Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (85 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (85 KB)

Tashqi iqtisodiy aloqalar

I-CHORAK

2017 yilning yanvar-martida tashqi savdo aylanmasi 150,0 mln. AQSh dollarini, jumladan 115,3 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 34,7 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 80,6 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

2017 yilning yanvar-martida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

(mln. AQSh dollari)

 

yanvar-mart

2016 yil
yanvar-martga 
nisbatan foiz hisobida

2016y.

2017y.

  Tashqi savdo aylanmasi
   (shu jumladan:)

152,2 150,0 98,6

  MDH mamlakatlari

11,6 40,5 3,5 м.

  boshqa mamlakatlari

140,6 109,5 77,8

  Eksport (shu jumladan:)

112,1 115,3 102,9

  MDH mamlakatlari

3,1 28,3 9,3 м.

  boshqa mamlakatlari

109,0 87,0 79,9

  Import (shu jumladan:)

40,1 34,7 86,3

  MDH mamlakatlari

8,5 12,3 143,4

  boshqa mamlakatlari

31,6 22,4 70,9

 

2017 yil yanvar-martda respublika tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi quyidagicha ifodalanadi:

2017 yilning yanvar-mart oylarida respublika eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

Eksport va importning  umumiy hajmidagi
ulushi, foiz hisobida

Hajmidagi o'zgarish, foiz hisobida

2016 yil 
yanvar-mart

2017 yil 
yanvar-mart

2017 yil
yanvar-martga
nisbatan foiz hisobida

  Eksport tarkibi

100,0

100,0

102,9

  paxta tolasi

10,0 5,7 58,6

  oziq-ovqat mahsulotlari

1,6 4,7

3,0 м.

  kimyo va undan 
  tayyorlangan mahsulotlar

86,9 84,7 100,4

  energiya manbalari va neft   mahsulotlari 

-

2,2

-

  qora va rangli metallar

-

- -

  mashina va uskunalar

-

-

-

  xizmatlar

0,4 0,7 173,6

  boshqalar

1,1 2,0 182,7

   Import tarkibi

100,0 100,0 86,3

  oziq-ovqat mahsulotlari

4,3 1,8 34,8

  kimyo va undan 
  tayyorlangan mahsulotlar

20,1 16,5 70,9

  energiya manbalari va neft   mahsulotlari 

4,4 3,1 61,0

  qora va rangli metallar

5,8 2,4 35,5

  mashina va uskunalar

46,4 45,6 84,9

  xizmatlar

7,5 9,9 114,0

  boshqalar

11,5 20,7 155,9

 

Respublika tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo'lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

 

Respublika tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2017 yil
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

  Rossiya

17,2 3,3 m.
  Xitoy 32,6 90,4
  Turkiya 21,3 116,4
  Eron 0,3 179,5
 Qozog`iston 5,7 3,3 m.
  Afg`oniston 0,3 -
  Germaniya 0,6 81,1
  J.Koreya 4,1 18,1
  Ukraina 2,4 20,5 m.
  Latviya 7,9 7,1 m.
  Italiya 0,3 29,2
 Buyuk  Britaniya 0,2 16,0

  Litva

0,2 166,4

 

2017 yil yanvar-martida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

II-CHORAK

 

2017 yilning yanvar`-iyunida tashqi savdo aylanmasi 303,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 232,6 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 71,3 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 161,3 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

2017 yilning yanvar`-iyunida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

(mln. AQSh dollari)

 

yanvar-iyun

 

 

2016y.

2017y.

2017 yil
yanvar-iyunga 
nisbatan foiz hisobida

  Tashqi savdo aylanmasi
   (shu jumladan:)

332,2 303,9 91,5

  MDH mamlakatlari

42,4 97,9 2,3 м.

  boshqa mamlakatlari

289,7 206,0 71,1

  Eksport (shu jumladan:)

237,8 232,6 97,8

  MDH mamlakatlari

19,0 72,3 3,8 м.

  boshqa mamlakatlari

218,8 160,3 73,2

  Import (shu jumladan:)

94,4 71,3 75,6

  MDH mamlakatlari

23,5 25,5 108,9

  boshqa mamlakatlari

70,9 45,8 64,5

 

Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorij mamlakatlarining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Eksport va import hajmi va tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasi

 

Eksport va importning  umumiy hajmidagi
ulushi, foiz hisobida

Hajmidagi o'zgarish, foiz hisobida

2017 yil 
yanvar-iyun

2015 yil 
yanvar-iyun

2017 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz hisobida

  Eksport tarkibi

100,0

100,0

97,8

  paxta tolasi

8,7 4,3 47,9

  oziq-ovqat mahsulotlari

4,4 5,2

116,2

  kimyo va undan 
  tayyorlangan mahsulotlar

84,5 84,9 98,2

  energiya manbalari va neft   mahsulotlari 

-

2,4

-

  qora va rangli metallar

-

- -

  mashina va uskunalar

0,1

-

-

  xizmatlar

0,5 0,5

102,8

  boshqalar

1,8

2,7

151,0

 

  Import tarkibi

100,0

100,0

75,6

  oziq-ovqat mahsulotlari

3,3

2,5 56,7

  kimyo va undan 
  tayyorlangan mahsulotlar

17,5 19,2 82,7

  energiya manbalari va neft   mahsulotlari 

4,2 4,1 72,6

  qora va rangli metallar

3,5

2,1

46,5

  mashina va uskunalar

56,0

40,5

54,6

  xizmatlar

4,3

6,0

106,6

  boshqalar

11,3

25,6

173,4

 

Respublika tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo'lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

 

Respublika tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2017 yil
yanvar-iyunga nisbatan foiz hisobida

  Rossiya

20,6

2,2m

  Xitoy 21,5 72,5
  Turkiya 22,4 89,9
  Eron 0,5 3,1 m.
   Qozog`iston 7,5 2,7 m.
  Afg`oniston 0,3 106,3
  Germaniya 0,6 76,2
  J.Koreya

4,6

33,3

  Ukraina 2,2 35,7 m.
  Latviya 7,0 3,9 m.
  Italiya 0,4 70,6
  Buyuk  Britaniya

0,2

15,7

  Litva

0,2 3,6

 

2017 yil yanvar-iyunda MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

III-CHORAK

 

2017 yilning yanvar`-sentyabrida tashqi savdo aylanmasi
448,0 mln. AQSh dollarini, jumladan 339,8 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 108,2 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 231,6 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

2017 yilning yanvar`-sentyabrida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Tashqi savdo aylanmasi

497,8

448,0

90,0

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

77,3

148,2

191,6

boshqa davlatlar

420,5

299,8

71,3

 

 

 

 

Eksport

331,2

339,8

102,6

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

35,6

112,6

3,2 m.

boshqa davlatlar

295,6

227,2

76,9

 

 

 

 

Import

166,6

108,2

64,9

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

41,7

35,6

85,4

boshqa davlatlar

124,9

72,6

58,1

2017 yil yanvar`-sentyabrda respublika tashqi savdo aylanmasida MDH
va boshqa davlatlarning ulushi quyidagicha ifodalanadi:

2017 yilning yanvar`-sentyabr` oylarida respublika eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Eksport tarkibi

100,0

100,0

102,6

paxta tolasi

6,2

2,9

47,9

oziq-ovqat mahsulotlari

5,9

5,5

96,2

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

85,5

85,6

102,7

energiya manbalari va neft mahsulotlari

-

2,6

-

qora va rangli metallar

-

-

-

mashina va uskunalar

0,1

-

-

xizmatlar

0,5

0,5

102,6

boshqalar

1,8

2,9

172,7

 

Import tarkibi

100,0

100,0

64,9

oziq-ovqat mahsulotlari

2,5

2,0

51,3

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

12,0

18,5

100,4

energiya manbalari va neft mahsulotlari

2,6

3,2

79,6

qora va rangli metallar

2,7

2,2

53,7

mashina va uskunalar

65,5

42,0

41,6

xizmatlar

3,2

6,2

125,4

boshqalar

11,5

25,9

145,9

 

Ташқи савдо айланмасининг қитъалар бўйича таркиби:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

2017 yilning yanvar`-sentyabrida respublika tashqi savdo
aylanmasida katta ulushga ega bo`lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

Xitoy

26,5

78,1

Rossiya Federatsiyasi

22,3

2,1 m.

Turkiya

22,2

96,7

Qozog`iston

7,5

194,7

Latviya

6,7

2,7 m.

Janubiy Koreya

4,2

41,5

Ukraina

1,8

139,1

Qirg`iziston

1,1

5,0 m.

Birlashgan Arab Amirliklari

1,0

2,2 m.

Afg`oniston

0,6

2,3 m.

Eron Islom Respubltkasi

0,6

5,5 m.

Germaniya

0,5

64,3

Gruziya

0,5

42,8 m.

Avstriya

0,4

16,8 m.

 

2017 yil yanvar`-sentyabrda MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 


Ko'rib chiqildi: 12243