Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (63 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (63 KB)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

I-CHORAK

2017 yilning 1 aprel holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) subektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 10719 tani tashkil qildi.

2017 yil yanvar`-martda yalpi hududiy mahsulotning 48,9 foizi (2016 yil yanvar`-martda 48,9 foiz) kichik biznes sub`ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2017 yilning yanvar`-martida kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlari tomonidan:
- 479,5 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 74,6 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 285,9 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 91,1 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;
- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 257,7 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 20,1 foizi) yoki 2016 yilning yanvar-martiga nisbatan 8,6 foiz o`sishni tashkil qildi;
- 85,9 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 6,0 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 95,8 foizi) tashkil qildi.
- 129,8 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 35,9 foizi) o`zlashtirildi va 2016 yilning yanvar`-martiga nisbatan 10,8 foizga ko`paydi;
- 242,8 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 84,3 foizi) bajarildi va 2016 yilning yanvar`-martiga nisbatan 15,2 foizga ko`paydi;
- avtomobil` transporti yuk aylanmasining 8,9 foizga (respublika jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 85,0 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 7,7 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 95,8 foizi) ko`payishi ta`minlandi;
- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 94,2 foizi yoki 706,1 mlrd. so`mi (o`sish 14,9 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 55,9 foizi yoki 385,4 mlrd. so`mi (o`sish 11,3 foiz) shakllantirildi;
- 7,8 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 6,8 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 10,1 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 29,3 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

2017 yilning yanvar-martida kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:  


Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

II-CHORAK

 

2017 yilning 1 iyul holatiga rwyxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) subektlarining soni (fermer va dehqon xwjaliklarsiz) 10985 tani tashkil qildi.

2017 yil yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulotning 47,5 foizi  (2016 yil yanvar-iyunda 47,5 foiz) kichik biznes subektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2017 yilning yanvar-iyunida kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlari tomonidan:

- 481,5  ming nafar kishining bandligi ta'minlandi (jami iqtisodiyotda band bo'lganlarning 74,3  foizi), shu jumladan band bo'lganlarning 288,3 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 91,3 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 637,5  mlrd. so'mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 23,5  foizi) yoki 2016 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 8,9  foiz o'sishni tashkil qildi;

- 484,8  mlrd. so'mlik qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko'rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o'sish sur'ati 10,2  foizni (qishloq, o'rmon va baliq xo'jaliklari yalpi mahsulotining 98,6  foizi) tashkil qildi.

- 325,5  mlrd. so'mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 33,7  foizi) o'zlashtirildi va 2016 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 11,8  foizga o'sdi; 

- 517,7  mlrd. so'mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 79,9  foizi) bajarildi va 2016 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 7,0  foizga ko'paydi;

- avtomobil transporti yuk aylanmasining 6,2  foizga (respublika jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 78,4  foizi), yo'lovchi aylanmasining esa 7,0  foizga (umumiy yo'lovchi aylanmasining 95,6  foizi) ko'payishi ta'minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 92,9 foizi yoki 1570,6  mlrd. so'mi (o'sish 13,2  foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 56,9  foizi yoki 839,9 mlrd. so'mi (o'sish 8,7  foiz) shakllantirildi;

- 18,2 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 7,8 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 27,2 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 38,2 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

2017 yilning yanvar-iyunida kichik tadbirkorlik subektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:   


Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining wzgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 

III-CHORAK

 

2017 yilning 1 oktyabr` holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 11052 tani tashkil qildi.

2017 yil yanvar`-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotning 51,9 foizi (2016 yil yanvar`-sentyabrda 54,7 foiz) kichik biznes sub`ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2017 yilning yanvar`-sentyabrida kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlari tomonidan:

- 484,9 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 74,5 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 291,3 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 91,0 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 897,5 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 21,2 foizi) yoki 2016 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan 2,3 foizga oshgan;

- 1440,9 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 6,0 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 98,7 foizi) tashkil qildi.

- 507,3 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 31,3 foizi) o`zlashtirildi va 2016 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan 1,8 foizga kamaydi;

- 822,5 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 81,2 foizi) bajarildi va 2016 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan 2,7 foizga ko`paydi;

- avtomobil` transporti yuk aylanmasining 5,2 foizga (respublika jami avtomobil` transporti yuk aylanmasining 82,2 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 7,5 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 96,1 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 92,5 foizi yoki 2346,7 mlrd. so`mi (o`sish 3,9 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 58,7 foizi yoki 1380,5 mlrd. so`mi (o`sish 3,3 foiz) shakllantirildi;

- 29,4 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 8,7 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 51,5 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 47,5 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

2017 yilning yanvar`-sentyabrida kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

Kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd.so`m

Kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi, % hisobida

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

1440,9

93,8

Sanoat

897,5

66,7

Qurilish

822,5

37,0

Chakana savdo

2346,7

14,8

Yuk tashish, mln tn.

20,4

2,5

Yo`lovchi tashish, mln.kishi

177,6

0,8

Eksport, mln. AQSh doll.

29,4

0,1

Import, mln. AQSh doll.

51,5

18,8

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

 

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

IV-CHORAK

2018 yilning 1 yanvar holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 11076 tani tashkil qildi.

2017 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 47,3 foizi (2016 yil yanvar-dekabrda 53,0 foiz) kichik biznes sub`ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2017 yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlari tomonidan:

- 486,8 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 75,2 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 290,9 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 94,0 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 1197,3 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 18,0 foizi) yoki 2016 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 2,1 foizga oshgan;

- 1919,9 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 3,9 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 99,0 foizi) tashkil qildi.

- 666,7 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 29,8 foizi) o`zlashtirildi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan  3,6foizga oshdi;

- 1021,5 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 79,2 foizi) bajarildi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 3,0 foizga ko`paydi;

- avtomobil` transporti yuk aylanmasining 2,5 foizga (respublika jami avtomobil` transporti yuk aylanmasining 86,7 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 2,9 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 97,0 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 91,4 foizi yoki 3252,0 mlrd. so`mi (o`sish 1,0 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 61,3 foizi yoki 2167,0 mlrd. so`mi (o`sish 3,0 foiz) shakllantirildi;

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida


Ko'rib chiqildi: 7830