Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (58 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (58 KB)

İjarag`a beriletug`ın imaratlardı ijarag`a beriwde aymaqlıq zonalardı esapqa alıw,

paydalanıw qolaylıqları, qon`sılas aymaqtan paydalanıw, qurılıs tu`rlerine qarap, tiykarg`ı qurallardın` o`siwshi koeffitsientleri ha`mde kelip tu`sken ijara to`lemelerin bo`listiriw ta`rtibi

İjara to`lemlerin esaplaw ha`m o`siwshi koeffitsientler to`mendegi formulag`a muwapıq esaplanadı:

Qs = Ms x Kz x (Ks + Kt +Ku)

Qs – ijara to`leminin` 1 jılg`a 1 m.kv. ushın tayanısh stavkası

Ms - ijara to`leminin` 1 jılg`a 1 m.kv. ushın en` kem stavkası

Kz – aymaqlıq zonaların esapqa alıw koeffitsienti

Ks – qurılıs tu`rine qarap koeffitsient (bo`lek jaylasqan imarat, imaratqa qosıp qurılg`an, imarattın` to`besi, cherdak, yarım jer to`le, jer to`le)

Kt – qon`sılas aymaqtan paydalanıw koeffitsienti

Ku - paydalanıw qolaylıqları (bas avtotransport jolının` boyında jaylasqan, ekinshi da`rejeli jol boyında jaylasqan ha`m t.b.) koeffitsienti.

Stavka Ms 2018-jıl ushın O`zbekistan Respublikası Menshiklestirilgen ka`rxanalarg`a ko`meklesiw ha`m ba`sekilikti rawajlandırıw ma`mleketlik komitetinin` 2018-jıl 23-yanvar`dag`ı 50/01-17-sanlı usınısı, O`zbekistan Respublikası Finans ministrliginin` 2018-jıl 23-yanvar`dag`ı
AX/08-01-32-14/29-sanlı ha`m O`zbekistan Respublikası Ekonomika ministrliginin` 2018-jıl 23-yanvar`dag`ı SB-4-7/3-sanlı kelisimine muwapıq ijara to`leminin` en` kem stavkası bazasınan alındı.

 

  1. Aymaqlıq zonalardı esapqa alıw koeffitsienti:

Q/s

Aymaqlıq zonalar

O`siwshi

koeffitsient

1.

No`kis qalası

2,3

2.

Qon`ırat rayonı

2,0

3.

Xojeli rayonı

2,0

4.

Qanlıko`l rayonı

1,8

5.

Shomanay rayonı

1,8

6.

To`rtku`l rayonı

2,0

7.

Beruniy rayonı

2,0

8.

Ellikqala rayonı

2,0

9.

A`miwda`r`ya rayonı

2,0

10.

No`kis rayonı

1,9

11.

Kegeyli rayonı

1,8

12.

Shımbay rayonı

2,0

13.

Qarao`zek rayonı

1,8

14.

Taxtako`pir rayonı

1,8

15.

Moynaq rayonı

1,8

16.

Taqıyatas rayonı

2,0

 

2.  Koeffitsient Ks – qurılıs tu`ri boyınsha koeffitsient:

 

 

Q/s

İmarat yaki qurılıs

Koeffitsient

1.

Bo`lek jaylasqan imarat, qurılma

2,0

2.

İmarat ishinde jaylasqan xana yamasa qosıp salıng`an imarat

1,5

3.

Uyalı baylanıs texnikalıq maydanshalarına   

2,0

4.

İmarattın` joqarg`ı ta`repi

1,2

5.

Cherdak, mansarda

1,2

6

Jer to`le (podval), yarım jer to`le

1,0

 

3.  Koeffitsient Kt - Qon`sılas aymaqtan paydalanıw koeffitsienti: Jer uchastkası bar bolg`anda – 1,0;

 

4.  Koeffitsient Ku – paydalanıw qolaylıqları koeffitsienti: No`kis qalası ushın – 1,0;   Bas avtomobil` jolları boyında ha`m rayonlarda jaylasqan – 0,8;

 

5.  Kelip tu`sken ijara to`lemlerin bo`listiriw ta`rtibi:

 

Ma`mleket iyeliginde bolg`an paydalanbay bos turg`an imaratlar (ob`ektler, qurılmalar, maydanshalar, tiykarg`ı qurallar, avtotransport ha`m t.b) boyınsha ijara sha`rtnamaları Qaraqalpaqstan Respublikası Ma`mleket mu`lkin ijarag`a beriw orayı ma`mleketlik unitar ka`rxanası arqalı du`zilip, kelip tu`sken ijara to`lemlerinin` 25% jergilikli byudjetke ha`m O`zbekistan Respublikası Menshiklestirilgen ka`rxanalarg`a ko`meklesiw ha`m ba`sekilikti rawajlandırıw ma`mleketlik komitetinin` byudjetten tısqarı fondına 25 %, 40% balansta saqlawshıg`a ha`mde 10% ijara orayına bo`listiriledi.

 

 


Ko'rib chiqildi: 4373