Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (116 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (116 KB)

Sanoat

I-CHORAK

2017 yil yanvar-martda sanoat mahsuloti hajmi 1282,2 mlrd. so`mni yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan o`sish sur`ati 106,8 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 248,6 mlrd. so`mlik iste`mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2016 yil yanvar`-martga nisbatan 113,3 foizni tashkil etdi. Jumladan, 166,9  mlrd. so`mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 65,5 mlrd. so`mlik nooziq-ovqat mollari va 16,2 mlrd. so`mlik vino-aroq mahsulotlari (2016 yil yanvar`-martiga nisbatan mos ravishda 112,4 foiz, 119,0 foiz va 102,3 foiz) ishlab chiqarildi.

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub`ektlari tomonidan 2017 yilning yanvar`-mart oylarida 346,0 mlrd. so`mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar-martida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so`m

o`sish sur`ati,
foiz hisobida

 Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat    mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

1282,2 106,8

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

33,5 94,6

ulardan:

 

 

Neft` va tabiiy gazni  qazib olish

23,7 111,4

Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va
epik usulda kazishga texnik erdam kursatish

9,8 69,3

Qayta ishlash sanoati

1096,6 107,3

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar  ishlab chiqarish

215,9 112,4

To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

171,1 118,7

Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

4,7 100,9

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

0,2 99,0

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

635,5 102,3

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

0,7 108,1

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

62,6 113,5

Metallurgiya sanoati

0,8 102,9

Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

4,8 100,7

Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish

0,3 177,7

  Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni  konditsiyalash

141,4 106,0

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

10,6 109,0

Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish

248,6 113,3

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

183,1 111,4

nooziq-ovqat tovarlari

65,5 119,0

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsuloti turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo`yicha)

 

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash.

Tabiiy gazni ishlab chikarish mln.m.kub  1353,9 98,4
Ohaktosh ming tn 33,8 103,6
Chaqiq tosh (sheben`) ming.tn 48,7 222,1

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

890,3

102,7

Yumshoq bug`doy va spel`ta uni

ming.tn

19,6 111,4

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

897,5 123,0

Birinchi navli undan tayyorlangan bug`doy noni, og`irligi 600 g (buxanka)

tn

759,5 93,1

Guruch mahsulotlari

tn

1302,8 52,0

Tozalangan paxta yog`i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

5054,6 170,7

Yirik shoxli kora mollar uchun taer Omuxta  em   maxsulotlari 

ming.tn

9,8 101,5

Paxta tolasi

ming tn

24,4 105,5

Paxta chigiti

ming tn

38,4 104,3

Paxta tiviti (lint)

tn

2460,0 109,1

Asosiy neorganik kimeviy moddallar (dinatriy karbonati)

ming tn.

48,2 200,8

Polietilen

ming tn

89,8 104,2

Polipropilen

ming tn

22,1 109,3

Elektr energiyasin ishlab chikarish va bug` bilan ta`minlash.

Issiqlik elektr markazlari (IEM) ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

947,0 97,4

Bug` va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

18,6 163,2

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

Suvga ishlov berish va suv kuvurlari buyicha taksimlash buyicha xizmatlar   

mln.so`m      

4914,9 116,9

Okava suvlarning shlami

mln.so`m

772,0 109,4

 

II-CHORAK

2017 yil yanvar-iyunda sanoat mahsuloti hajmi 2707,2 mlrd. so`mni yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan o`sish sur`ati 108,5 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 613,7 mlrd. so`mlik iste`mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2016 yil yanvar`-iyuniga nisbatan 111,5 foizni tashkil etdi. Jumladan,
425,4  mlrd. so`mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 156,1 mlrd. so`mlik nooziq-ovqat mollari va 32,2 mlrd. so`mlik vino-aroq mahsulotlari (2016 yil yanvar`-iyuniga nisbatan mos ravishda 112,4 foiz, 110,6 foiz va 104,4 foiz) ishlab chiqarildi.

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub`ektlari tomonidan 2017 yilning yanvar`-iyun` oylarida 747,8 mlrd. so`mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar`-iyunida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

 

 

 

 

Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

2707,2

108,5

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

87,6

100,9

ulardan:

 

 

Neft` va tabiiy gazni  qazib olish

46,3

108,3

Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va

yopiq usulda qazishga texnik yordam ko`rsatish

41,3

94,2

Qayta ishlash sanoati

2349,9

108,7

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar  ishlab chiqarish

530,9

112,5

To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

328,5

121,1

Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

10,0

106,7

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

0,6

100,2

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

1391,0

103,8

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

2,3

104,0

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

         69,4

122,4

Metallurgiya sanoati

0,2

103,0

Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

15,5

100,4

Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish

1,5

132,6

Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash

va havoni konditsiyalash

247,4

109,4

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

22,3

107,1

Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish

613,7

111,5

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

457,6

111,8

nooziq-ovqat tovarlari

156,1

110,6

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo`yicha)

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash.

Tabiiy gazni ishlab chikarish                     mln.m.kub             2756,5                   99,2

  Ohaktosh

ming tn

55,1

98,0

Chaqiq tosh (sheben`)

ming.tn

122,6

165,6

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

1765,9

101,4

Yumshoq bug`doy va spel`ta uni

ming.tn

40,0

114,4

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

2123,3

131,5

Birinchi navli undan tayyorlangan bug`doy noni, og`irligi 600 g (buxanka)

tn

1683,0

106,5

Guruch mahsulotlari

tn

1748,9

46,5

Tozalangan paxta yog`i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

8690,3

205,9

 Yirik shoxli kora mollar uchun taer

 Omuxta  em   maxsulotlari                                                                       

ming.tn

20,4

108,3

Paxta tolasi

ming tn               

37,2

113,5

Paxta chigiti

ming tn

58,2

111,7

Paxta tiviti (lint)

tn

3688,0

123,1

Asosiy neorganik kimeviy moddallar (dinatriy karbonati)

ming tn.

99,3

2,2 m.

Polietilen

   ming tn                 

        182,6

103,1

Polipropilen

   ming tn                 

        45,1

107,8

 

Elektr energiyasin ishlab chikarish va bug` bilan ta`minlash.

Issiqlik elektr markazlari (IEM) ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

1665,4

98,5

Bug` va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

30,7

173,4

 

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish                                             

Suvga ishlov berish va suv kuvurlari buyicha taksimlash buyicha xizmatlar     

mln.so`m      

11621,7

110,4

Okava suvlarning shlami

 mln.so`m

1516,2

109,8

 

III-CHORAK

2017 yil yanvar`-sentyabrda sanoat mahsuloti hajmi 4226,2 mlrd. so`mni yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan o`sish sur`ati 107,0 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 849,0 mlrd. so`mlik iste`mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2016 yil yanvar`-sentyabriga nisbatan 103,3 foizni tashkil etdi. Jumladan,
563,6  mlrd. so`mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 235,3 mlrd. so`mlik nooziq-ovqat mollari va 50,1 mlrd. so`mlik vino-aroq mahsulotlari (2016 yil yanvar`-sentyabriga nisbatan mos ravishda 100,1 foiz, 111,7 foiz va 103,1 foiz) ishlab chiqarildi.

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub`ektlari tomonidan 2017 yilning yanvar`-sentyabr` oylarida 1323,5 mlrd. so`mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar`-sentyabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

 

 

 

Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

4226,2

107,0

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

149,4

102,2

Neft` va tabiiy gazni  qazib olish

79,0

105,8

Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va
yopiq usulda qazishga texnik yordam ko`rsatish

70,4

99,1

Qayta ishlash sanoati

3702,5

107,7

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar  ishlab chiqarish

717,4

102,9

To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

412,9

115,1

Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

16,3

114,8

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

0,9

100,3

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

2423,3

107,6

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

3,3

106,6

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

103,2

118,6

Metallurgiya sanoati

0,3

103,0

Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

22,0

100,2

Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish

2,9

120,3

Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash

va havoni konditsiyalash

340,5

102,8

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

33,8

107,2

Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish

849,0

103,3

oziq-ovqat tovarlari

613,7

100,4

nooziq-ovqat tovarlari

235,3

111,7

 

 

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

 Tabiiy gazni ishlab chikarish

mln.m.kub

4182,1

101,8

 Ohaktosh

ming tn

103,3

121,4

 Chaqiq tosh (sheben`)

  ming.tn

205,0

151,1

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

2732,2

103,8

Yumshoq bug`doy va spel`ta uni

ming.tn

56,4

112,6

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

3254,8

115,1

Birinchi navli undan tayyorlangan bug`doy noni, og`irligi 600 g (buxanka)

tn

2530,5

109,3

Guruch mahsulotlari

tn

1788,9

45,2

Tozalangan paxta yog`i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

9829,3

175,2

 Yirik shoxli kora mollar uchun tayyor  Omuxta  em   maxsulotlari                                                       

ming.tn

29,0

105,8

Paxta tolasi

ming tn

42,6

111,2

Paxta chigiti

ming tn

66,3

109,6

Paxta tiviti (lint)

tn

4101,0

120,9

Asosiy neorganik kimeviy moddallar (dinatriy karbonati)

ming tn.

128,7

171,8

Polietilen

ming tn           

        281,3

112,2

Polipropilen

ming tn          

        69,3

117,5

Elektr energiyasin ishlab chikarish va bug` bilan ta`minlash.

Issiqlik elektr markazlari (IEM) ishlab chiqargan elektr energiyasi

  mln.kVt/s

2358,6

97,4

Bug` va issiq suv (issiqlik energiyasi)

 ming Gkal.

34,7

159,2

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish                  

Suvga ishlov berish va suv kuvurlari buyicha taksimlash buyicha xizmatlar     

  mln.so`m      

18857,2

110,0

Okava suvlarning shlami

 mln.so`m

2346,9

114,3

IV-CHORAK

2017 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 6669,0 mlrd. so`mni yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan o`sish sur`ati 109,4 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 1158,6 mlrd. so`mlik iste`mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2016 yil yanvar-dekabriga nisbatan 102,9 foizni tashkil etdi. Jumladan, 762,8  mlrd. so`mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 322,2 mlrd. so`mlik nooziq-ovqat mollari va 73,6 mlrd. so`mlik vino-aroq mahsulotlari (2016 yil yanvar-dekabriga nisbatan mos ravishda 100,4 foiz, 109,1 foiz va 104,1 foiz) ishlab chiqarildi.

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub`ektlari tomonidan 2017 yilning yanvar-dekabr` oylarida 2303,3 mlrd. so`mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar-dekabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so`m

o`sish sur`ati,
foiz hisobida

 Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

6669,0 109,4

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

212,2 103,2

ulardan:

 

 

Neft` va tabiiy gazni  qazib olish

140,3 109,1

Tog`-kon sanoatining boshqa sohalari va

yopik usulda qazishga texnik yordam kursatish

71,9 96,7

Qayta ishlash sanoati

5928,7 110,6

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar  ishlab chiqarish

972,7 102,0

To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

620,7 116,0

Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

39,3 108,6

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

1,2 107,5
    Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab   chiqarish 0,3 100,5

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

4130,5 112,4 

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

4,8 103,1

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

         142,5 120,9

Metallurgiya sanoati

0,6 107,1

Mashina va uskunalardna tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

8,9 103,5

Elektr uskunalar ishlab  chiqarish

1,5 100,2
  Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar  ishlab  chiqarish 0,8 100,7
  Boshqa tayyor buyumlar ishlab  chiqarish 1,7 138,9
  Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish 3,2 96,6

  Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni  konditsiyalash

477,2 101,6

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

50,9 112,1

Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish

1158,6 102,9

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

836,4 100,7

nooziq-ovqat tovarlari

322,2 109,1

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsuloti turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo`yicha)

 

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash.

Tabiiy gazni ishlab chikarish mln.m.kub  5753,3 106,1
Ohaktosh ming tn 136,9 106,5
Chaqiq tosh (sheben`) ming.tn 285,1 160,5

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

3931,1 104,6

Yumshoq bug`doy va spel`ta uni

ming.tn

73,4 109,5

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

4747,4 124,1

Birinchi navli undan tayyorlangan bug`doy noni, og`irligi 600 g (buxanka)

tn

3218,0 98,4

Guruch mahsulotlari

tn

4894,0 68,6

Tozalangan paxta yog`i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

14922,9 138,2

Yirik shoxli kora mollar uchun taer Omuxta  em   maxsulotlari 

ming.tn

38,6 106,8

Paxta tolasi

ming tn

64,1 103,3

Paxta chigiti

ming tn

100,0 102,0

Paxta tiviti (lint)

tn

6622,0 115,2

Asosiy neorganik kimeviy moddallar (dinatriy karbonati)

ming tn.

172,2 137,9

Polietilen

ming tn

377,9 115,5

Polipropilen

ming tn

94,2 122,1

Elektr energiyasin ishlab chikarish va bug` bilan ta`minlash.

Issiqlik elektr markazlari (IEM) ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

3260,9 89,8

Bug` va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

56,4 159,8

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

Suvga ishlov berish va suv kuvurlari buyicha taksimlash buyicha xizmatlar   

    mln.so`m      

24336,3 111,1

Oqava suvlarni yo`qotish, transportirovka qilish va ishlov berish bo`yicha xizmatlar

mln.so`m

3282,7

116,4


Ko'rib chiqildi: 7141