2 foizga ko`paydi;

- avtomobil transporti yuk aylanmasining 8,8 foizga (respublika jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 84,3 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 8,1 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 95,5 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 93,0 foizi yoki 2735,9 mlrd. so`mi (o`sish 18,6 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 61,1 foizi yoki 1782,6 mlrd. so`mi (o`sish 18,5 foiz) shakllantirildi;

- 53,5 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 11,9 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 50,6 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 24,6 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida   

 

 

2016 yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmi,
mlrd.so'm

Kichik tadbirkorlik
sub'ektlari mahsuloti
(ish, xizmat) hajmida
xususiy sektor ulushi,
% hisobida

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi  1356,0 95,4

  Sanoat

1188,2 20,6

  Qurilish

1024,2 34,7

  Chakana savdo

2735,9 19,0

   Yuk tashish, mln. tn

28,5 2,5

  Yo`lovchi tashish, mln.  kishi

232,8 0,6
  Eksport, mln. AQSh doll. 53,5 0,1

 

 


Ko'rib chiqildi: 8296