Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (56 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (56 KB)

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yil yanvar`-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2294,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 5,8 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 137,7 foizni tashkil qildi.

Yanvar`-mart oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi

 

 

 

mlrd.so`m

2017 yil 
yanvar`-martga 
nisbatan foiz 
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1575,5

2294,2

105,8

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Mahsulotlarga sof soliqlar

108,4

257,9

105,7

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

52,6

71,1

102,0

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

605,7

997,2

107,4

sanoat

476,9

817,3

104,3

qurilish

128,8

179,9

119,1

Xizmatlar

808,8

968,0

104,8

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

136,4

168,4

102,1

tashish va saqlash,

axborot va aloqa xizmatlari

182,7

198,1

104,3

 

boshqa xizmatlar

489,7

601,5

105,7

 

Yanvar`-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar 
bo`yicha tarkibi

(jamiga nisbatan foizda)

 

 

Joriy yilning yanvar`-mart oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri sanoat  (qurilishni qo`shgan holda) (107,4%) tarmog`idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (104,8) hissasiga to`g`ri kelmoqda.

 YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 30,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi, bu ko`rsatkich 2017 yil yanvar`-martda  
35,7 foizni tashkil qildi.

2018 yil yanvar`-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 47,6 foiz (2017 yil yanvar`-martda 55,1 foiz)ni tashkil qildi.


Ko'rib chiqildi: 4185