Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (120 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (120 KB)

Qishloq xo‘jaligi

I-CHORAK

2017 yilning yanvar-martida ishlab chikarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 89,6 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning shu davriga nisbatan 105,9 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko`rsatish hajmi 86,8 mlrd. so`mni (105,5 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 1,0 mlrd. so`m (101,0 foiz) va baliqchilik xo`jaliklarida 1,8 mlrd. so`m (115,7 foiz) ni tashkil qildi.

Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:
                                                                                                                    

Hosil yig`imi. 2017 yil yanvar-mart oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan  257,0 tonna sabzavot (o`tgan yilga nisbatan 14,2 foizga ko`p) etishtirildi..

Chorvachilik. 2017 yilning 1 aprel` holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 104,6 foizga (jami 966,3 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 104,0 foizga (292,1 ming bosh), qo`y va echkilar
101,5 foizga (972,5 ming bosh), parrandalar 103,9 foizga (3,3 mln. boshga) ko`paydi, o`tgan yilning mos davriga nisbatan otlar 99,4 foizga (20666 bosh) kamaygan.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 98,8 foizni, sut ishlab chiqarishda 98,6 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 98,9 foizni tashkil etdi.

2017 yil 1 aprel holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha:

   Yirik shoxli koramol

966,3 104,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

31,7 96,1

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

920,1 105,1

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

14,5 95,4

  ulardan sigirlar

292,1 104,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

11,1 94,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

277,2 104,5

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

3,8 95,0

  Kuy va echkilar

972,5 101,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

33,6 108,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

868,2 105,1

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

70,7 69,9

  Otlar

20,7 99,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

1,6 111,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,0 101,9

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,0 61,0

  Parrandalar

3315,3 103,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

164,2 103,8

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3054,9 104,2

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

96,2 96,1

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,2 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 3,3 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,9 va 3,8 foizni, qo`y va echkilar 89,3 va 3,5 foizni, otlar 87,3 va 7,8 foizni, parrandalar 92,1 va 5,0 foizni tashkil etdi.

2017 yilning yanvar-martida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 14,5 ming tonna go`sht (2016 yilning yanvar`-martiga nisbatan 6,1 foizga ko`p), 46,3 ming tonna sut (6,0 foizga ko`p), 70,1 mln. dona tuxum (7,3 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:

  miqdori

o`sish sur`ati,
%

  Go`sht (tirik vaznda), ming tn. 14,5 106,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

0,4 103,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

13,9 106,4

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,2 92,5
  Sut, ming tn. 46,3 106,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

3,1 101,0

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

42,6 107,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,6 67,7
  Tuxum, mln. dona 70,1 107,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,1 101,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

67,2 109,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,8 44,5

 

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
                                    

Fermer xo`jaliklari. 2017 yilning yanvar-martida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 3,8 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning tegishli davriga nisbatan 101,8 foizni tashkil qildi. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 4,5 foizni tashkil etdi.

2017 yilning 1 aprel holatiga fermer xo`jaliklarida 31,7 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 11,1 ming bosh sigir, 33,6 ming bosh qo`y va echkilar, 1612 bosh ot, 164,2 ming bosh parrandalar mavjud.

2017 yil yanvar-mart holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:

Go`sht, tirik vaznda

395 2,9 408 2,8 103,3

Sut

3094 7,1 3124 6,7 101,0

Tuxum, ming dona

2048 3,1 2075 3,0 101,3

 

II-CHORAK

2017 yilning yanvar`-iyunida ishlab chikarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 491,8 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning shu davriga nisbatan
109,4 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko`rsatish hajmi 482,5 mlrd. so`mni (109,4 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 3,4 mlrd. so`m (102,1 foiz) va baliqchilik xo`jaliklarida 5,9 mlrd. so`m (118,0 foiz) ni tashkil qildi.

Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:
                                                                                                                 

Hosil yig`imi. 2017 yil yanvar`-iyun` oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan  19,4 ming tonna kartoshka (o`tgan yilga nisbatan 8,3 foizga ko`p),
34,2 ming tonna sabzavotlar (16,2 foiz), 4,5 ming tonna poliz ekinlari (12,0 foiz), 9,9 ming tonna mevalar (54,2 foiz) va 151 tonna uzum (43,8 foiz) etishtirildi.

Chorvachilik. 2017 yilning 1 iyul` holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 109,5 foizga (jami 1037,9 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 106,3 foizga (298,6 ming bosh), qo`y va echkilar
104,7 foizga (1023,7 ming bosh), otlar 101,4 foizga (21115 bosh) va parrandalar 116,8 foizga (3,8 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,0 foizni, sut ishlab chiqarishda 98,4 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 98,3 foizni tashkil etdi.

2017 yil 1 iyul` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha:

Yirik shoxli koramol

1037,9

109,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

35,7

113,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

987,5

109,7

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

14,7

93,0

ulardan sigirlar

298,6

106,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

12,3

109,8

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

282,2

106,3

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

4,1

95,3

Kuy va echkilar

1023,7

104,7

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

43,3

138,8

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

914,1

110,0

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

66,3

57,6

Otlar

21,1

101,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,0

130,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,3

104,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,8

45,1

Parrandalar

3764,6

116,8

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

210,3

133,0

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3397,3

114,7

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

157,0

152,0

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,1 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 3,4 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,5 va 4,1 foizni, qo`y va echkilar 89,3 va
4,2 foizni, otlar 86,8 va 9,5 foizni, parrandalar 90,2 va 5,6 foizni tashkil etdi.

2017 yilning yanvar`-iyunida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 36,5 ming tonna go`sht (2016 yilning yanvar`-iyuniga nisbatan 6,6 foizga ko`p), 112,3 ming tonna sut (12,9 foizga ko`p), 140,4 mln. dona tuxum (19,9 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar`-iyun` oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:

Гўшт (тирик вазнда), минг тн.

36,5

106,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

1,0

123,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

35,1

106,2

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

110,2

Сут, минг тн.

112,3

112,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

6,2

107,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

104,3

113,5

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,8

98,0

Тухум, млн. дона

140,4

119,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

6,6

120,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

131,4

121,3

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,4

72,4

 

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

Fermer xo`jaliklari. 2017 yilning yanvar`-iyunida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 89,0 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning tegishli davriga nisbatan 98,2 foizni tashkil qildi. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 19,0 foizni tashkil etdi.

2017 yilning 1 iyul` holatiga fermer xo`jaliklarida 35,7 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 12,3 ming bosh sigir, 43,3 ming bosh qo`y va echkilar, 2003 bosh ot, 210,3 ming bosh parrandalar mavjud.

 

2017 yil yanvar`-iyun` holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:

Go`sht, tirik vaznda

795

2,3

980

2,7

123,3

Sut

5784

5,8

6230

5,5

107,7

Tuxum, ming dona

5522

4,7

6651

4,7

120,4

Kartoshka

1384

7,7

1894

9,8

136,8

Sabzavotlar

3830

13,0

4631

13,5

120,9

Poliz ekinlari

1187

29,6

1377

30,7

116,0

Mevalar

1531

23,9

1789

18,1

116,9

Uzum

12

11,4

14

9,3

116,7

 

III-CHORAK

2017 yilning yanvar`-sentyabrida ishlab chikarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 1459,8 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning shu davriga nisbatan

104,8 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko`rsatish hajmi 1445,5 mlrd. so`mni (104,6 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 5,1 mlrd. so`m (101,8 foiz) va baliqchilik xo`jaliklarida 9,3 mlrd. so`m (130,7 foiz) ni tashkil qildi.

Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

 

Hosil yig`imi. 2017 yil yanvar`-sentyabr` oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan  44,3 ming tonna kartoshka (o`tgan yilga nisbatan 26,7 foizga ko`p), 192,5 ming tonna sabzavotlar (10,2 foiz), 92,5 ming tonna poliz ekinlari (11,0 foiz), 33,1 ming tonna mevalar (11,9 foiz) va 4,5 ming tonna uzum (14,8 foiz) etishtirildi.

Chorvachilik. 2017 yilning 1 oktyabr` holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 112,0 foizga (jami 1047,1 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 106,1 foizga (300,0 ming bosh), qo`y va echkilar
104,8 foizga (1036,9 ming bosh), otlar 101,3 foizga (21217 bosh) va parrandalar 118,2 foizga (3,9 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,2 foizni, sut va tuxum ishlab chiqarishda 98,5 foizni tashkil etdi.

2017 yil 1 oktyabr` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha:

Yirik shoxli qoramol

1047,1

112,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

39,9

127,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

996,4

112,2

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

10,8

68,4

ulardan sigirlar

300,0

106,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

13,4

120,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

283,5

106,1

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

3,1

72,1

Kuy va echkilar

1036,9

104,8

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

56,4

180,2

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

927,6

109,9

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

52,9

46,2

Otlar

21,2

101,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,1

135,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,4

104,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,7

40,9

Parrandalar

3864,2

118,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

210,9

132,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3495,9

116,3

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

157,4

153,0

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,2 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 3,8 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,5 va 4,5 foizni, qo`y va echkilar 89,5 va
5,4 foizni, otlar 86,9 va 9,8 foizni, parrandalar 90,5 va 5,5 foizni tashkil etdi.

2017 yilning yanvar`-sentyabrida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 71,6 ming tonna go`sht (2016 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan 8,3 foizga ko`p), 207,2 ming tonna sut (9,3 foizga ko`p), 188,6 mln. dona tuxum (14,9 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar`-sentyabr` oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:

Гўшт (тирик вазнда), минг тн.

71,6

108,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

1,3

110,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

69,7

108,4

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,6

98,3

Сут, минг тн.

207,2

109,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

9,8

108,6

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

194,4

109,7

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

3,0

89,7

Тухум, млн. дона

188,6

114,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

8,7

113,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

177,1

116,6

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,8

61,6

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

Fermer xo`jaliklari. 2017 yilning yanvar`-sentyabrida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 402,0 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning tegishli davriga nisbatan 93,9 foizni tashkil qildi. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 28,7 foizni tashkil etdi.

2017 yilning 1 oktyabr` holatiga fermer xo`jaliklarida 39,9 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 13,4 ming bosh sigir, 56,4 ming bosh qo`y va echkilar, 2089 bosh ot, 210,9 ming bosh parrandalar mavjud.

2017 yil yanvar`-sentyabr` holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:

 

Go`sht, tirik vaznda

1183

1,8

1305

1,8

110,3

Sut

9010

4,8

9785

4,7

108,6

Tuxum, ming dona

7698

4,7

8737

4,6

113,5

Kartoshka

6346

18,1

8120

18,3

128,0

Sabzavotlar

38811

22,2

42445

22,0

109,4

Poliz ekinlari

32083

38,5

37097

40,1

115,6

Mevalar

6863

23,2

9479

28,6

138,1

Uzum

287

7,3

343

7,6

119,5

 

IV-CHORAK

2017 yilning yanvar`-dekabrida ishlab chikarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 1958,6 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning shu davriga nisbatan 103,8 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko`rsatish hajmi 1920,9 mlrd. so`mni (103,6 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 12,8 mlrd. so`m (101,7 foiz) va baliqchilik xo`jaliklarida 24,9 mlrd. so`m (122,6 foiz) ni tashkil qildi.

Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:
                                                                                                                    

Hosil yig`imi. 2017 yil yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan  60,3 ming tonna kartoshka (o`tgan yilga nisbatan 14,7 foizga ko`p), 256,5 ming tonna sabzavotlar (0,1 foiz), 132,5 ming tonna poliz ekinlari (3,9 foiz), 48,0 ming tonna mevalar (9,9 foiz) va 7,0 ming tonna uzum (16,0 foiz) etishtirildi.

Chorvachilik. 2018 yilning 1 yanvar holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 104,6 foizga (jami 1056,0 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 103,1 foizga (302,7 ming bosh), qo`y va echkilar
110,5 foizga (1038,9 ming bosh), otlar 106,2 foizga (21751 bosh) va parrandalar 117,7 foizga (3,9 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,3 foizni, sut ishlab chiqarishda 99,0 foizni,tuxum ishlab chiqarishda 98,5 foizni tashkil etdi.

2017 yil 1 yanvar holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha:

   Yirik shoxli qoramol

1056,0 104,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

44,6 140,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

1003,7 104,3

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

7,7 50,2

  ulardan sigirlar

302,7 103,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

14,4 129,1

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

285,9 102,7

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,4 57,1

  Kuy va echkilar

1038,9 110,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

73,5 226,6

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

936,4 112,7

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

29,0 37,9

  Otlar

21,8 106,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,8 178,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,6 104,0

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4 38,4

  Parrandalar

3866,7 117,7

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

228,0 144,2

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3496,6 115,1

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

142,1 159,4

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,0 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 4,2 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,4 va 4,8 foizni, qo`y va echkilar 90,1 va 7,1 foizni, otlar 85,4 va 12,7 foizni, parrandalar 90,4 va 5,9 foizni tashkil etdi.

2017 yilning yanvar-dekabrida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 101,5 ming tonna go`sht (2016 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 6,7 foizga ko`p), 364,4 ming tonna sut (5,0 foizga ko`p), 257,9 mln. dona tuxum (9,3 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:

  miqdori

o`sish sur`ati,
%

  Go`sht (tirik vaznda), ming tn. 101,5 106,7

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,6 132,2

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

98,1 106,5

Qishloq  xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,8 75,0
  Sut, ming tn. 364,4 105,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

15,5 107,1

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

345,2 105,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

3,7 88,3
  Tuxum, mln. dona 257,9 109,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

12,9 103,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

241,0 110,5

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

4,0 72,3

 

2017 yil yanvar-dekabrda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi
                                                                           (ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida)
                                    

Fermer xo`jaliklari. 2017 yilning yanvar-dekabrida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 689,6 mlrd. so`mni yoki 2016 yilning tegishli davriga nisbatan 97,6 foizni tashkil qildi. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 36,7 foizni tashkil etdi.

2018 yilning 1 yanvar holatiga fermer xo`jaliklarida 44,6 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 14,4 ming bosh sigir, 73,5 ming bosh qo`y va echkilar, 2762 bosh ot, 228,0 ming bosh parrandalar mavjud.

2017 yil yanvar-dekabr holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:

Go`sht, tirik vaznda

2009 2,1 2656 2,6 132,2

Sut

14439 4,2 15459 4,2 107,1

Tuxum, ming dona

12420 5,3 12878 5,0 103,7
Kartoshka 13488 25,7 13638 22,6 101,1
Sabzavotlar 86912 33,9 77395 30,2 89,0
Poliz ekinlari 60918 47,8 61627 46,5 101,2
Mevalar 12590 28,8 13020 27,1 103,4
Uzum 586 9,7 883,0 12,6 150,7

Ko'rib chiqildi: 5751