Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (61 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (61 KB)

Tovarlar va xizmatlar bozori

2018 yil I chorak
2018 yil yanvar`-martda chakana tovar aylanmasi 950,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 103,0 foizga o`sdi.

Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha 
chakana tovar aylanmasi

 

 

 

 

Jami

950,9

103,0

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo`yicha:

 

 

 

davlat mulki

0,4

91,5

0,1

nodavlat mulki

950,5

103,0

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

91,1

117,4

9,6

 

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2018 yil yanvar`-martda 73,7 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 136,7 foizga oshgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar`-mart oylarida 877,2 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 100,9 foizga oshgan.

2018 yil yanvar`-martda chakana savdo aylanmasi tarkibi

Chakana tovar aylanmasi

950,9

103,0

100,0

      shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

73,7

136,7

7,7

Yakka tartibdagi tadbirkorlik

877,2

100,9

92,3

shundan: uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)

49,8

101,5

5,2

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 19,1 mlrd. so`mga etdi yoki 2017 yil yanvar`-martga nisbatan 1,1 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 1,6 foizga oshdi va 515,4 ming so`mni tashkil etdi (2017 yil yanvar`-mart oylarida 412,0 ming so`mni tashkil etgan).

2018 yil yanvar`-martda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 941,2 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 265,2 mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. 2017 yil yanvar`-martga nisbatan o`sish 105,7  foizni tashkil etdi.

2018 yilning yanvar`-martida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi

Jami xizmatlar

941,2

105,7

100,0

shu jumladan: xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

78,7

114,6

8,4

moliyaviy xizmatlar

116,7

126,3

12,4

transport xizmati

249,6

101,1

26,5

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

150,9

102,9

16,0

yashash va ovqatlanish xizmatlari

30,2

110,8

3,2

savdo xizmatlari

242,3

100,1

25,7

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

31,9

102,4

3,4

ta`lim sohasidagi xizmatlar

47,4

109,1

5,0

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

10,1

106,3

1,1

ijara va prokat xizmatlari

22,0

110,6

2,3

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

33,8

100,8

3,6

boshqa shaxsiy xizmatlar

41,3

100,0

4,4

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

10,9

118,8

1,2

boshqa turdagi xizmatlar

26,3

104,9

2,8

 
Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 26,5 foizi), savdo (25,7 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (126,3 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari,  texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (118,8 foiz), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (114,6 foiz), yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar (110,8 foiz), ijara va prokat xizmatlari (110,6 foiz), o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

 2018 yil yanvar`-martda iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha bozor 

xizmatlari ishlab chiqarish


 

 

Joriy yil yanvar`-mart oylari davomida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar umumiy hajmida transport xizmatlari eng katta ulushni egallagan bo`lib, 249,6 mlrd. so`mni tashkil etgan, 2017 yilning mos davriga (2017 yilda 198,1 mlrd. so`m) nisbatan 1,1 foizga oshgan, shuningdek ko`rsatilgan xizmatlar hajmida savdo xizmatlari 242,3 mlrd. so`m (2017 yilda – 161,2 mlrd. so`m), moliyaviy xizmatlar – 116,7 mlrd. so`m (2017 yilda 80,1 mlrd. so`m) va  ta`lim soxasidagi xizmatlar – 47,4 mlrd. so`m (2017 yilda – 35,4 mlrd. so`m) hissalariga to`g`ri keldi.


Ko'rib chiqildi: 3576