Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (58 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (58 KB)

2016 yil bo‘yicha

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

6518,0

118,7

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

4320,3 170,3

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

1154,5 111,5

  Qishloq xo'jalik mahsulotlari

mlrd. so'm

1384,1 107,9

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

3730,2 57,8

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

1248,4 100,1

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

901,7 108,2

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

2664,9 103,4

   Chakana tovar aylanmasi

mlrd.so'm

2940,2 113,7

   Jami xizmatlar

mlrd. so'm

2915,7 113,2

  Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSh doll. 655,5 2,2 м.
  Eksport mln. AQSh doll. 450,1 4,2 м.
  Import mln. AQSh doll. 205,4 104,4
  Saldo (+;-)   244,7 Х

 


 

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

 

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2016 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 6518,0 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan o`sish sur`ati 118,7 foizga teng bo`ldi. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 109,4 foizni tashkil qildi.

Yanvar-sentyabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2015 yil
yanvar-dekabr
ga
nisbatan foiz
hisobida

2015 yil

2016 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

5016,9 6518,0 118,7

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

4763,9 6043,7 118,1
  Mahsulotlarga sof soliqlar 253,0 474,3 130,1
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 4763,9 6043,7 118,1

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

828,4 896,9 107,9

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

1381,8 2110,4 142,4

  sanoat

847,8 1551,1 169,0
  qurilish 534,0 559,3 100,1
  Xizmatlar 2553,7 3036,4 108,3
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 424,7 502,0 110,1
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 427,4 507,0 108,4
  boshqa xizmatlar

1701,6

2027,4 107,8

 

Yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 57,0 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 7,6 foizli bandga kamaydi.

 


 

 

 


Ko'rib chiqildi: 8539