Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (54 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (54 KB)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

2018 yil I chorak

2018 yilning 1 aprel` holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub`ektlarining soni  11491  tani tashkil qildi.

2018 yil yanvar`-martda yalpi hududiy mahsulotning 30,5 foizi (2017 yil yanvar`-martda 35,7 foiz) kichik biznes sub`ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2018 yilning yanvar`-martida kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlari tomonidan:

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 256,7 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 11,8   foizi) yoki 2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 3,0 foizga oshgan;

- 115,1 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 2,8 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 98,6 foizi) tashkil qildi;

- 237,7 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 35,4  foizi) o`zlashtirildi va 2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan 35,9 foizga ko`paydi;

- 350,2 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 87,0 foizi) bajarildi va 2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan 20,7 foizga ko`paydi;

- avtomobil` transporti yuk aylanmasining 2,4 foizga (respublika jami avtomobil` transporti yuk aylanmasining 88,7 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 2,8 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 97,3 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 92,3 foizi yoki 877,2 mlrd. so`mi (o`sish 0,9 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 59,1 foizi yoki 555,9 mlrd. so`mi (o`sish 2,4 foiz) shakllantirildi;

- 8,7 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 7,0 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 28,9 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 61,7 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.

2018 yilning yanvar`-martida kichik tadbirkorlik sub`ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi

 

Qishloq, o`rmon va baliq   xo`jaligi

115,1

98,0

Sanoat

256,7

6,5

Qurilish

350,2

53,0

Chakana savdo

877,2

9,6

Yuk tashish, mln tn.

3,4

2,9

Yo`lovchi tashish, mln.kishi

28,2

1,6

Eksport, mln. AQSh doll.

8,7

0,1

Import, mln. AQSh doll.

28,9

15,9

 

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik 

tadbirkorlik (biznes) ulushining o`zgarishi 
(
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida) 

 

Ko'rib chiqildi: 3994