Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (64 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (64 KB)

Transport

I-CHORAK

Yuk tashish. 2017 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 4,4 mln. tonna yuk tashilgan bo`lib, bu o`tgan yilning shu davriga nisbatan 105,5 foizga ko`p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 108,8 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 111,6 foizga ko`paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo`yicha quyidagicha ifodalanadi:

Tashilgan yuk, mln. tn

4,4 105,5

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

4,4 105,5

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

108,8 111,6

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

108,8 111,6

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil` transportining yuk aylanmasi 2016 yil yanvar`-martga nisbatan 107,9 foizga ko`paydi va 84,1 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 85,0 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar`-martda 87,1 foiz).

Yo`lovchi tashish. 2017 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 48,4 mln. kishi tashilgan bo`lib, bu ko`rsatkich o`tgan yilning shu davriga nisbatan 106,7 foizga ko`paygan. Yo`lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 107,5 foizga ko`payib, 559,0  mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi.


Transport turlari bo`yicha yo`lovchi tashish va yo`lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi

48,4 106,7

   shu jumladan, avtomobil transportida

48,4 106,7

Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km

559,0 107,5

   shu jumladan, avtomobil transportida

559,0 107,5

Xususiy yo`lovchi tashuvchilar avtomobil` transportida yo`lovchi aylanmasi 2016 yil yanvar`-martga nisbatan 107,7 foizga ko`paydi va 535,5 mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo`lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo`lovchi tashuvchilarning ulushi 95,8 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar-martda 95,6 foiz).

II-CHORAK

Yuk tashish. 2017 yil yanvar-iyunida barcha transport turlari tomonidan 16,3 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 103,3 foizga ko‘p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 346,8  mln.tn-km.ni tashkil qildi va 108,1 foizga ko‘paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha qo‘yidagicha ifodalanadi:


Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2016 yil yanvar-iyunga nisbatan 104,3 foizga ko‘paydi va 234,9 mln.tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 78,4 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar-iyunta 79,8 foiz).

Yo‘lovchi tashish. 2017 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 113,3 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 105,7  foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 106,4 foizga ko‘payib, 1310,9  mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo'yicha yo'lovchi tashish va yo'lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Xususiy yo'lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yolovchi aylanmasi 2016 yil yanvar-iyunga nisbatan 107,0 foizga ko'paydi va 1252,6 mln. yo'lovchi-km. ni tashkil qildi. Ywlovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yolovchi tashuvchilarning ulushi 95,6 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar-iyunda 95,0 foiz).

III-CHORAK

Yuk tashish. 2017 yil yanvar`-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 30,2 mln. tonna yuk tashilgan bo`lib, bu o`tgan yilning shu davriga nisbatan 101,3 foizga ko`p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 660,3 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 104,9 foizga ko`paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo`yicha quyidagicha ifodalanadi:

Ташилган юк, млн. тн

30,2

101,3

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

30,2

101,3

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

660,3

104,9

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

660,3

104,9

 

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil` transportining yuk aylanmasi 2016 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan 103,3 foizga ko`paydi va 481,1 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 82,2 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar`-sentyabrda 82,0 foiz).

Yo`lovchi tashish. 2017 yil yanvar`-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 181,5 mln. kishi tashilgan bo`lib, bu ko`rsatkich o`tgan yilning shu davriga nisbatan 104,5 foizga ko`paygan. Yo`lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 106,5 foizga ko`payib, 2067,9  mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi.

 

Transport turlari bo`yicha yo`lovchi tashish va yo`lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi

181,5

104,5

   shu jumladan, avtomobil transportida

181,5

104,5

Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km

2067,9

106,5

   shu jumladan, avtomobil transportida

2067,9

106,5

Xususiy yo`lovchi tashuvchilar avtomobil` transportida yo`lovchi aylanmasi 2016 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan 107,5 foizga ko`paydi va 1988,1 mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo`lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo`lovchi tashuvchilarning ulushi 96,1 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar`-sentyabrda 95,3 foiz).

IV-CHORAK

Yuk tashish. 2017 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 24,0 mln. tonna yuk tashilgan bo`lib, bu o`tgan yilning shu davriga nisbatan 101,5 foizga ko`p.

Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 553,9 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 105,8 foizga ko`paydi.

Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo`yicha quyidagicha ifodalanadi:

Tashilgan yuk, mln. tn

24,0 101,5

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

24,0 101,5

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

553,9 105,8

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

553,9 105,8

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil` transportining yuk aylanmasi 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 101,3 foizga ko`paydi va 395,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 86,7 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar-dekabrda 89,4 foiz).

Yo`lovchi tashish. 2017 yil yanvar-dekabrda barcha transport turlari tomonidan 124,6 mln. kishi tashilgan bo`lib, bu ko`rsatkich o`tgan yilning shu davriga nisbatan 103,5 foizga ko`paygan. Yo`lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 102,6 foizga ko`payib, 3644,0  mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi.


Transport turlari bo`yicha yo`lovchi tashish va yo`lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi

124,6 103,5

   shu jumladan, avtomobil transportida

124,6 103,5

Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km

3644,0 102,6

   shu jumladan, avtomobil transportida

3644,0 102,6

Xususiy yo`lovchi tashuvchilar avtomobil` transportida yo`lovchi aylanmasi 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 102,9 foizga ko`paydi va 3535,1 mln. yo`lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo`lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo`lovchi tashuvchilarning ulushi 97,0 foizni tashkil etdi (2016 yil yanvar-dekabrda 96,8 foiz).


Ko'rib chiqildi: 7162